home loans
home loans
Рішення позачергової 23 сесії від 09.02.2018 року PDF Печать
Автор: Оксана   
10.02.2018 16:45

                                                           

                                                                                        ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                    СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                                              МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                     РІШЕННЯ

                     

         Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської

       ради від 22.12.2017 року   № 107-22-УІІ „ Про сільський бюджет на   2018 рік ”    

       Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,сесія Червонослобідської сільської ради                            

ВИРІШИЛА:

       1.   Внести зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 22.12.2017 року №107-22-УІІ «Про сільський бюджет на 2018 рік» , а саме:

направити вільні залишки коштів на 01.01.2018 року загального фонду   бюд-жету в сумі 36700 грн. на   проведення   видатків по установах :

 

по ТКВКБМС 0150 ,,Організаційне, інформаційно-аналітичне та мате-ріально-технічне забеспечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад”

КЕКВ 2210,,Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4200 грн.

КЕКВ 2240,,Оплата послуг (крім комунальних)                   3000 грн.

                     Всього                                                               7200 грн.  

по ТКВКБМС 1010 ,,Надання дошкільної освіти”                  

КЕКВ 2240 ,,Оплата послуг (крім комунальних)                     15000грн.

 

по ТКВКБМС 3242 ,,Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”

КЕКВ 2730,,Інші виплати населенню                                      10000 грн.

 

по ТКВКБМС 9770,,Інші субвенції з місцевого бюджету

КЕКВ 2620,,Трансферти органам державного управління інших рівнів” 4500 грн.

/на виконання районної програми централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до національного архівного фонду створених на території сільських та селищних рад району на утримання комунальної установи «Обєднаний трудовий архів сільських та селищних рад Макарівського району» /

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з

питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів .                        

        

Сільський голова                                                                               В.М.Панова                                                              

 

с. Червона Слобода

09 лютого 2018 року

№117-23-\/ІІ

                                                            

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

             Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» на

              2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради

 

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М. та головного бухгалтера Логвиненко Є. Г. щодо внесення змін до Програми «Турбота» Чер-вонослобідської сільської ради , відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради , а саме :

         1.1.) в розділ І «Мета і завдання програми» перший абзац після слів Червона Слобода продовжити речення словами: жителів села, які потребують невідкладного лікування ( онкохворим) та осіб які постраждали від пожеж, інших стихійних лих та екстремальних ситуацій ;

        1.2.) третій пункт «Пріоритетних напрямків програми» після слів «учасників війни» продовжити словами : жителів села, які потребують невідкладного лікування (онкохворих) та осіб які постраждали від пожеж, інших стихійних лих та екстремальних ситуацій ;

         1.3.) в розділ ІІ «Фінансове забезпечення заходів Програми на 2018 » пункти 1, 2 3 викласти в новій редакції :

 

№п/п

Назва заходу

         Джерела

     фінансування                              

Термін                                        виконання

 

 

Місцевий бюджет

Інші дже-рела фі-нансування

 

1

Надання матеріальної допомоги жителям села , які потребують невідкладного ліку-вання ( онкохворим) та особам , що постраждали від пожеж , інших стихійних лих, та екстремальних ситуацій ;

10000

 

Протягом 2018 року

2

Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції 

8000

 

Вересень-жовтень 2018 р.

3

Надання продуктових пайків одиноким громадянам

1100

 

Вересень-жовтень 2018 р.

    

       1.4. в розділ ІІІ «Заходи комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки додати наступний підпункт та викласти його в слідкуючій редакції :

         3.10. Надання матеріальної допомоги жителям села , які потребують не-відкладного лікування ( онкохворим) та особам , що постраждали від пожеж , інших стихійних лих, та екстремальних ситуацій;

 

     1.5. в розділ ІУ «Очікувані результати виконання програми» після слів Червона Слобода продовжити речення : жителів села, які потребують невідк-ладного лікування ( онкохворих) та осіб які постраждали від пожеж, інших стихійних лих та екстремальних ситуацій ;

 

               2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                                                     В.М.Панова

 

 

с. Червона Слобода

09 лютого 2018

№ 118- 23 - УІІ

                                                             

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви жительки

с. Червона Слобода Здольник

Юлії Вікторівни

 

         Розглянувши заяву жительки с.Червона Слобода Здольник Юлії Вікторівни про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 95 від 31.07.2017 року, в частині зміни розміру земельної ділянки наданої їй для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд в с.Червона Слобода , враховуючи , що після здійснення заміру наданої їй земельної ділянки змінилася площа та  керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Червонослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА :

  

   1. Внести зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 31 липня 2017 року № 95 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд гр. Здольник Юлії Вікторівні в межах Червонослобідської сільської ради» в частині зміни площі даної земельної ділянки , що вказана у рішенні з 0,05 га на 0,07 га.

 

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

  

 

Сільський голова                                                                                        В.М.Панова

  

с.Червона Слобода

09 лютого 2018 року

№ 119 – 23 - УІІ скл.