home loans
home loans
Інвестиційна програма ТОВ "Слобода Ко" PDF Печать
Автор: Оксана   
14.04.2017 14:37

                        ПОГОДЖЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖНЕНО

Рішення  Червонослобідської  сільської                              Директор «ТОВ «Слобода КО»

ради                                                                                           
 
від _________________ № ________                                    _____________ Присяжнюк Н.В.
                                                                                                   

                                                                                                  «___» _____________ 2017 року

 

М. П.                                                                                           М.П.

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобода КО»

на  01.07.2017 -30.06.2018 роки

 

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

на  01.07.2017 -30.06.2018 роки

Товариства з обмеженою відповівдальністю «Слобода КО»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата

ТОВ «Слобода КО»

Рік заснування

01.11.1999 року

Форма власності

приватна

Місце знаходження

вул..Заводська, буд.1.с. Червона Слобода Макарівський район, Київська область

Код за ЄДРПОУ

30641031

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада

Присяжнюк Неля Вікторівна, директор

Тел., факс, e-mail

04578-90103

Ліцензія на виробництво теплової енергії
(N, дата видачі, строк дії)

Ліцензія на виробництво теплової енергії (Серія АЕ N 199651, дата видачі 02.08.2013 року, строк дії з12.07.2013 по 11.07.2018  )

Ліцензія на постачання теплової енергії
(N, дата видачі, строк дії)

Ліцензія на постачання теплової енергії (Серія АЕ N 199652, дата видачі 02.08.2013 року, строк дії з12.07.2013 по 11.07.2018 )

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн

9910

Балансова вартість активів, тис. грн

60616

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн

4123

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

Немає

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

 

Цілі інвестиційної програми

Зменшення споживання електричної енергії при виробництві теплової енергії; зменшення втрат в паропроводах котельні за рахунок заміни теплоізоляції; зменшення витрат на експлуатацію та ремонт насосного та тяго-дуттєвого обладнання; удосконалення системи обліку ресурсів на котельні; зменшення собівартості робіт та скорочення втрат робочого часу при ліквідації аварій.

Строк реалізації інвестиційної програми

 З 01.07.2017 по 30.06.2018

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат

 Погодження

Головні етапи реалізації інвестиційної програми

Розробка, погодження, впровадження

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

 

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн

 

власні кошти

 1097,683

позичкові кошти

 

залучені кошти

 

бюджетні кошти

 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

 58

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

13

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

 0

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

 29

Інші заходи

 

 

 

 

Керівник ліцензіата                        ________________                             Присяжнюк Н.В.

                                                                                    (підпис)

 

  

                                                                                                      “Затверджую”

                                                                                                       Директор ТОВ “Слобода КО”

                                                                                                       ___________ Н.В.Присяжнюк

                                                                                                                                             2017 рік

Проект плану   заходів інвестиційної програми

ТОВ “Слобода КО” на 2017-2018 рік.

п/п

                Найменування заходу

Орієнтовні витрати тис.грн.

(без ПДВ)

Мета впровадження

Прим.

1

                                 2

          3

           4

      5

1.

 

1.1

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів:

-Замінити лічильник електричної енергії для технологічного обліку;

 

2,14

 

 

 

 

 

 

Підвищити контроль за витратами електричної енергії при виробництві теплової енергії

 

1.2

Встановити прилад обліку поверхневої води для технологічного контролю

21,623

Контроль за витратами води при проведенні регенерації фільтрів хімводопідготовки

 

1.3

Забезпечити технологічним обліком споживання живильної води

23,085

Підвищити контроль за витратами живильної води та її втратами при виробництві теплової енергії

 

1.4

Встановити прилад  обліку виробленої теплової енергії паровими котлами ДКВР-10-13

39,696

Підвищити контроль за споживанням ресурсів

 

2.

Реконструкція котельні – заміна теплоізоляції паропроводів постачання теплової енергії ( Ду-159, L=100м; Ду-100, L= 100м.)

50,58

Зменшення втрат теплової енергії при постачанні на виробничо-технологічні потреби

 

3

Реконструкція котельні:

- модернізація двох натрій-катіонітних установок

- заміна двох натрій-катіонітних фільтрів

 

47,52

 

 

297,353

Забезпечення запобіганню втрат фільтруючого компоненту (катіоніт КУ-2ч), зменшення втрат живильної води

 

4

Реконструкція котельні:

-          придбати пластинчатий теплообмінника охолодження випару деаератора;

-          придбати пластинчатий теплообмінника (вода-вода)

39,175

Використання теплоти випару деаератора ДА-25 для підігріву живильної води;

Зниження температури димових газів;

 

5

Заходи щодо зниження витрат електричної енергії при виробництві теплової енергії:

 

- придбати частотний регулятор для вентилятора 11 кВт парового котла ;

- придбати частотний регулятор для  живильного насоса 15 кВт;

- придбати частотний регулятор для  підпиточного насоса 7,5 кВт;

 

 

 

 

 

13,722

 

16,434

 

11,129

Зниження витрат електричної енергії при виробництві теплової енергії

 

6

Технічне переоснащення водозабору свердловин із заміною насосного обладнання та встановлення частотних регуляторів- 15 кВт;

