home loans
home loans
Рішення 30 сесії Чевонослобідської сільської ради PDF Печать
Автор: Оксана   
27.12.2018 16:26

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2019 рік

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве са-моврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою пок-ращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2019 рік згідно додатку №1 (додається).

2. При формуванні сільського бюджету на 2019 рік передбачити асигну-вання на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                         В.М.Панова

с. Червона Слобода
19 грудня 2018
№ 152 - 30 –VIІ

Додаток
до рішення 30 сесії Червоносло-
бідської сільської ради від
19.12.2018 № 152

ПРОГРАМА
по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства
Червонослобідської сільської ради на 2019 рік.

1. Загальні положення.
Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля ;
територія-сукупність земельних ділянок, які використовують для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;
утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою ;
вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо – квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху ;
заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання території, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей її використання;
житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві за залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її проблеми. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у встановленні ринкових засад господарювання. Нестача власних та бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню технічного переоснащення галузі. Програма розроблена з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниження нераціональних витрат.
До об'єктів благоустрою відносяться:
1) території загального використання :
а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші ), рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики.
б) пам'ятники культурної та історичної спадщини ;
в) майдани, площі,бульвари ;
г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні, велосипедні доріжки ;
г) пляжі ;
д) кладовища ;
е) інші території загального користування ;
2) прибудинкові території ;
3) території будівель та споруд інженерного захисту території ;
4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору .
До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.
2. Мета програми .

Благоустрій населених пунктів передбачає :
1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів ;
2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення ;
3) створення умов для реалізації прав у сфері благоустрою населених пунктів.
4) програма визнає завдання, пріоритетні напрямки, етапи та можливі шля хи реалізації реформи. Реформування житлово-комунального розвитку села здійснюється з метою:
- захисту споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення села Червона Слобода житлово-комунальними послугами;
- ефективного використання всіх об»єктів житлово-комунального господарства.
5) передбачається здійснення заходів Програми у таких сферах:
- утримання будинків та прибудинкових територій;
- ремонту приміщень, під»їздів ( придбання господарських, будівельних товарів).

3. Фінансове забезпечення.

Для забезпечення виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів території Червонослобідської сільської ради та досягнення мети програми, виконавчим комітетом ради підготовлено та прийнято сесією сільської ради заходи, визначено джерела фінансування та терміни виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів ради на період 2019 року.

Заходи пріоритетних завдань Державний бюджет Місцевий
бюджет Інші джерела
1 Придбання господ-дарських, будівельних товарів(вапно, фарба та інші) 1500
2 Придбання електролічильників 3000
3 Розчистка доріг від снігу в зимовий період 6000
4 Оплата послуг по вивозу твердих побутових відходів 5000
5 Оплата електроенергії вуличного освітлення 20000
6
7
Всього 35500

Для фінансового забезпечення виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства кошти направлятимуться з місцевого бюджету, залишків коштів, коштів від перевиконання дохідної частини бюджету, а також за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом, коштів державного бюджету. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються :
заходи на виконання державних програм благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів;
роботи з утворення територій і об'єктів рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються :
1) заходи з виконанням місцевих програм благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів;
2) охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям ;
3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності ;
4) роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;
5) організація санітарного очищення території, які належать до комунальної власності.
За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на :
1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території , яка їм належить на праві власності або праві користуванні ;
2) усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.
Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

4. Очікувані результати реалізації програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів.

Виконання заходів по благоустрою сприятиме розвитку села Червона Слобода.
Реалізація даної програми забезпечить санітарне очищення вулиць, підвищення безпеки руху на дорогах внутрішньогосподарського та обласного значення, які пролягають через територію Червонослобідської сільської ради.
Будуть створені більш комфортні умови для жителів сіл, для проживання в сільській місцевості та пересування вулицями в нічний час.
Поліпшиться естетичний вигляд вулиць населених пунктів ради, місць громадського користування.
Поліпшиться санітарний стан сільських кладовищ.

Сільський голова В.М. Панова

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження структури апарату сільської ради і
витрат на її утримання та встановлення сільському голові
виплат передбачених діючим законодавством України

Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п 1, 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 9.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури ,суддів та інших органів» Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Затвердити структуру апарату Червонослобідської сільської ради на 2019 рік (додається).
2. Затвердити витрати на утримання апарату Червонослобідської сільської ради в сумі 599500 грн. , в тому числі на оплату праці в сумі 446800 грн.
3. Дозволити у межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату сільської ради виплачувати , Пановій В.М., сільському голові , ма-теріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, допомогу на оздоровлення, надбавку за інтенсивність праці та щомісячні премії у порядку і розмірах згідно з діючим законодавством .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
19 грудня 2018 року
№ 153- 30 - УІІ

        Затверджено
рішенням 30 сесії Червонос-
лобідської сільської ради
УІІ скл. від 19.12.2018 р. № 153

