home loans
home loans
Рішення 29 сесії Червонослобідської сільської ради PDF Печать
Автор: Оксана   
03.12.2018 15:35


ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської
ради від 22.12.2017року № 107-22-УІІ „Про сільський бюджет на 2018 рік "

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, підпункту 23 час-тини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні " , Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 22.12.2017 року №107-22-УІІ ,,Про сільський бюджет на 2018 рік":

1.1.) Збільшити доходну частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 3000 грн.,а саме:
-ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»- 3000 грн.

1.2.Збільшити видаткову частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 3000 грн.,а саме:
по ТКВКБМС 6030 ,,Організація благоустрою населених пунктів "
КЕКВ 2240,,Оплата послуг(крім комунальних)" -3000 грн.

1.3. Зменшити доходну частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 5000 грн.,а саме:
-ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» -5000 грн.

1.4.Зменшити видаткову частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 5000 грн. , а саме:
1.4.1.По ТКВКБМС 1010 ,,Надання дошкільної освіти ", зменшити видатки в сумі 48300 грн., в т.ч.:
КЕКВ 2111 ,,Заробітна плата" - 5000 грн.
КЕКВ 2273 ,,Оплата електроенергії" - 3100 грн.
КЕКВ 2274 ,,Оплата природного газу" - 40200 грн.

1.4.2.По ТКВКБМС 4060 ,, Забеpпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,центрів дозвілля та iнших клубів ", збільшити видатки в сумі 43300 грн.,в т.ч.
КЕКВ 2273,,Оплата електроенергії" - 3100 грн.
КЕКВ 2274,,Оплата природного газу" - 40200 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів .

Сільський голова               В.М.Панова

с. Червона Слобода
27 листопада 2018 року
№149-29-УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

           Про внесення змін до програми по благоустрою та розвитку

житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради

                                                          на 2018 рік

 Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве са-моврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою покращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА:

 

        1. Внести зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2018 рік , а саме в розділ 3 «фінансове забезпечення» згідно додатку №1 (додається).

      2. При перегляді сільського бюджету на 2018 рік передбачити асигну вання на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

                3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

  

 Сільський голова                                                                                   В.М.Панова

 

 

с. Червона Слобода

27 листопада 2018

№ 150 - 29 -VIІ

 

                                                                                                                        Додаток

                                                                                                         до рішення 29 сесії Червоносло-

                                                                                                          бідської сільської ради від

                                                                                                         27.11.2018 № 150-29-УІІ

 

 

             Зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-кому-

     нального господарства Червонослобідської сільської ради на 2018 рік

 

 

  1. 1.В розділі 3 «фінансове забезпечення» в переліку заходів пріоритетних завдань на 2018 рік наспупний пункт викласти в новій редакції на 2018 рік

 

 

Заходи пріоритетних завдань

 

Державний бюджет

Місцевий

бюджет

Інші джерела

3

Розчистка доріг від снігу в зимовий період

 

9000

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                     О.І.Омельчук

 

                                                                        

                       ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                         СЬОМОГО     СКЛИКАННЯ

                     МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                 РІШЕННЯ

 

                 Про затвердження Плану діяльності з підготовки

           проектів регуляторних актів сільської ради на 2019 рік

 

 

       Керуючись статтею 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відповідно до пункту 1 підпункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

       1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2019 рік згідно додатку (додається).

 

       2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2019 рік опублікувати через мережу Інтернет.

 

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів .

 

 

Сільський голова                                                                 В.М.Панова

  

 

с. Червона Слобода

27 листопада 2018 року

№ 151 -29-VІІ.

                                                       

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                   рішенням сесії Червонослобідсь-

                                                                                                     кої сільської ради   від 27.11.2018

                                                                                                     року № 151-29-УІІ

                                                        

                                                       ПЛАН

                         діяльності Червонослобідської сільської ради

                     з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

 

 

п/п

 

 

 

 

Види проек-

тів регуля-

торних

актів

 

Назва проекту

регуляторних актів

 

Ціль прий-

няття проекту

 

Строк

підготовки

проекту

 

Найменування органів та підрозді-

лів відповідальних

за розроблення

1

Рішення

сесії

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік

 

 

поповнення

місцевого бюджету

 

ІІ-ІІІ квартал

Постійна комісія з пита

нь соціально-економіч-ного розвитку села, бюд-жету та фінансів

Голова комісії

Субота І.О.

2

 

Рішення сесії

 

Про затвердження Правил утримання домашніх тварин

 

Попередження власників про відповідальність,

Забезпечення безпеки громадян

 

 

І -ІІ

квартал

 

Постійна коміся з питань земельних ресурсів законності та правопо-рядку

 

  

Секретар сільської ради                                                               О.І.Омельчук