home loans
home loans
Проекти рішень 25 сесії Червонослобідської сільської ради від 07.06.2018 року PDF Печать
Автор: Оксана   
23.05.2017 16:01

                                                                                                                                                                                        ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про виконання бюджету Червонослобідської
сільської ради за І квартал 2018 року

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни та сільського голови Панової Валентини Миколаївни про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за І квартал 2018 року відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Червонослобідської сільської ради за І квартал 2018 року по доходах в сумі 404186,00 грн. і по видатках в сумі 357809 грн. (звіт додається) .

2. Інформацію щодо виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за І квартал 2018 року прийняти до відома, надалі продовжувати працювати над збільшенням доходної частини бюджету.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                                                                                     В.М.Панова

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Червонослобідської
сільської ради від 07.06.2018
№ 129-25 -УІІ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА І КВВАРТАЛ 2018 РОКУ

Доходи:                                                                                   План                          Надійшло                      % вик.

Плата за землю з юридичних осіб                                       27000                              44371                           164
Плата за землю з фізичних осіб                                              ---                                  617
Орендна плата за землю з юридичних осіб                         7500                                16377                          218
Орендна плата за водні об'єкти                                            2000                                 -1604                               - 
Єдиний податок на підприємницьку
діяльність з фізичних осіб                                                      40000                              61210                          153
Єдиний податок з юридичних осіб                                           -                                         -                                  -
Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників                                                                     500                                  4171                           834
Плата за оренду майна , що знаходиться
у комунальній власності                                                          1000                                1353                            135
Інші надходження -- -
Державне мито                                                                         100                                  2,55                             2,5
Державне мито за оформлення паспортів                                 -                                        -                                 - 

Адміністративні послуги                                                               --                                  240
Акцизний податок з реалізації суб»єк-
тами господарювання роздрібної тор-
гівлі підакцизних товарів                                                            8000                              13406                            168
Адмінштрафи                                                                               100                                170                              170
Інші субвенції                                                                               255700                          255700                        100
Податок на нерухоме майно відмінне від зе-                            6000                              8172                             136
мельної ділянки (юр. ос.)
Рентна плата за спец використання лісових
ресурсів                                                                                         --                                     -                                     --

Доходи загального фонду за І квартал 2018 року по сільській раді в сумі 404186 грн., видатки – 357809 грн. ,виконання бюджету 116 % .

Сільський голова                                                                                                                           В.М.Панова

                                                                                                                                                             ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської ради
від 22.12.2017року № 107-22-УІІ „ Про сільський бюджет на 2018 рік "

Відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23.ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні " ,сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 22.12.2017 року №107-22-УІІ ,,Про сільський бюджет на 2018 рік", а саме:

1.1.) Направити вільні залишки коштів на 01.01.2018 року загального фонду бюджету в сумі 49800 грн. на проведення видатків по установах :
по ТКВКБМС 0150 ,,Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради , міської , селищної, сільської рад"
КЕКВ 2111,,Заробітна плата" 49800 грн.

1.2.) Збільшити доходну частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 57000 грн.,а саме:
-ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»-25000 грн
-ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» 32000 грн.

1.3.) Збільшити видаткову частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 57000 грн., а саме:
по ТКВКБМС 0150 ,,Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забеспечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради , міської , селищної , сільської рад"
КЕКВ 2111,,Заробітна плата" 8600 грн.
КЕКВ 2120,,Нарахування на оплату праці 12900 грн.
КЕКВ 2240,,Оплата послуг (крім комунальних)" 1500 грн.
Всього 23000 грн.

по ТКВКБМС 6030 ,,Організація благоустрою населених пунктів"
КЕКВ 2273,,Оплата електроенергії" 24000 грн.

по ТКВКБМС 9770 ,,Інші субвенції з місцевого бюджету"
КЕКВ 2620 ,,Трансферти органам державного управління інших рівнів"10000 грн.
/для ОЗНЗ Червонослобідська ЗОШ І-ІІІ ступенів ( придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря)/

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів .

Сільський голова                                                                                                                  В.М.Панова 

                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження штатного розпису
Червонослобідської сільської ради на 2018 рік

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05. 2018 року № 363 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів Украї-ни від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити штатний розпис Червонослобідської сільської ради на 2018 рік ( додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку села ,бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                                                                                              В.М.Панова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням сесії Червонослобідської
сільської ради від 07.06.2018 року
№ 131-25-УІІ

 

                                                                                     ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2018 рік          

                       Червонослобідська сільська рада
                                                                             
                     Вводиться в дію з 18.05.2018р.

Додаток

                                                                                                        до рішення 25 сесії Червоносло-

                                                                                                          бідської сільської ради від

                                                                                                          07.06.2018 № 132-25-УІІ

 

 

                    Зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-кому-

     нального господарства Червонослобідської сільської ради на 2018 рік

 

 

  1. 1.В розділі 3 «фінансове забезпечення» в переліку заходів пріоритетних завдань на 2018 рік наспупний пункт викласти в новій редакції на 2018 рік

 

 

Заходи пріоритетних завдань

 

Державний бюджет

Місцевий

бюджет

Інші джерела

1

Оплата електроенергії по вуличному освітленні

 

39000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    О.І.Омельчук

 

 

 

 

 


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами 
(грн.) 

