home loans
home loans
План по регуляторних актах на 2012р PDF Печать
Автор: Оксана   
28.12.2011 09:04

 

 

                   ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

 

                                         ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

                                           МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                                                   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

                                         Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

 

                 Про затвердження плану діяльності з підготовки

 

           проектів регуляторних актів сільської ради на 2012 рік

 

 

 

 

 

       Керуючись статтєю 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відповідно до пункту 1 підпункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Червонослобідська сільська рада

 

 

 

                                                     вирішила:

 

 

 

 

 

       1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2012 рік згідно додатку (додається).

 

 

 

       2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2012 рік опублікувати через мережу Інтернет.

 

 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів та комісію з питань прискореного перегляду регуляторних актів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             В.М.Панова

 

 

 

 

 

с.Червона Слобода

 

14 грудня 2011 року

 

№ 73 -10-УІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

                                                                                         Рішенням сесії сільської

 

                                                                                         ради від 14.07.2011 року

 

                                                                                         № 73 -10 -УІ.

 

 

 

                                                    ПЛАН

 

                         діяльності Червонослобідської сільської ради

 

                   з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

 

 

 

 

 

 

п/п

 

 

 

 

Види проек-

тів регуля-

торних

актів

 

Назва проекту

регуляторних актів

 

Ціль прий-

няття проекту

 

Строк

підготовки

проекту

 

Найменування органів та підрозді-

лів відповідальних

за розроблення

1

Рішення

виконкому

Про погодження

тарифів на послуги по водопостачанню

та водовідведенню

ТОВ «Слобода Ко»

 

 

введення еконо-

мічно- обгрунто-ваних тарифів

стабілізація фі-нансового поло-

ження ТОВ «Сло

бода Ко»

 

 

І квартал

Виконавчий комітет

Сільський голова

Панова В.М.

ТОВ «Слобода Ко»

директор

Присяжнюк Н.В.

2

Рішення сесії

Про встановлення місцевих зборів на 2013 рік

 

поповнення

місцевого бюджету

ІІ- ІІІ

квартал

Постійна комісія з

питань соціально-

економічного роз-витку села,бюджету

та фінансів

Голова комісії

Руденко В.М.

3

Рішення

сесії

Про встановлення місцевих податків

на 2013 рік

поповнення

місцевого бюджету

ІІ- ІІІ

квартал

Постійна комісія з

питань соціально-

економічного роз-витку ела,бюджету

та фінансів

Голова комісії

Руденко В.М.

4

Рішення

виконкому

Про затвердження

тарифів по кварп-латі

 

введення еконо-

мічно- обгрунто-ваних тарифів

 

ІІ- ІІІ

квартал

Виконавчий комітет

Сільський голова

Панова В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Секретар ради                                                               О.І.Омельчук