home loans
home loans
Проекти рішень 26 сесії Червоночлобідської сільської ради PDF Печать
Автор: Оксана   
03.07.2018 14:21

                                                                                                                                                                                      ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про схвалення проекту рішення
«Про добровільне об'єднання територіальних громад»

Розглянувши підготовлений спільною робочою групою проект рішення «Про добровільне об'єднання територіальних громад», беручи до уваги результати його громадського обговорення, керуючись ч. 2 ст. 7 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Червонослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити проект рішення «Про добровільне об'єднання територіальних громад», що додається.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
10 липня 2018 року
№ 138-26-УІІ

СХВАЛЕНО
Рішення Червонослобідської сільської ради
від 10.07.2018 № 138-26-УII

ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Про добровільне об'єднання територіальних громад

Відповідно до частини 5 статті 7 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Об'єднатися з територіальними громадами смт Макарів, с. Зурівка,с. Калинівка, с. Фасівочка (Макарівська селищна рада), с. Андріївка, с. Червона Гірка (Андріївська сільська рада), с. Борівка, с. Садки-Строївка, с. Лисиця, с. Шнурів Ліс (Борівська сільська рада), с. Великий Карашин, с. Малий Карашин (Великокарашинська сільська рада), с. Комарівка (Комарівська сільська рада), с. Королівка, с. Новомирівка, с. Ферма (Королівська сільська рада), с. Липівка, с. Лозовик (Липівська сільська рада), с. Людвинівка (Людвинівська сільська рада), с. Маковище, с. Вишеград (Маковищанська сільська рада), с. Мар'янівка (Мар'янівська сільська рада), с.Наливайківка, с. Почепин (Наливайківська сільська рада), с. Ніжиловичі (Ніжиловицька сільська рада), с. Пашківка, с. Вітрівка (Пашківська сільська рада), с. Фасова (Фасівська сільська рада), Макарівського району Київської області в Макарівську селищну об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром у смт Макарів.

2. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад (додається).

Сільський голова (підпис)                                                                                               В.М.Панова

с. Червона Слобода
20__ року
№ - - УІІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Червонослобідської
сільської ради
від __________ № ________

ПЛАН
організаційних заходів щодо
добровільного об'єднання територіальних громад

1.Забезпечити подання роз'яснювальних матеріалів з питань добровільного об'єднання територіальних громад у місцеві засоби масової інформації, на офіційних сайтах територіальних громад, що об'єднуються.

2.Надати пропозиції до Статуту та плану соціально-економічного розвитку Макарівської селищної об'єднаної територіальної громади.

3.Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад, що об'єднуються, для подальшого розміщення у них виконавчих органів селищної ради Макарівської селищної об'єднаної територіальної громади.

4.Надати пропозиції щодо організаційної структури та штатного розпису виконавчих органів селищної ради Макарівської селищної об'єднаної територіальної громади.

5.Провести розрахунки до кошторису витрат на утримання виконавчих органів селищної ради Макарівської селищної ради об'єднаної територіальної громади.

6.Підготувати пропозиції щодо перспективних старостинських округів Макарівської селищної об'єднаної територіальної громади, у яких обирається староста, їх кількості, центрів та переліків населених пунктів, що входять до складу кожного старостинського округу.

7.Розробити план працевлаштування працівників виконавчих органів рад, які внаслідок об'єднання можуть втратити робочі місця.

8.Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування мережі підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема, у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства.

9.Розробити проект плану транспортного обслуговування мешканців Макарівської селищної об'єднаної територіальної громади.

10.Провести аналіз виконання місцевих бюджетів територіальними громадами, які об'єднуються у Макарівську селищну об'єднану територіальну громаду, та вжити заходів з метою недопущення або зменшення дебіторської та кредиторської заборгованостей.

11.Визначити приміщення місця для розміщення виконавчих органів селищної ради Макарівської селищної об'єднаної територіальної громади, забезпечити їх необхідним технічним оснащенням, інвентарем та за необхідності провести ремонт приміщень.

