home loans
home loans
Проект рішення про встановлення місцевих податків на 2014р PDF Печать
Автор: Administrator   
17.07.2013 11:24

                             ВЕЛИКОКАРАШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                               ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

                             МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                   РІШЕННЯ                                         ПРОЕКТ

        

       Про встановлення місцевих податків на   2014 рік

           З метою наповнення місцевого бюджету,сприяння соціально-економічному розвитку сіл сільської ради,відповідно до статей 10,12,266,267 і 268,пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення»Податкового кодексу України,Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування,обліку та звітності « від 04.11.2011 № 4014,керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

                                              

                                                   ВИРІШИЛА:

            1.Встановити на території Великокарашинської сільської ради наступні місцеві податки:

          -податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки.                

           2.Затвердити Положення про місцевий податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки (додаток 1)

           3.Це рішення ввести в дію з 01 січня 2014 року.

          4.Визнати таким,що втратило чинність з 01 січня 2014 року рішення Великокарашинської сільської ради від 13 липня 2012 року №136-22-УІ «Про встановлення місцевих податків на 2013 рік»

            5.Копію данного рішення надіслати до Державної податкової інспекції у Макарівському районі.

          6.Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,фінансів та планування.

 

Сільський голова                          М.П.Лазнюк

 село Великий Карашин

 

                                             Додаток 1 до рішення сесії Великокарашинської

                                       сільської ради

                                  

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

                      1.1.Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи,в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а)якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб,платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку,  

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб,але не поділений в натурі,платником податку є одна з таких осіб -власників,визначена за їх згодою,якщо інше не встановлено судом,

в)якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності  кількох осіб,і поділений між ними в натурі,платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

                           1.2.Обєкт оподаткування

 

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості,які перебувають у власності держави або те-

риторіальних громад(їх спільної власності)

б) об’єкти житлової нерухомості,які розташовані в зонах відчуження та безу-

мовного(обов’язкового) відселення,визначені законом,

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу,

г) садовий або дачний будинок,але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку,

д) об’єкти житлової нерухомості,які належать багатодітним сім’ям та прийом-

ним сімям,у яких виховується троє та більше дітей,але не більше одного такого об’єкта на сімю,

е) гуртожитки  

                              

                             1.3.Пільги із сплати податку

 

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості,що перебуває у власності фізичної особи-платника податку,зменшується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів,

б) для житлового будинку – на 250 кв.метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і

застосовується до об’єкта житлової нерухомості,уякій фізична особа-платник

податку зареєстрована в установленому законом порядку,або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості,який перебуває в його власності

 

                       1.4.Ставка податку встановлюється в таких розмірах за 1

           кв.метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

1)для квартир,житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів,та житлових

будинків,житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів, 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 01 січня звітного (податкового)руху.

        

2)для квартир,житлова площа яких перевищує 240 кв.метрів,та житлових будинків,житлова площа яких перевищує 500 кв.метрів,ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 01 січня звітного(податкового)року.

                    

                       1.5.Податковий період        

 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року

 

                     1.6.Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зара-ховується до відповідного бюджету згідно з положенням Бюджетного кодексу України.

 

                     1.7.Строки сплати податку  

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а)фізичними особами-протягом 60 днів з дня вручення податкового    повідомлення-рішення,

б)юридичними особами-авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця,що наступає за звітним кварталом,які відображаються в річній подат-ковій декларації.