home loans
home loans
Рішення 28 сесії Червонослобідської сільської ради PDF Печать
Автор: Оксана   
06.11.2018 15:25

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про виконання бюджету Червонослобідської
сільської ради за 9 місяців 2018 року

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни та сільського голови Панової Валентини Миколаївни про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 9 місяців 2018 року відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Червонослобідської сільської ради за 9 місяців 2018 року по доходах в сумі 1013144,00 грн. і по видатках в сумі 1019081 грн. (звіт додається) .

2. Інформацію щодо виконання бюджету Червонослобідської сільської
ради за 9 місяців 2018 року прийняти до відома, надалі продовжувати працювати над збільшенням доходної частини бюджету.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова                       В.М.Панова

с. Червона Слобода
11 листопада 2018
№ 141- 28 - УІІ

 

                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО                                                          рішенням сесії Червонослобідської

                                                                                                    сільської ради від 01.11.2018

                                                                                                     № 141-28 -УІІ    

        

               ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2018 РОКУ

 

Доходи:                                                  План     Надійшло   % вик.

                                                                  

18010500-Плата за землю з юридичних осіб           128000     130421      102

18010700-Плата за землю з фізичних осіб              19000         27318       144

18010600-Орендна плата за землю з юридичних осіб     28500       39726         139

22130002-Орендна плата за водні об’єкти                 8000        -1367           --

18050400-Єдиний податок на підприємницьку

                 діяльність з фізичних осіб                         192000       175895         92

18050300-Єдиний податок з юридичних осіб               -                 -                   -

18050500-Єдиний податок з сільськогосподарських

                 товаровиробників                                           5000         7198      144    

22080402-Плата за оренду майна , що знаходиться

                 у комунальній власності                               3000         4157         138

22090100-Державне мито                                                300             5           0,02

22090400-Державне мито за оформлення паспортів     -             34             -

 

22012500-Адміністративні послуги                               --             530             -

14040000-Акцизний податок з реалізації субєк-

                 тами господарювання роздрібної тор-

                 гівлі підакцизних товарів                           27000         57133         212

21081100-Адмінштрафи                                               300           289             96

41053900-Інші субвенції                                             585400       525600         89,8

18010400-Податок на нерухоме майно відмінне

                 від земельної ділянки (юр. ос.)                     21000         46205         220                      

           Доходи загального фонду за 9 місяців 2018 року   по сільській раді в сумі 1013144 грн., видатки – 1019081 грн. ,виконання бюджету 99,6 % .

  

 Сільський голова                                                                       В.М.Панова

                                                                

 

                             ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                       СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                   МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                         

                                                       РІШЕННЯ

                        

     Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської

     ради від 22.12.2017 року № 107-22-УІІ „ Про сільський бюджет на 2018

                                                       рік ”

    

       Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 части-ни 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” , Чер-вонослобідська сільська рада                            

ВИРІШИЛА:

       1. Внести зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 22.12.2017 року №107-22-УІІ ,,Про сільський бюджет на 2018 рік ” , а саме:

 

   1.1.) збільшити доходну частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 34900 грн., а саме:

-ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»- 17000 грн.

-ККД 18010400 «Податок на нерухоме майно-відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками обєкту»- 16000 грн.

-ККД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»- 1900 грн.

 

   1.2.) збільшити видаткову частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 34900 грн., а саме:

по ТКВКБМС 0150 ,,Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад

КЕКВ 2210,,Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4535грн.

КЕКВ 2274,,Оплата природного газу - 8 000 грн.                    

Всього                                                               12535 грн.

  

по ТКВКБМС 3242 ,,Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального за-безпечення

КЕКВ 2730,,Інші виплати населенню”-8000 грн.

 

по ТКВКБМС 4082 ,, Інші заходи в галузі культури і мистецтва

КЕКВ 2282 ,,Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не від-несені до заходів розвитку”-10000 грн.

по ТКВКБМС 9770 ,,Інші субвенції з місцевого бюджету

КЕКВ 2620,,Трансферти органам державного управління інших рівнів”-4365 грн.

                     /на виконання районної комплексної програми «Турбота» на відшкодування втрат автоперевізникам за пільговий проїзд окремих категорій населення на 2018 рік )/

 

         1.3.) провести перерозподіл бюджетних асигнувань загального фонду

по ТКВКБМС 1010 ,,Надання дошкільної освіти, а саме:

 

       1.3.1.) зменшити видатки по:

КЕКВ 2111: -52930 грн.                                         

КЕКВ 2120: -16870 грн.                                

Разом -69800 грн.

 

       1.3.2. збільшити видатки по:

КЕКВ 2273 - 6600 грн.

КЕКВ 2274- 63200 грн.

Разом-69800 грн.

  

       2. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти   на   постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів .                        

         

Сільський голова                                                                          В.М.Панова                                                              

 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» на
2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М. та головного бухгалтера Логвиненко Є. Г. щодо внесення змін до Програми «Турбота» Чер-вонослобідської сільської ради , відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради , а саме : в розділ ІІ «Фінансове забезпечення заходів Програми на 2018» замінити термін виконання заходів пункту 2, що стосується надання матеріальної допомоги учасникам антите-рористичної операції з «вересень-жовтень 2018 р.» на « листопад 2018 р.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
01 листопада 2018 року
№ 143 - 28 - УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до комплексної Програми відзначення державних, професій-
них свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою Червоносло-
бідської сільської ради та інших заходів на 2018 рік.