Секретар Червонослобідської
сільської ради                                                         (підпис)                                                          О.І.Омельчук

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків
і зборів на 2019 рік

Відповідно до статті 7, пункту 12.3 статті 12, абзацу четвертого підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні , враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвит-ку села, бюджету та фінансів сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на 2019 рік на території Червонослобідської сільської ради такі податки і збори:
1.1. Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки (додаток 1, додаток 1.1);
1.2. Транспортний податок (додаток 2);
1.3. Плата за землю (додаток 3, додаток 3.1);
1.4. Єдиний податок (додаток 4);
1.5. Туристичний збір (додаток 5).
2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті сільської ради ksloboda. org.ua.
3. Рішення сільської ради від 30.01.2015 року № 218 « Про встановлення подат-ку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в с.Червона Слобода Чер-вонослобідської сільської ради », № 220 «Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку)», № 222 «Про встановлення земельного податку на території Червонослобідської сільської ради» визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2019 року.
4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                                                        В.М.Панова

с. Червона Слобода
10 липня 2018 року
№ 137-26-УІІ

 

 

Проект
Додаток №1
до рішення Червонослобідської
сільскої ради VII скликання
від________ року №____

Про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1. Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування
2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
2.2. Не є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки ;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради ;
д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
л) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей;

3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4. Ставка податку
4.1. Ставки податку визначено у додатку 1.1 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

5. Пільги зі сплати податку
5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
5.2. Пільги з податку, передбачені пунктом 5.1 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:
об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом 5.1 цього пункту;
об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

6. Порядок обчислення суми податку
6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Червонослобідської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
6.2. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою  платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
6.3. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.4. Ставка податку встановлюється в залежності від місця розташування об'єктів нерухомості, а саме:
1 зона: об'єкти нерухомості, які розташовані на території с. Червона Слобода (в межах с.Червона Слобода).

2 зона: об'єкти нерухомості, які розташовані в адміністративних межах Червонослобідської сільської ради ( за межами с. Червона Слобода ).

7. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Строк та порядок сплати податку
8.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету Червонослобідської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. Строк та порядок подання звітності
9.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Відповідальність
10.1. За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність згідно чинного законодавства.

Сільський голова                                                                                 В.М.Панова

Проект
Додаток № 2
до рішення Червонослобідської
сільскої ради VII скликання
від________ року №____
Про оподаткування транспортним податком

1. Платники податку
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 є об'єктами оподаткування.
2. Об'єкт оподаткування
2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального";
Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального.

3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.

4. Ставка податку
4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2.

5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
6.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
6.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
6.7. У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років.
6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 є об'єктом оподат-кування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов'язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.
6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об'єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.
6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:
а) об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об'єктів оподаткування".

7. Порядок сплати податку
7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку
8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

Сільський голова                                                                                В.М.Панова

Проект

Додаток 3.1

                     ЗАТВЕРДЖЕНО

     Рішенням сесії Червонослобідської

     сільської ради УІІ скликання

     від   ___ 2018 року № -

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

 

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

 

 

3222788201

Червонослобідська сільська рада: село Червона Слобода

 

Ставки земельного податку
на 2019 рік,
введені в дію з 01.01.2019 року

 

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

 

Назва

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1

1

1

1

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

1

1

1

1

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

3

2

5

0,3

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1

1

1

1

 

01.05

Для індивідуального садівництва

1

3

1

0,75

 

01.06

Для колективного садівництва

1

1

5

1

 

01.07

Для городництва

1

1

1

1

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1

1

1

1

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1

1

1

1

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1

1

1

1

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1

1

1

1

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1

1

1

1

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

1

1

1

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,1

0,1

        1

1

 

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,1

0,1

1

1

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1

0,05

1

1

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,05

0,05

0,05

0,05

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1

1

1

1

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1

1

1

1

 

02.07

Для іншої житлової забудови

0,05

0,05

5

1

 

03

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

 

0

 

0

 

0

 