8,333

 

 

16,434

Забезпечення надійної та безаварійної роботи обладнання

 

7

Технічне переоснащення газорегуляторної шкафної (ПШГ-0,8) із заміною регуляторів тиску та налаштуванням регуляторів ЗСК та ЗЗК

 

 

140,8

Забезпечення безпечної експлуатації газорегуляторної шкафної згідно Правил безпеки систем газопостачання

 

8

Заходи щодо забезпечення комерційного обліку природного газу:

- придбати лічильник газу TZ\Fluxi G400, DN100

 

 

52,89

Забезпечення комерційного обліку природного газу на період ремонту та повірки основного лічильника

 

9

Реконструкція котельні:

-придбати резервний паровий живильний насос ПДВ16

70,72

Забезпечення безпечної експлуатації парового котла згідно Правил НПАОП 0.00-1.60-66

 

10

Реконструкція котельні:

-заміна покриття даху приміщення котельні

54,44

Забезпечення захисту обмурівки котлів,автоматики безпеки та обладнання котельні від дії атмосферних осадків

 

11

Реконструкція котельні:

- придбати резервний живильний насос

51,119

Забезпечення безпечної експлуатації парового котла згідно Правил НПАОП 0.00-1.60-66

 

12

Заходи щодо зниження теплових втрат в теплових мережах:

- придбати попередньоізольовані труби

140,490

Зниження втрат теплової енергії

 

 

 

1097,683

 

 

        

   Технічний директор

   ТОВ “Слобода КО”                                                                                             Прохоров А.П.

 

 

Організаційний план інвестиційної програми.

 

Етапи підготовки та реалізації проекту :

 

  1. 1.Проведення необхідних процедур закупівель на обладнання , матеріали та роботи.
  2. 2.Виконання будівельно-монтажних робіт господарським способом.
  3. 3.Здача та введення об’єкта в експлуатацію та проведенням пусконалагоджувальних робіт.
  4. 4.Виведення обладнання на проектну потужність.

 

Очікувані результати реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності виробництва та постачання теплової енергії:

 

  1. 1.Заміна морально застарілого та фізично зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче.
  2. 2.Оптимізація системи теплопостачання.
  3. 3.Зниження питомих витрат та втрат ресурсів.
  4. 4.Забезпечення технологічного та комерційного обліку води.
  5. 5.Підвищення якості послуг у сфері теплопостачання.
  6. 6.Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

 

 

Директор технічний

ТОВ «Слобода КО»                                                     Прохоров А.П.

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         ТОВ «СЛОБОДА КО» ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

НА ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ.

 

ТОВ «СЛОБОДА КО» засновано 01.11.1999 року згідно з Господарським кодексом України та іншими законодавчими актами України, код ЄДРПОУ 30641031.

Форма власності підприємства – приватна.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної ради України, Указами та розпорядженнями Президента, постановами Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринку комунальних послуг України, іншими нормативними актами та статутом підприємства

Юридична адреса: вул. Заводська, 1, с.Червона Слобода, Макарівський район, Київська область, 08042.

Одним із видів діяльності є - виробництво, та постачання теплової енергії одному споживачеві, на що отримані в Національній комісії що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг відповідні ліцензії : ліцензія на виробництво теплової енергії – серія АЕ №199651 від 02.08.2013р;

 ліцензія на постачання теплової енергії – серія АЕ №199652 від 02.08.2013р.

На балансі підприємства знаходиться котельня, в якій встановлено  паровий котел  ДКВР-10-13   1972 року випуску, загальною паропродуктивністю 10 тон/годину (6,5 Гкал/годину).

Котельня підприємства виробляє теплову енергію у вигляді насиченої пари тільки на виробничо-технологічні цілі одного покупця. За 2016 рік вироблено теплової енергії при використанні природного газу 32770,53 Гкал , з них: власні потреби котельні - 474,87 Гкал, продано на виробничо-технологічні цілі – 31734,41 Гкал. Річним планом виробництва та постачання теплової енергії з використанням газу на 2017 рік передбачено відпуск з колектора  в розмірі 17543 Гкал.

Засоби обліку теплової енергії знаходяться в приміщенні котельні на колекторі пари.

Основними цілями інвестиційної програми ТОВ «СЛОБОДА КО»  на 2017-2018 роки є наступне:

1.Зменшення споживання електричної енергії при виробництві теплової енергії.

2. Зменшення втрат в паропроводах котельні за рахунок заміни теплоізоляції.

3. Зменшення витрат на експлуатацію та ремонт насосного та тяго-дуттєвого обладнання.

4. Удосконалення системи обліку ресурсів на котельні.

5. Зменшення собівартості робіт та скорочення втрат робочого часу при ліквідації аварій.

З метою економії паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві було проведено заміну пальників котлів ГМГ-5М на цівково-нішеві МДГГ-400.

На початку 2017 року було виконано комплекс робіт з режимоналагоджувальних та еколого-теплотехнічних випробувань.

Всі роботи по реалізації інвестиційної програми ТОВ «СЛОБОДА КО» буде виконувати за рахунок власних коштів.

                   Директор технічнийТОВ Слобода КО                                                                       Прохоров А.П.