СТРУКТУРА
апарату Червонослобідської сільської ради

1. Сільський голова - 1

2. Секретар ради та виконкому - 1

3. Головний бухгалтер - 1

4. Спеціаліст- землеупорядник - 0,5

5. Прибиральник службових
приміщень - 0,5

6. Оператор газових котелень - 0,5

Всього 4,5

Секретар ради                                                     О.І.Омельчук

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження штатного
розпису на 2019 рік
Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни та головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни про затвердження штатного розпису Закладу дошкільної освіти ясла-садок «Полуничка»,Будин-ку культури та бібліотеки, враховуючи те, що установа дитячого садка не забезпечена коштами до кінця року ,керуючись пп.23 ст.26 та п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постановою КМУ № 710 від 11.10.2016 року „Про ефективне використання державних коштів ", сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. По закладі дошкільної освіти ясла-садок «Полуничка» :
затвердити штатний розпис закладу на 2019 рік в кількості 6,22 штатних одиниць :
завідувач ДНЗ                  - 1
вихователь                      - 1.22
помічник вихователя      - 1
куха р                                  - 1
праля                              - 0,25
музичний керівник           - 0,25
оператор газової котельні - 1,5
Здійснювати виплату надбавки за престижність педагогічним працівникам в розмірі 20% від окладу.
2. Затвердити штатний розпис на 2019 рік по будинку культури с.Червона Слобода 2 штатні одиниці:
Директор будинку культури          – 1,0
Художній керівник                         - 0,75
Прибиральник службових приміщень – 0,25
3. Затвердити штатний розпис на 2019 рік по бібліотеці 0,75 штатна одиниця
Бібліотекар - 0,75
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова                       В.М.Панова
с.Червона Слобода
19 грудня 2018
№ 154- 30- УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про сільський бюджет на 2019 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Червонослобідська сільська рада
ВИРIШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:
доходи сільського бюджету у сумі 1389300 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету -1389300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки сільського бюджету у сумі 1389300 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету -1389300 гривень;
загальний та спеціальний фонди сільського бюджету є збалансованими, додаток № 2 до цього рішення.
оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 2000 гривень, що становить 0,14 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів за об'єктами, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію сільських/регіональних програм у сумі 35500 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України, а саме вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про сільський бюджет за результатами річного звіту про виконання сільського бюджету за попередній бюджетний період;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-¹ та 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71, 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з статтями 69-¹ та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно підпункту 2 пункту 6 цього рішення спрямовуються на видатки, визначені пунктом 2 статті 71 Бюджетного Кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти бюджетам інших рівнів.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Надати право сільському голові:
- укладати в установленому порядку угоди з управлінням Державної казначейської служби України в Макарівському районі про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;
- в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
- в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

12. Керуючись статтями 20, 28, 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов'язати розпорядників коштів сільського бюджету:
1) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;
затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань; забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах установлених лімітів (додаток 8 до цього рішення);
2) забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах або планах використання бюджетних коштів;
3) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), забезпечити розробку паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
4) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
5) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

14. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів і сільського голову Панову Валентину Миколаївну.

Сільський голова                                            В.М.Панова

 

с.Червона Слобода
19 грудня 2018
№ 155-30-VII

                         ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                                         СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                           МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ     КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ       

 

                                               РІШЕННЯ  

 

Про  план  роботи Червоносло -

бідської сільської ради на 2019 рік

 

    Відповідно до  підпункту 7  частини 1 статті 26  Закону України “Про місце-ве  самоврядування  в Україні » сесія  Червонослобідської   сільської  ради

 ВИРІШИЛА :

  1. 1.Затвердити   план  роботи Червонослобідської  сільської  ради на 2019 рік

(додається).

      2. Контроль  за  виконанням  плану  роботи   покласти на сільського голо-

ву Панову Валентину Миколаївну   та голів  постійних  комісій.

 

     3. Дозволити сільському голові Пановій В.М. вносити зміни до плану роботи

Червонослобідської  сільської  ради на 2019 рік в разі потреби.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                      В.М.Панова

 

 

 

 

 

 

с.Червона  Слобода

19 грудня 2018

№156 - 30 – УІІ

  

 

                                                                                                   Додаток

                                                                                           до рішення 30 сесії Червонослобідської

                                                                                           сільської  ради УІІ скликання № 156

                                                                                           від 19 грудня 2018  року

                                                                                      

                                      ПЕРСПЕКТИВНИЙ   ПЛАН

           РОБОТИ ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

    ПЛАН   РОБОТИ  СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  НА   2019 РІК

                                                                                                     1. ПИТАННЯ  ДО  ВНЕСЕННЯ  НА РОЗГЛЯД: 

         1.1. Про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 2018 рік.

                                                                                  Лютий-березень

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів

         1.2. Про розгляд заяв.

