home loans
home loans
Проекти рішень виконкому від 28.03.2018 року PDF Печать
Автор: Оксана   
14.03.2018 13:54

                                                                                                                                                       ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

28 березня 2018 року                                                                                                                                                     № 17

село Червона Слобода

Про проведення двомісячника
благоустрою населеного пункту.

З метою організації виконання розпорядження голови Макарівської районної державної адміністрації № 206 від 26.03.2018 року «Про проведення в Макарівському районі двомісячника благоустрою населених пунктів» та керуючись підпунктом 7 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища , благоустрою , озеленення села виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради
В И Р І Ш И В :
1. Провести з 26 березня 2018 року по 26 травня 2018 року двомісячник
благоустрою поліпшення санітарного стану села Червона Слобода .

2. Утворити штаб з питань організації проведення двомісячника благоуст-рою у складі згідно з додатком №1.
3. Затвердити заходи на проведення двомісячника благоустрою та забезпе-чити їх виконання ( заходи додаються).
4. Залучити до проведення заходів двомісячника благоустрою громадсь-кість села, учнівську молодь.
5. Розбити територію села Червона Слобода на сектори та закріпити за ними відповідальних осіб згідно з додатком № 2
6. Керівникам підприємств ,установ та організацій села, відповідальним за сектори , забезпечити виконання комплексу заходів , спрямованих на поліпшення стану довкілля , благоустрою села та прилеглих до нього територій , очищення водних джерел;
7.Секретарю сільської ради Омельчук Оксані Іванівні про хід проведен-
ня двомісячника благоустрою інформувати районний штаб з питань проведення двомісячника благоустрою через відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації 04 квітня, 18 квітня, 03 та 18 травня 2018 року.
8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                                                                 В.М.Панова

Проект Додатоку № 1
до рішення виконкому № 17
від 28 березня 2018 року

Ш Т А Б
з питань організації проведення двомісячника
благоустрою на території Червонослобідської
сільської ради

Панова Валентина Миколаївна – сільський голова- керівник штабу

Омельчук Оксана Іванівна - секретар ради – секретар штабу

ЧЛЕНИ ШТАБУ :

Артюхов Володимир Якович – депутат районної ради

Присяжнюк Неля Вікторівна - директор ТОВ "СЛОБОДА КО"

Нестор Роман Богданович – директор Червонослобідського МПД ДП
«Укрспирт»

Шульга Михайло Михайлович – директор Червонослобідської ЗОШ І-
ІІІ ст.

Григоренко Наталія Василівна – директор будинку культури

Леоненко Лариса Миколаївна – завідуюча дитячим садком

Чеховський Андрій Анатолійович – дільничний інспектор

Секретар                                                                                                                     О.І.Омельчук

Проект Додатоку № 2
до рішення виконкому № 17
від 28 березня 2018 року

Розподіл території села Червона Слобода на зони із закріпленням
відповідальних осіб

Розбити територію села Червона Слобода на 4 зони та закріпити відповідальних за зонами депутатів сільської ради :

1 зона : Вулиця Дружби, Садова, вул.Заводська ( з № 2 по №10) , вул. Лесі Українки з № 133 по № 93 відповідальні: Нечепа Л.А., Здольник З.М., Латко О.В.;

2 зона : Провулок Лісовий , вул.Заводська, вул. Лесі Українки № 50,50-а – відповідальні Панова В.М., Омельчук О.І , Субота І.О., Ярошенко К.А.;

3 зона: Вулиця Набережна, вул. Польова, вул. Шевченка, вул. Лесі Українки № 85, 48, 46 по № 36 відповідальні Грушко В.М., Ткаленко Н.В., Поліщук Н.М. ;

4 зона : Вулиця Лесі Українки № 36-1, вул. Крайова, вул. Дачна відповідальні Гладунський Р.В., Ремезовська С.М.

Секретар виконкому                                                                                                                 О.І.Омельчук

                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

                                                                                                                РІШЕННЯ
28 березня 2018 року                                                                                                                                                                           № 18
село Червона Слобода

Про підсумки розгляду звернень
громадян за І квартал 2018 року

Заслухавши інформацію секретаря виконкому Омельчук Оксани Іванівни про роботу зі зверненнями громадян за І квартал 2018 року та керуючись ст.38 підпунктом 1 пункту "б" частини І Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію секретаря виконкому Омельчук О.І. про підсумки розгляду звернень громадян за І квартал 2018 року взяти до відома (додається)
2. При формуванні відповідей на заяви громадян дотримуватися Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органі місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;

3. Рекомендувати керівникам посилити контроль за розглядом звернень громадян безпосередньо на підприємствах, в установах ;
4. Посилити увагу до життєвих проблем соціально незахищених категорій населення, ветеранів війни та праці, інвалідів, учасників АТО, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів, конкретизувати розгляд їхніх заяв і скарг, вишукувати всі наявні можливості для задоволення їх обґрунтованих запитів.
Постійно
5 .Продовжувати вести постійний контроль за своєчасним розглядом заяв і скарг громадян, з'ясовувати причини , що породжують повторні звернення громадян.
                                                                                                                                                               Голова ,   секретар виконкому
                                                                                                                                                              Постійно
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                                                                   В.М.Панова

ПРОЕКТ Додатку
до рішення виконкому Черво-
нослобідської сільської ради
№ 18 від 28.03.2018 року

