home loans
home loans
Про план по регуляторних актах на 2016 рік PDF Печать
Автор: Оксана   
04.12.2015 14:20

                                  ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                         СЬОМОГО     СКЛИКАННЯ

                    МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                РІШЕННЯ

       Про затвердження плану діяльності з підготовки

  ектів регуляторних актів сільської ради на 2016 рік

 

       Керуючись статтєю 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відповідно до пункту 1 підпункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Червонослобідська сільська рада

                                                     ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2016 рік згідно додатку (додається).

 

       2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2016 рік опублікувати через мережу Інтернет.

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів .

 

 

Сільський голова                                                           В.М.Панова

 

с.Червона Слобода

13 листопада 2015 року

№ 12 -02-УІІ.

                                                                                      

                                                                                                                   

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                  рішенням сесії Червонослобідсь-

                                                                                сільської ради   від 13.11.2015

                                                                                                  року   № 12-02 –УІІ скл.

 

                                                     ПЛАН

                         діяльності Червонослобідської сільської ради

                   з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

 

п/п

 

 

 

 

Види проек-

тів регуля-

торних

актів

 

Назва проекту

регуляторних актів

 

Ціль прий-

няття проекту

 

Строк

підготовки

проекту

 

Найменування органів та підрозді-

лів відповідальних

за розроблення

1

Рішення

сесії

Про встановлення податку на нерухо-ме майно відмінне

від земельної ділянки

 

 

поповнення

місцевого бюджету

 

ІІ квартал

Постійна комісія з пита

нь соціально-економіч-ного розвитку села, бюд-жету та фінансів

Голова комісії

Субота І.О.

2

Рішення сесії

Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку)

 

поповнення

місцевого бюджету

ІІ

квартал

Постійна комісія з

питань соціально-

економічного роз-витку села,бюджету

та фінансів

Голова комісії

Субота І.О.

3

Рішення

сесії

Про встановлення земельного податку на території сільської ради

поповнення

місцевого бюджету

ІІ

квартал

Постійна комісія з

питань соціально-

економічного роз-витку ела,бюджету

та фінансів

 

4

Рішення

сесії

Про встановлення ставки акцизного податку

 

поповнення

місцевого бюджету

ІІ

квартал

Постійна комісія з пита

нь соціально-економіч-ного розвитку села, бюд-жету та фінансів Голова комісії Субота І.О.

5

Рішення

сесії

Про затвердження нормативно-грошо-вої оцінки земель с.Ч.Слобода

поповнення

місцевого бюджету

І-ІІ

квартал

Постійна комісія з пита

нь соціально-економіч-ного розвитку села, бюд-жету та фінансів Голова комісії Субота І.О.

Секретар сільської ради                                          О.І.Омельчук