home loans
home loans
Зміни до місцевих зборів PDF Печать
Автор: Секретар   
05.07.2011 11:04

                                                                                                                                     ПРОЕКТ

 

                             ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                           ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

                                             МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                                           КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                              РІШЕННЯ

                           Про внесення змін до рішення сільської ради

                         № 29-05-УІ від 29.04.2011 року «Про встановлення

                                                   місцевих зборів»

 

         Керуючись статтєю 143 Конституції України та відповідно до п.8.3. ст.8,ст.10, пунктів 12.3,122.4 і 12.5 ст.12 ,статтєй 266, 267 і 268 пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України який на-

брав чинності з 01.01.2011 року та з метою уникнення втрат місцевих бюдже-тів та зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічному розвитку села Червона Слобода се-

сія сільської ради

                                                     вирішила:

     1. Внести зміни в ставки збору за провадження деяких видів підприємни-цької діяльності , а саме:

     1.1.) за провадження торгівельної діяльності з розрахунку на календарний місяць (крім провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапле

ним та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних стан-ціях ,заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг:

     - для провадження роздрібної торгівлі на території села Червона Слобода

- 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

 

-         для провадження виїзної торгівлі на території села Червона Слобода -0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

 

     - для провадження діяльності з надання платних побутових послуг за пе-

реліком , визначеним Кабінетом Міністрів України на території села Червона Слобода – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного ро-

ку .

     2. Визнати такими , що втратили чинність підпункти 3.1 та 3.2. пункту 3

«Ставки збору».

 

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                           В.М.Панова