home loans
home loans
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про погодження тарифів по водопостачанню та водовідв PDF Печать
Автор: Оксана   
05.01.2012 14:34

Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акту

 

             «Про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення , теплопостачання»

1.     Опис проблеми

У селі Червона Слобода в сфері надання комунальних послуг з централізованого водо-постачання та водовідведення,теплопостачання виробником послуг є Товариство з обмеженою відповідальністю „Слобода КО”. Водоочисні споруди, в т. ч. водозабірні свердловини, каналізаційні насосні станції та інші необхідні основні засоби знаходяться на балансі підприємства.

Утримання цих підрозділів та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами послуг. На даний момент при наданні послуг по центра-лізованому водопостачанню та водовідведенню,теплопостачанню склалася ситуація, що діючі тарифи на відповідні послуги не відповідають рівню фактичних витрат на вироб-ництво послуг. Цей факт ставить під загрозу надання послуг на належному рівні.

Регулювання викликане необхідністю якісного надання послуг централізованого водо-постачання та водовідведення,теплопостачання. Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи видобування, транспортування та розподілу води, воробництво теплоенергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, покращенню показників виробництва, можливістю утримання у належ-ному стані виробничого обладнання і будівель.

Розрахунок вартості послуг централізованого водопостачання та водовідведення, тепло-постачання здійснювався на підставі діючих нормативів, аналізу фактичних витрат попе-реднього року, цін на енергоносії, витратні матеріали.

     2.     Цілі регулювання.

           Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги водопостачання та водовідведення,теплопостачання , що надаються ТОВ „Слобода КО” до рівня, що забезпечує:

приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня;

надання послуг належної якості;

утримання у належному стані засобів виробництва;

забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів;

забезпечення функціонування підприємства – надавача послуг на умовах самофінансування.

3.     Механізм регулювання.

           Регуляторні цілі передбачається досягнути шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту. Рішення про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, теплопостачання буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого споживачами послуг буде проводитись нарахування плати за послуги водопостачання та водовідведення,теплопостачання

4.     Альтернативи.

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

-               збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих : дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася потребує негайного вирішення. В іншому випадку – може виникнути ймовірність порушення режиму надання послуг.

-             виділення з місцевого бюджету дотації для компенсації різниці в тарифах: дана альтернатива не розглядається як оптимальний варіант вирішення проблем, у зв’язку з тим, що у бюджеті сільської ради не передбачено кошти на покриття даних витрат.

-               відмова від регулювання тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, теплопостачання взагалі: дана альтернатива є неприйнятною – не відповідає чинному законодавству.

     Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить вирішення проблем. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики.

5.     Вигоди та витрати.

1. Сфера інтересів підприємства

Вигоди:

-         надання послуг належної якості;

-         відновлення основних засобів;

-         стабільна робота підприємства.

2. Сфера інтересів споживачів.

Вигоди:

-        отримання послуг водопостачання та водовідведення,теплопостачання на належному рівні.

Витрати:

-         збільшення витрат на оплату послуг.

6.     Обґрунтування можливості досягнення цілей.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі зовнішні фактори, як значні темпи інфляції, зміни в чинному законодавстві.

Можливість досягнення цілей є цілком реальною у зв'язку з тим, що метою прийняття зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблем.

  1. 7.Термін дії регуляторного акту.

 

Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий у разі потреби.

8.     Показники результативності.

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є:

-         збільшення кількості водокористувачів,облік води у яких ведеться за

встановленими засобами обліку води;

-         збільшення обсягу надання послуг з водопостачання та водовідведення,

теплопостачання;

-         відшкодування доходами витрат підприємства,пов”язаних з наданням

послуг з водопостачання та водовідведення,теплопостачання;

-   сума пільг, які надаються відповідним користувачам послуг з водопостачання та

      водовідведення;

-  зменшення скарг абонентів на діяльність ТОВ „Слобода Ко”.

9.     Заходи з відстеження результативності.

Базове дослідження: здійснюється відповідно до діючих тарифів за показниками результативності, які зазначені в попередньому розділі АРВ.

Повторне дослідження: буде здійснено відповідно до Закону України «про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

                Директор ТОВ „Слобода Ко”                            Н.В.Присяжнюк