home loans
home loans
Про продовження карантину до 22 травня PDF Печать
Автор: Оксана   
11.05.2020 14:16

                                                                              ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                                                                       МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 травня 2020 року                                                                                                                           № 14 /01-04

Про внесення змін до розпорядження сільського голови
від 07 квітня 2020 року «Про запобігання поширення на території
с. Червона Слобода гострої респіраторної хвороби коронавірусу
COVIT-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфек-ційних хвороб» постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVIT-19» ( зі змінами , внесеними постановами КМУ від 16 березня 2020 року № 215 , від 25 березня 2020 р. № 239, від 29 березня 2020 року № 241, від 20 березня 2020 року № 242, від 02 квітня 2020 № 255, від 08 квітня 2020 року № 262, та від 22 квітня № 291) , розпорядження виконуючої обов'язки голови Макарівської районної державної адміністрації від 17 березня № 72 ( зі зміна-ми) , 07 квітня 2020 року № 91 «Про запобігання поширення на території Ма-карівського району коронавірусу COVIT -19», від 28 квітня 2020 року № 101, від 08 травня 2020 року № 107 зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, та з метою попередження поширення коронавірусної інфекції на території села Червона Слобода :

1. ВНЕСТИ до розпорядження Червонослобідського сільського голови Панової Валентини Миколаївни від 07 квітня 2020 року «Про запобігання поширення на території с. Червона Слобода гострої респіраторної хвороби
коронавірусу COVIT-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами від 29.04.2020 року такі зміни :
1.1.) у підпункті 1.1. цифри і слово « 11 травня » замінити цифрами і сло-вом «22 травня» ;
1.2.) у підпункті 1.1. виключити підпункти 1.5 та 1.6.;
1.3.) підпункт 1.7. викласти в новій редакції :
«1.7. Проведення всіх масових ( культурних ,розважальних, соціальних, релігійних та інших) заходів , крім заходів необхідних для забезпечення роботи сільської ради, індивідуальних тренувальних занять ( біг, хода, їзда на велосипеді, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту , зокрема респіраторами або захисними масками , у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів ;
1.4.) у підпункті 1.8. :
- в абзаці першому слова торгівельного обслуговування населення» виключити ;
- після слів поштового зв'язку вставити наступне:
« крім діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих ( літніх) майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менше 1.5 МЕТРА МІЖ МІСЦЯМИ ДЛЯ СИДІННЯ ТА СУСІДНІМИ СТОЛАМИ та розміщення не більше як двох клієнтів за одним столом ( без урахування дітей віком до 14 років) , діяльності з надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови , що суб'єкт господарювання , який проводить діяльність є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

« крім здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації телевізійної зйомки , виробництва телевізійного продукту , іншої журналістської діяльності , зокрема на вулицях населених пунктів , у примі-щеннях підприємств, установ , за умови обмеження кількості осіб та забез-печення усіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту зокрема рес-піраторами або захисними масками , у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів»,

« крім проведення в Будинку культури , художніх колективах репетицій , тренувань та інших заходів , які не передбачають одночасно зібрання великої кількості осіб ( до 50 осіб) без глядачів за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту , зокрема респіраторами або захисними масками , у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів ;

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою

Сільський голова                                                                                                     В.М.Панова