Про звернення громадян за І квартал 2018 року
Червонослобідська сільська рада в своїй роботі по зверненнях громадян керується Конституцією України , Указом Президента України №109/2008 від 07.02.2008 року , Законом України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні» , Земельним та Трудовим кодексами , рішеннями та розпорядженнями вищестоящих органів.
Питання про роботу зі зверненнями громадян постійно стоїть на контролі і
щокварталу розглядається на засіданні виконавчого комітету сільської ради. Контроль за своєчасним та якісним розглядом заяв посилений , намагаємось
кожну проблему з якою звертаються жителі нашого села вивчити та вирішити по мірі - можливого . Значну увагу приділяємо організації особистого прийому громадян. Сільський голова приймає громадян в середу , секретар – у вівторок та середу. При зверненні громадян в неприйомні дні відмови вони не отримують ні від одного із працівників сільської ради. Секретарем та сільським головою ведуться журнали особистого прийому громадян.
За І квартал 2018 року на прийомі у сільського голови побувало 27 громадян , у секретаря - 31 . До сільської ради надійшло : 15 заяв з них : звернень , що надійшли поштою та повторних звернень за цей період не було. Секретарем сільської ради видано 67 довідок. Всього за І квартал цього року до сільської ради звернулося 82 громадянин , з них : 4 учасників та інвалідів ВВВ, одиноких матерів - 5 , багатодітних родин – 2, 11- дітей війни , 4 - учасник бойових дій із числа воїнів АТО, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 12, та інші. Здебільшого звернення стосувалися питань соціального захисту ( призначення та користування субсидією, оформлення субсидій на тверде паливо , вирішення земельних питань , питань житлово-комунального господарства , реєстрації місця проживання та ін.)
Першочергово приймалися ветерани війни та праці , потерпілі від аварії на
ЧАЕС , багатодітні сім'ї та одинокі матері.
Постійно значну увагу приділяємо вирішенню обґрунтованих заяв та скарг в першу чергу інвалідів війни , ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, одиноких матерів , надання цим категоріям населення допомоги , вишукуємо для цього всі можливості.
Секретарем сільської ради проводиться вчинення нотаріальних дій (заповіти , доручення) не лише в сільській раді , а по проханню людей похилого віку – на дому. Робота із зверненнями громадян потребує постійної необхідності посилення уваги працівників сільської ради , до виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» , Указів Президента України з цих питань, Закону України «Про інформацію».

Секретар виконкому                                                                                                               О.І.Омельчук

                                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
28 березня 2018 року                                                                                                                                                         № 19
село Червона Слобода

Про стан виконання актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади,
розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації

Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про стан виконавської дисципліни , а саме: стан виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИВ:

1. Інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про стан виконавської дисципліни , а саме: стан виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації взяти до відома ( додається)

2. Посилити контроль за належним виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації .
                                                                                                                                                                                     Виконавчий комітет,
                                                                                                                                                                                      Керівники установ,
                                                                                                                                                                                      підприємств
3. Секретарю виконкому Омельчук Оксану Іванівну дотримуватись термінів інформування про виконання доручень та розпоряджень райдержадміністрації .

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                                                                                    В.М.Панова

ПРОЕКТ Додатку
до рішення виконкому Черво-
нослобідської сільської ради
№ 19 від 28.03.2018 року

Про стан виконання актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади , розпо-
ряджень та доручень голови райдержадміністрації

Червонослобідська сільська рада на виконання заходів Макарівської районної державної адміністрації від 10.02.2015 № 7-1 «Заходи щодо виконання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами сільських та селищних рад, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів районної та обласної адміністрацій, звернень народних депутатів України» повідомляє.

За І квартал 2018 року в Червонослобідській сільській раді взято на контроль:
- розпорядження голови РДА :
- № 782 від 27.12.2017 року « Про військовий облік та бронювання військовозобов'язаних в органах місцевого самоврядування , на підприємствах і організаціях району в 2018 році»
- № 733 від 11.12.2017 р. « Про нову редакцію районної комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки»
- № 740 від 11.12.2017 року «Про схвалення проекту Програми зайнятості населення Макарівського району до 2020 року»
- № 741 від 11.12.2017 року «Про внесення доповнень до розпорядження
№ 555 від 18.10.2016 «Про схвалення розвитку системи освіти Мака-
рівського району на 2016-2020 роки»
- № 206 від 26.03.2018 року «Про проведення двомісячника благоустрою населених пунктів»
- № 735 від 11.12.2017 р. «Про схвалення проекту районної Програми за- безпечення інсулінами хворих на цукровий діабет жителів Макарівського району на 2018 рік»
- № 734 від 11.12.2017 року «Про схвалення проекту Макарівської районної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 рік»

За І квартал 2018 року сільською радою було поінформовано управління, відділи, інші структурні підрозділи Макарівської РДА, а також інші установи, організації району про виконання:
- розпоряджень голови РДА :
- № 459 від 21.06.2007 р. «Іноземні організації, делегації» вих.№02-02/53-а
від 04.04.2018 р. ;
- № 80 від 15.02.2017 р. « Про проект Програми енергозбереження» вих.№ 02-02/05 від 02.04.2018 р.;
- № 97 від 24.02.2016 р. «Профілактика злочинності та забезпечення публічної безпеки» вих № 02-02/10 від 04.04.2018 р.
- №167 від 24.02.2012 р. «Розвиток житлово-комунального господарст.» вих № 02-02/179 від 02.04.2018 р.;

- № 122 від 13.03.2017 року «Двомісячник благоустрою» вих № 02-02/08 від 04.04.2018 року та від 13.04.2018 року ;

- № 1336 від 25.03.2008 року «Звернення громадян» вих. № 02-02/109 від 04.04.2018 року

Секретар виконкому                                                                                                                О.І.Омельчук