0

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0

0

0

0

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

0

0

0

0

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0

0

0

0

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0

0

0

0

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1

1

1

1

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

1

1

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1

1

1

1

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1

1

1

1

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1

1

1

1

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1

1

1

1

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1

1

1

1

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1

1

1

1

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

0

0

0

0

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1

1

1

1

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1

1

1

1

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

1

1

1

1

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

1

1

1

1

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

1

1

1

1

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1

1

1

1

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1

1

1

1

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1

1

1

1

 

04.08

Для збереження та використання заказників

1

1

1

1

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1

1

1

1

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1

1

1

1

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1

1

1

1

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

   Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися   для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

1

1

1

1

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1

1

1

1

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1

1

1

1

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

1

1

1

1

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

1

1

1

1

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,05

0,05

5

1

 

07.04

Для колективного дачного будівництва

0,05

0,05

5

1

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини

0,1

0,1

1

1

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,1

0,1

1

1

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,1

0,1

1

1

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг

1

1

1

1

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

1

1

1

1

 

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1

1

1

1

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1

1

1

1

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1

1

1

1

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1

1

1

1

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1

1

1

1

 

10.06

Для сінокосіння

1

1

1

1

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

1

1

1

1

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1

1

1

1

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1

1

1

1

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1

1

1

1

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1

1

1

1

 

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

1

1

5

1

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1

1

5

1

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1

1

5

1

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1

1

1

1

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3

3

3

3

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

1

1

1

1

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

1

1

1

1

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

1

1

5

1

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1

1

1

1

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1

1

1

1

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

1

1

1

1

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3

3

3

3

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1

1

1

1

 

13

Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3

1

3

1

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1

1

1

1

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1

1

1

1

 

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

1

1

5

1

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1

1

5

1

 

15

Землі оборони

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

0

0

0

0

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії

0

0

0

0

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

0

0

0

0

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

0

0

0

0

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

0

0

0

0

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

0

0

0

0

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

0

0

0

0

 

16

Землі запасу

0

0

0

0

 

17

Землі резервного фонду

0

0

0

0

 

18

Землі загального користування

0

0

0

0

 
                   

 

 

Сільський голова                                                       В.М.Панова

 

Проект

Додаток №4

до рішення Червонослобідської

             сільскої ради VII скликання

                                                                                                від________ року №____

Про єдиний податок

 

  1. 1.Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області , які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, і які самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

 

  1. 2.Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

     2.1.) Платники єдиного податку першої групи - це фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

     2.2.) До другої групи платників належать - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

     2.3.) Третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

 

   2.4.) Четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

3. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 

         4. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

 

           5.Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України,  він стає платником податку у відповідності до підпунктів 291.4.3-291.4.6 Податкового кодексу.

       5.1) Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

6. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

7. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

8. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи

8.1 Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

8.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового Кодексу.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Київській області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового Кодексу.

8.3. Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

9. Ставки єдиного податку

9.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Положенні – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Положенні – мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

9.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

9.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу.

9.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу.

9.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому розділі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

9.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

9.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.

9.8. Інші особливості застосування ставок єдиного податку встановлюються відповідно до статті 293 Податкового кодексу України.

 

 

Сільський голова                                                      В.М.Панова                

 

 

Проект

Додаток № 5

до рішення Червонослобідської

             сільскої ради VII скликання

                                                                                              від________ року №____

Про туристичний збір

1.Загальні положення

 

1.1.Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2.Платники збору

 

2.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без гро-мадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної оди-ниці, на якій діє рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зо-бов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2.Платниками збору не можуть бути особи, які:

а)постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б)особи, які прибули у відрядження;

в)інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г)ветерани війни;

д)учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

е)особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

є)діти віком до 18 років;

ж)дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3.Ставка податку

 

3.1.Ставка встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору, визначеної Розділом ІV.

4.База оподаткування

 

4.1.Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5.1 цього положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2.До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

5. Податкові агенти

Справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неоргані-зованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які упов-новажуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з сільською радою.

 

6. Особливості справляння збору

 

6.1.Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 

7. Податковий період

 

7.1.Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

7.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

Сільський голова                                                      В.М.Панова