                                                                               Лютий-березень

                                                                     Доповідає:

                                                                      Панова В.М.- сільський голова

                                                                     Доповідає:Руденко О.В.- голова комісії

                                                                    з питань земельних ресурсів законності

                                                                     та правопорядку.

 

        1.3. Про   затвердження  Програми  відзначення  державних , професійних свят, ювілейних дат , заохочення за заслуги перед громадою Червонослобідської  сільської ради та інших заходів на 2019 рік.

                                                                                  Лютий-березень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів

                                                                      Логвиненко Є.Г –головний бухгалтер

                                                                      с/р

        1.4. Про внесення змін до Програми «Турбота» Червонослобідської сільської ради 

                                                                                  Лютий- березень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів

                                                                      Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер

                                                                     с/р

            1.5. Про виконання програми соціально-економічного розвитку села за 2018 рік та завдання на 2019 рік.

                                                                                Лютий- березень

                                                                Доповідає: Панова В.М.- сільський голова 

                                                                       Субота І.О.- голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів     

    1.6. Звіт сільського  голови про свою роботу за 2018 рік.

 

                                                                               Квітень-травень

                                                                            Доповідає: Панова В.М.- сільський

                                                                                               голова.  

    1.7. Про виконання бюджету сільської ради за І квартал 2019 року .

                                                                                 Квітень- травень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів

                                                                     Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер с/р                                                                 

    1.8. Повідомлення  депутатів виборчого округу № 1,2,3,4,5.

                                                                                  Квітень- травень

                                                                      Доповідає:В.М.Панова –сільський

                                                                                         голова.

     1.9. Про передачу у приватну  власність земельних ділянок.

                                                                                   Квітень- травень

                                                                   Доповідає:Руденко О.В.-голова комісії з

                                                                   питань земельних ресурсів законності

                                                                   та правопорядку.

      1.10. Про виконання бюджету сільської ради за ІІ квартал 2019 року .

                                                                                 Липень

                                                                    Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів

                                                                   Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер с/р                                                           

        

      1.11. Повідомлення  депутатів виборчого округу № 6,7,8,9,10.

                                                                                 Липень

                                                                       Доповідає:В.М.Панова –сільський

                                                                                        голова

      1.12. Про встановлення  місцевих зборів .

                                                                               Липень

                                                                       Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів

                                                                      Панова В.М.- сільський голова

      1.13. Про встановлення  місцевих податків  .

                                                                              Липень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів

                                                                      Панова В.М.- сільський голова                                                                             

      1.14. Про підсумки  соціально-економічного розвитку  села за перше півріччя   2018 року.

                                                                               Липень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів

                                                                      Панова В.М.- сільський голова

     1.15.Про передачу у приватну  власність земельних ділянок.

                                                                                 Липень    

                                                                   Доповідає:Руденко О.В.-голова комісії з

                                                                   питань земельних ресурсів законності

                                                                   та правопорядку.                                                             

     1.16. Про виконання бюджету сільської ради за ІІІ квартал 2019 року

                                                                              Жовтень-листопад                                                                 

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів

                                                                      Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер

                                                                     с/р         

      1.17. Повідомлення депутатів  виборчих  округів 11,12,13,14

                                                                               Жовтень-  листопад

                                                                Доповідає: Панова В.М.- сільський голова

      1.18. Звіт голів постійних  комісій про свою  роботу.

                                                                                        Грудень

                                                                       Доповідають: голови постійних

                                                                                      комісій  

       1.19. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів  регуля-торних актів сільської ради на 2019 рік.

                                                                                       Грудень

                                                                     Доповідає: Панова В.М.- сільський

                                                                     голова

       1.20. Про план роботи Червонослобідської сільської ради на 2020 рік.

                                                                                     Грудень

                                                                               Доповідає: Панова В.М.

       1.21. Про бюджет Червонослобідської сільської ради на 2020 рік.

                                                                                       Грудень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                      витку села , бюджету та фінансів

                                                                    Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер с/р   

                  ІІ. ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ :

        2.1. Питання  пов’язані  з підготовкою  тридцять першої сесії  сільської  ради

                                                                                       Лютий-березень  

                                                                   Доповідають: голови постійних комісій.

       2.2. Питання пов’язані  з підготовкою тридцять другої  сесії сільської ради.

                                                                                       Квітень-травень

                                                                   Доповідають: голови постійних комісій.

      2.3. Питання  пов’язані  з підготовкою тридцять третьої  сесії сільської ради.

                                                                                           Липень

                                                                   Доповідають: голови постійних  комісій.

     2.4. Питання  пов’язані  з підготовкою тридцять четвертої сесії сільської ради.                                              

                                                                                      Жовтень-листопад                                                    

Доповідають: голови постійних комісій.

 

      2.6. Питання пов’язані з підготовкою тридцять п’ятої сесії сільської ради

 

                                                                                             грудень

 

                                                                   Доповідають: голови постійних комісій.

 

 

 

Секретар ради                                                                   О.І.Омельчук