home loans
home loans
Про встановлення місцевих податків PDF Печать
Регуляторні акти - Прийняті рішення 2012року
Автор: Оксана   
24.07.2012 17:37

                   ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

                                         ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

                                           МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                                                  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                         РІШЕННЯ  

 

                         Про встановлення місцевих податків

        

         Керуючись статтєю 143 Конституції України та відповідно до пункту 8,3 статті 8, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, п.п.1 п.1 ст.10 статті 265, розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, які набирають чинності з 01.01.2012 року а також частиною 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » з метою уникнення втрат місцевого бюджету , зміцнення матеріальної та фінансової бази , а також сприяння соціально-економічного розвитку села Червона Слобода сільська рада

                                                       вирішила :

     1. Встановити місцеві податки по Червонослобідській сільській раді в частині справляння податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки згідно додатку №1до даного рішення.

 

     2. Ввести в дію дане рішення з 01.01.2013 року.

    

     3. Виконавчому органу Червонослобідської сільської ради ,забезпечити направлення в установленому порядку копії рішення із додатком до органу державної податкової служби Макарівського району і оприлюднити в засобах масової інформації до 04.08.2012 р.

      

     4.Визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2013 року рішення Чер-вонослобідської сільської ради від 29.07.2011 року №44- 07-УІ «Про встанов-лення місцевих податків на 2012 рік» .

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

        Сільський голова В.М.Панова

 с.Червона Слобода, 23 липня 2012 року, №114-17-VІ

 Додаток №1

 до рішення Червонослобідської

сільської ради №114 від

                                                                                                      23.07.2011 року

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:

1.Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи , в тому числі нерезиденти , які є власниками об’єктів житлової нерухомості .Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій , або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку ;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділеній в натурі , платником податку є одна з таких осіб власників, визначена за їх угодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кілької осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є обєкт житлової нерухомості . Не є обєктом оподпткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави , або територіальних громад ( їх спільній власності) ;

б) об’єкти житлової нерухомості , які розсташовані в зонах відчудження та безумовного ( обовязкового) відселення , визначені законом ;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий , або дачний будинок , але не більше одного такого обєкта на одного платника податку ;

д) об’єкти житлової нерухомості , які належать багатодітним сімям та прийомним сімям , у яких виховується троє та більше дітей , але не більше одного такого об’єкта на сімю;

є) гуртожитки.

3. Пільги із сплати податку .

     База оподаткування обєкта житлової нерухомості , що перебуває увласності особи-платника податку, зменшується :

   а) для квартири – на 120 кв.метрів;

   б) для житлового будинку – на 250 кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до обєкта житлової нерухомості , у якій фізична особа-платник податку зареєстрована в установленому законом порядку ,або за вибором такого платника до будь-якого іншого обєкта житлової нерухомості , якій перебуває в його власності.

     4.Ставка подтку встановлюється в таких розмірах за 1 кв.метр житлової площі обєкта житлової нерухомості:

   1. для квартир , житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів , та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів , один відсоток розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

   2) для квартир, житлова плаща яких перевищує 240 кв.метрів та житлових будинків , житлова площа яких перевищує 500 кв.метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року .

   6.Податковий період.

     Базовий ( податковий) звітний період дорівнює календарному року .

   7. Порядок сплати податку .

   Податок сплачується за місцем розсташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України .

   8. Строки сплати податку.

     Податкове зобовязання за звітний рік з податку сплачується :

     а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення –рішення;

       б) юридичними особами- авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця , що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річні податковій декларації.

 Секретар ради  О.І.Омельчук