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М. та головного бухгалтера Логвиненко Є. Г. щодо внесення змін до комплексної Програми відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслу-ги перед громадою Червонослобідської сільської ради та інших заходів на
2018 рік, відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до комплексної Програми відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою Червонослобідської сільської ради та інших заходів на 2018 рік, а саме :
в розділ 3 «Фінансування Програми » замінити термін виконання заходів пункту 3 «День села», з «травень 2018 р.» на «листопад 2018 р.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
01 листопада 2018 року
№ 144 - 28 - УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. України Торуновій
Надії Броніславівні для будівництва та обслуговування житлового будинку та госпо-
дарських споруд та ведення особистого селянського господарства в межах с.Червона
Слобода по вул. Набережній № 14, Червонослобідської сільської ради Макарівсь-
кого району Київської області

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд та ведення особистого селянського господарства гр. Торуновій Надії Броніславівні на території с.Червона Слобода по вул. Набережна № 14, в межах Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області, розроблений Макарівським районним відділом ДП «Центр державного земельного кадастру» Київської обласної філії , керуючись ст.144 Конституції України, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12, 33, 40 ,107 ,118, 121,186,186-1,пунктом 12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості, площею 0,2500 га. ,кадастровий номер : 3222788201:00:006:0061 для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд та площею 0,0949 га., кадастровий номер: 3222788201:00:006:0060 для ведення особистого селянського господарства на території с.Червона Слобода по вул.Набе-режна,14,на території Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області .
2. Передати у власність гр. Торуновій Надії Броніславівні земельні ділянки площею 0,2500 га. кадастровий номер : 3222788201:00:006:0061 для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд та площею 0,0949 га., кадастровий номер: 3222788201:00:006:0060 для ведення особистого селянського господарства , що розташовані в с.Червона Слобода по вул.Набережній №14 Червонослобідської сільської ради , Макарівського району Київської області.
3. Попередити гр. Торунову Н.Б., що право власності на земельні ділянки виникає з моменту їх державної реєстрації; про обов'язок справляння плати за землю відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
01 листопада 2018
№ 145 - 28 - УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність
гр. Матвієнка Ростислава Володимировича ( учаснику бойових дій в АТО)в межах
Червонослобідської сільської ради

Розглянувши заяву жителя села Червона Слобода , гр.України Матвієнка Ростислава Володимировича, який є учасником бойових дій в АТО, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність, в с.Червона Слобода по вул.Лесі Українки керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 81,91,116,125, 126 Земельного кодексу України , Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою , щодо відведення зе-
мельної ділянки площею 0,022 га. для ведення особистого селянського господарства гр. України Матвієнко Ростиславу Володимировичу (учаснику АТО) , в межах Червонослобідської сільської ради в с. Червона Слобода по вул. Лесі Українки , Макарівського району Київської області.
2. Остаточна площа земельної ділянки буде відома після розробки проекту землеустрою .
3. Проект землеустрою погодити відповідно до вимог ст. 118 Земельного кодексу України та подати для розгляду та затвердження в Червонослобідську сільську раду .

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
01 листопада 2018 року
№ 146 -28-УІІ .

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку ,господарських будівель і споруд гр. Завацькому Михайлу Михайловичу
межах Червонослобідської сільської ради

Розглянувши заяву гр. України Завацького Михайла Михайловича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в с.Червона Слобода біля багатоквартирного житлового будинку № 48 по вул.Лесі Українки в с.Червона Слобода керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,40,81,91,116,118,125, 126 Земельного кодексу України , та враховуючи , що гр.Завацький Михайло Михайлович є власником квартири №1 в цьому будинку , на даний час проводить ремонтні роботи та в подальшому буде в ній проживати, відсутність господарських споруд біля житлового будинку Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою , щодо відведення земель-
ної ділянки площею 0,025 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд гр.України Завацькому Михайлу Михайловичу в межах Червонослобідської сільської ради в с.Червона Слобода вул.Лесі Українки , Макарівського району Київської області.
2. Остаточна площа земельної ділянки буде відома після розробки проекту землеустрою .
3. Проект землеустрою погодити відповідно до вимог ст. 118 Земельного кодексу України та подати для розгляду та затвердження в Червонослобідську сільську раду .

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
01 листопада 2018 року
№ 147 – 28- УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви гр. України
Петряшова Сергія Михайловича

Розглянувши заяву гр. України Петряшова Сергія Михайловича про виділення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд розміром 0,08 га. в с. Червона Слобода та надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність , керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,40,81,91,116,118,125, 126 Земельного кодексу України , Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Відмовити гр. Петряшову Сергію Михайловичу , у виділенні йому земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд в с.Червона Слобода в межах Червонослобідської сільської ради та наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність , в зв'язку з відсутністю земель запасу сільської ради, та відсутністю вільних земельних ділянок під забудову в межах сільської ради .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
01 листопада 2018 року
№ 148 -28- УІІ .