 

 

Сільський голова  

1  

6600 

6600 

 

Секретар  

1  

5700

5700

 

Головний бухгалтер  

1  

4200 

4200 

 

4

Спеціаліст

0,5

2650

1325

 

 5 

Прибиральник службових приміщень  

0,25

2156

539

 

6

Оператор газових котелень

0,5

2156

1078

 

  

Усього

4,25  

  х

19442

 

 Сільський голова                                                            В.М.Панова

 

 


 

Головний бухгалтер                                                        Є.Г.Логвиненко

 

 

                                                                                                                                                       
                                 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                                 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
                             МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                          РІШЕННЯ

      Про внесення змін до програми по благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2018 рік

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою покращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2018 рік , а саме в розділ 3 «фінансове забезпечення» згідно додатку №1 (додається).

2. При перегляді сільського бюджету на 2018 рік передбачити асигну вання на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                           В.М.Панова

 

                                                                                                                                                                                                 Додаток

 

                                                                                                        до рішення 25 сесії Червоносло-

 

                                                                                                          бідської сільської ради від

 

                                                                                                          07.06.2018 № 132-25-УІІ

 

 

                    Зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства

                                               Червонослобідської сільської ради на 2018 рік

 

 1.В розділі 3 «фінансове забезпечення» в переліку заходів пріоритетних завдань на 2018 рік наспупний пункт викласти в новій редакції на 2018 рік

 

 

Заходи пріоритетних завдань

 

Державний бюджет

Місцевий

бюджет

Інші джерела

1

Оплата електроенергії по вуличному освітленні

 

39000

 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                                                                         О.І.Омельчук

 

                                                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» на
2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве са-моврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою покращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради, а саме :
1.1.) в розділ І «Мета і завдання програми» в перший абзац після слова «онкохворим» поставити кому та вставити слова: після перенесення інсульту, інфаркту, та операційних втручань;
1.2.) третій пункт «Пріоритетних напрямків програми» після слова «онкохворим» поставити кому та вставити слова: після перенесення інсульту, інфаркту, та операційних втручань;
1.3.) в розділ ІІІ «Заходи комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки в підпункті 3.10 після слова «онкохворим» поставити кому та вставити слова: після перенесення інсульту, інфаркту, та операційних втручань;
1.4. в розділ ІУ «Очікувані результати виконання програми» після слова
«онкохворим» поставити кому та вставити слова: після перенесення інсульту, інфаркту, та операційних втручань;

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                              В.М.Панова

 

                                                                                                                                          ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про скасування рішення сесії від 14.04.2015 року № 231 та від 22.12.2017 року № 115 та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства учаснику бойових дій із числа АТО гр. Орлюку Юрію Анатолійовичу в межах Червонослобідської
сільської ради

Розглянувши заяву учасника бойових дій із числа АТО гр. Орлюка Юрія Анатолійовича жителя м. Києва про скасування раніше прийнятих рішень сесії Червонослобідської сільської ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства № 231 від 14.04.2015 року (площею 0,04 га.) та № 115 від 22.12.2017 року (площею 0,05 га.) та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Червона Слобода площею 0,09 га., з метою полегшення процедури оформлення права власності , керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 81,91,116,125, 126 Земельного кодексу України , враховуючи лист Держземагенства України від 23.07.2014 року щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками , Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Скасувати рішення сесії Червонослобідської сільської ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Орлюк Юрію Анатолійовичу в межах Червонослобідської сільської ради» від 14.04.2015 року № 231 ( орієнтовною площею 0,04 га.) , від 22.12.2017 року № 115 ( орієнтовною площею 0,05 га.)
2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою , щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 0,09 га. для ведення особистого селянського господарства учаснику бойових дій із числа АТО гр.України Орлюку Юрію Анатолійовичу в межах Червонослобідської сільської ради в с.Червона Слобода по вул. Набережній Макарівського району Київської області.
2. Остаточна площа земельної ділянки буде відома після розробки проекту землеустрою .
3. Проект землеустрою погодити відповідно до вимог ст. 118 Земельного кодексу України та подати для розгляду та затвердження в Червонослобідську сільську раду .

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                                       В.М.Панова

                                                                                                                                                              ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

          Про розгляд заяви гр. України Стовпяк Руслана Петровича

        Розглянувши заяву гр. України жителя с.Червона Слобода Стовпяк Руслана Петровича про виділення земельної ділянки під забудову та ведення особистого селянського господарства в с. Червона Слобода та надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд та ведення особистого селянського господарства , керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,40,81,91,116,118,125, 126 Земельного кодексу України , Червонослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

     1. Відмовити гр. України Стовпяк Руслану Петровичу , у виділенні йому земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства в межах Червонослобідської сільської ради та наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність , в зв’язку з відсутністю земель запасу сільської ради, та відсутністю вільних земельних ділянок під забудову та ведення особистого селянського господарства в межах сільської ради .  

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

  

Сільський голова                                                                       В.М.Панова

 

                                                                                                                                                          ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

          Про розгляд заяви гр. України Сеник Ірини Станіславівни

  

       Розглянувши заяву гр. України Сеник Ірини Станіславівни про виділення земельної ділянки під ведення особистого селянського господарства в с. Червона Слобода та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства , керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,40,81,91,116,118,125, 126 Земельного кодексу України , враховуючи , що гр. Сеник І.С. на території села Червона Слобода проживає всього декілька місяців ( з лютого) Червонослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

     1. Відмовити гр. України Сеник Ірині Станіславівні , у виділенні їй земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах Червонослобідської сільської ради та наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність , в зв’язку з відсутністю земель запасу сільської ради.

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

  

 Сільський голова                                                                      В.М.Панова