home loans
home loans
Проект рішення "Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Червона Слобода, Червонослобідсбкої сільської ради"" PDF Печать
Автор: Оксана   
17.05.2013 12:49

Проект

                         ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою належного утримання та розвитку інженерно — транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Червонослобідської сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити порядок залучення, розрахунку величини та використання коштів пайової участі (внеску) замовників будівництва у створенні і розвитку інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Макарівського району (додаток 1); 

         2. Затвердити тапову форму договору про пайову участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради (додаток 2).

          3. Рекомендувати відділу містобудування , архітектури та розвитку інфраструктури Макарівської РДА не надавати дозволи на виконання будівельних робіт об’єкта містобудування фізичним та юридичним особам, які не уклали договір про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради.

        4. Виконавчому комітету сільської ради довести дане рішення до відома населення села Червона Слобода.

      5. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення в засобах масової інформації ( газета «Макарівські вісті»).

        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

 Сільський голова     В.М.Панова

 

Додаток   1   до рішення Червонослобідської сільської ради

               

Порядок

залучення, розрахунку величини пайової участі замовників будівництва у

розвитку інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради

1. Загальні положення.

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Макарывського району Київської області (далі — Порядок) розроблено відповідно до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

1.2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ради, крім випадків, передбачених пунктом 2.6 цього Порядку.

1.3. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

— будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація , капітальний ремонт, впорядкування існуючих об’єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств;

— об’єкти будівництва – окрема будівля чи споруда (з належними до неї устаткуванням, меблями, інструментами, галереями, естакадами, підсобними та допоміжними подвірними будівлями, внутрішніми інженерними мережами), будівництво якої здійснюється за окремим проектом та кошторисом, або сукупність будівель чи (та) споруд, будівництво яких здійснюється на одному будівельному майданчику за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва або зі зведенням витрат.

—   замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

— інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура населеного пункту комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурного обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту.

— житловий фонд  соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;

— доступне житло – житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянами, які, відповідно до законодавства, потребують поліпшення житлових умов.

2. Порядок залучення коштів

2.1. Пайова участь  у розвитку інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради полягає у перерахуванні замовником до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію до сільського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, укладеного між ним та Червонослобідською сільською радою в особі сільського голови.

2.2. Договір про пайову участь укладається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору з доданими до нього документами, що підтверджують вартість будівництва з техніко-економічними показниками, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

2.3. Істотними умовами договору  про  пайову участь у розвитку  інфраструктури  населеного пункту є:

— розмір пайового участі (внеску);

— терміни (графік) оплати пайового внеску;

— відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайового участі замовника у  створення  інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради.

2.4. Рішенням виконавчого комітету про надання вихідних даних для проектування об’єкта будівництва замовнику доводиться вимога закону щодо участі у розвитку інфраструктури та вносяться пропозиції щодо термінів подачі документів для укладення договору.

2.5. До пайової участі у розвитку  інфраструктури  села Червона Слобода не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

а) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

б) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

в) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

г) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

ґ) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

д) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

е) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

3.Розрахунок розміру пайової участі.

3.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів визначається відповідно до розміру, встановленого пунктом 3.3 цього Порядку, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.2. У разі коли загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається  виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Київської області станом на день укладення договору.

3.3. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, становить:

— 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для нежитлових будівель та споруд;

— 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для житлових будинків.

Примітка: при переплануванні житлових приміщень у нежитлові розмір становить 10 відсотків, нежитлових у житлові – 4 відсотки ( з урахуванням підпункту г) пункту 2.6 цього Порядку)

3.4. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури  зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури, Червонослобідська сільська рада може прийняти рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури  за рахунок пайових внесків у розвиток інфраструктури інших замовників, що мають намір підключитися до таких інженерних мереж або об’єктів.

4. Порядок сплати коштів пайової участі.

4.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради сплачується в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію  в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

4.2. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури  зараховується до  спеціального фонду сільського бюджету .

4.3. У разі невиконання замовником умов пункту 2.1 цього Порядку виконком має право:

а) відмовити у наданні дозволу на виконання земляних робіт —  при порушенні рекомендованих термінів подачі документів для укладання договору;

б) відкласти вирішення питання оформлення права власності на об’єкт містобудування – при порушенні замовником термінів сплати коштів, визначених у договорі.

4.4. Контроль за дотриманням замовником вимог цього порядку покладається на виконком сільської ради.

4.5. Спори, пов’язані з пайовою участю замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів міської ради, вирішуються в судовому порядку.

5. Використання пайових внесків.

6.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об'єктів  містобудування,  можуть  використовуватися виключно на створення і  розвиток  інженерно-транспортної  та   соціальної   інфраструктури села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради та відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури .

6.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Червонослобідська сільська рада.

Секретар сільської ради  О.І.Омельчук