home loans
home loans
Протокол 15 сесії УІІ скл. від 07.03.2017 PDF Печать
Автор: Оксана   
30.03.2017 00:00

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
П'ятнадцятої сесії сільської ради УІІ скликання

07 березня 2017 року 16.00 год.                                                                                                с.Червона Слобода приміщення сільської ради

Всього обрано депутатів 12
Було присутніх на сесії
депутатів – 9 чоловік /список додається/

Запрошені : 1 особа / список додається /
Вели сесію : Панова Валентина Миколаївна - сільський голова.
Затвердження порядку денного сесії .
Доповідала : Панова Валентина Миколаївна - сільський голова.

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний п'ятнадцятої сесії :

1. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культур-ного розвитку села Червона Слобода за 2016 рік.
2. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода на 2017 рік.
3. Про внесення змін до рішення сесії від 23.12.2016 року № 68-14-УІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік».
4. Про проведення інвентаризації земель населеного пункту села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради.
5. Про затвердження Програми проведення інвентаризації земель населеного пункту села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради.
6. Про внесення змін до Програми по благоустрою Червонослобідської сільської ради на 2015-2017 роки.
7. Про внесення змін до комплексної Програми «Турбота» на 2016-2020 ро-ки Червонослобідської сільської ради.
8. Про надання згоди на добровільне об'єднання територіальної громади Червонослобідської сільської ради (село Червона Слобода) з територіальною громадою Макарівської селищної ради (смт Макарів, сіл Зурівка, Калинівка, Фасівочка) .
9. Про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 2016 рік .
10. Про заповнення та оприлюднення електронної декларації посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами сільської ради.

І. Слухали: Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода за 2016 рік.

Доповідали:
Субота І.О.- голова комісії з питань
соціально-економічного розвитку
села, бюджету та фінансів
Панова В.М.- сільський голова
Виступили: Руденко О.В. - депутат виборчого округу № 8
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 75-15-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 9депутатів сільської ради «за» - 9 (одноголосно)

ІІ. Слухали: Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода на 2017 рік.
Доповідали:
Субота І.О.- голова комісії з питань
соціально-економічного розвитку
села, бюджету та фінансів
Панова В.М.- сільський голова
Виступили: Латко О.В.- депутат виборчого округу № 12 – обов'язково пот-
рбно заложити кошти пристарілим одиноким громадянам на придбання пасок та до Дня людей похилого віку.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 76-15-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 9 депутатів сільської ради
«за» - 9 (одноголосно)

ІІІ. Слухали: Про внесення змін до рішення сесії від 23.12.2016 року № 68-14-УІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік».
Доповідали:
Логвиненко Є.Г. – головний
бухгалтер сільської ради
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 77-15-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 9 депутатів сільської ради
«за» - 9 (одноголосно)
ІУ. Слухали: Про проведення інвентаризації земель населеного пункту села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради.
Доповідали:
Панова В.М.- сільський голова

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 78-15-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 9депутатів сільської ради «за» - 9, (одноголосно)
У. Слухали: Про затвердження Програми проведення інвентаризації земель населеного пункту села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради.
Доповідали:
Панова В.М.- сільський голова

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 79-15-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 9 депутатів сільської ради «за» - 9 (одного-лосно)
УІ. Слухали: Про внесення змін до Програми по благоустрою Червоносло-
бідської сільської ради на 2015-2017 роки.
Доповідали:
Панова В.М.- сільський голова

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 80-15-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 9 депутатів сільської ради «за» - 9 (одного-лосно)
УІІ. Слухали: Про внесення змін до комплексної Програми «Турбота» на 2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради.
Доповідали:
Панова В.М.- сільський голова

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 81-15-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 9 депутатів сільської ради «за» - 9 (одного-лосно .
УІІІ.Слухали: Про надання згоди на добровільне об'єднання територіальної громади Червонослобідської сільської ради (село Червона Слобода) з територіальною громадою Макарівської селищної ради (смт Макарів, сіл Зурівка, Калинівка, Фасівочка) .
Доповідали:
Панова В.М.- сільський голова
Виступили: Субота І.О. - депутат виборчого округу № 7 – голова комісії з питань соціально-економічного розвитку села бюджету та фінансів
Латко О.В.- депутат виборчого округу № 12
Нечепа Л.А.- депутат виборчого округу № 9
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 82-15-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 9 депутатів сільської ради «за» - 9 (одного-лосно ) .
ІХ.Слухали: Про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за
2016 рік .
Доповідали:
Логвиненко Є.Г. – головний бухгал-
тер сільської ради
Панова В.М. – сільський голова
Виступили: Субота І.О. - депутат виборчого округу № 7 – голова комісії з питань соціально-економічного розвитку села бюджету та фінансів
Латко О.В.- депутат виборчого округу № 12

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 83-15-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 9 депутатів сільської ради «за» - 9 (одного-лосно ) .

Х. Слухали: Про заповнення та оприлюднення електронної декларації посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами сільської ради.
Доповідали:
Панова В.М.- сільський голова
Згідно Закону України «Про запобігання та протидії корупції» особи уповноважені на виконання функцій держави , або місцевого самоврядування, депутати сільських рад , зобов'язані подати декларації про доходи за 2016 рік та оприлюднити їх до 01 квітня 2017 року. Невиконання тягне за собою накла-
дання штрафів. Прошу всіх депутатів сільської ради з відповідальністю віднес-тися до цього питання і заповнити декларації, так, як вимагає цього закон.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 84-15-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 9 депутатів сільської ради «за» - 8
«утримався» - 1

Закриття п'ятнадцятої сесії сільської ради .

Сільський голова В.М.Панова

До протоколу додаються :

- оригінали підписаних і завірених рішень
- відомість про запрошених та присутніх на сесії депутатів
- додаток № 1 до рішення сесії № 75-15-УІІ
- додаток № 1 до рішення сесії № 76-15-УІІ
- додатки № 1,3,4 до рішення сесії № 77-15-УІІ
- додаток № 1 до рішення сесії № 80-15-УІІ
- додаток № 1 до рішення сесії № 83-15-УІІ
- додаток № 1 до рішення сесії № 84-15-УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку села Червона Слобода за 2016 рік

Керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " та заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни та голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів Суботи І.О. про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села за 2016 рік сесія Червонослобідської сільської рада

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію сільського голови та голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів Суботи І.О про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села за 2016 рік прийняти до відома. ( Програма додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
07 березня 2017
№ 75- 15- УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про Програму соціально-економічного та культурного
розвитку села Червона Слобода на 2017 рік

Керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " та заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни та голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів Суботи І.О. про програму соціально-економічного та культурного розвитку села на 2017 рік сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА :

1. Схвалити програму соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода на 2017 рік ( Програма додається).

2. Забезпечити безумовне виконання заходів Програми запланованих на 2017 рік, спрямованих на створення правових ,фінансових, соціально-економічних та організаційно-господарських умов розвитку с.Червона Слобода.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів
та сільського голову Панову Валентину Миколаївну.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
07 березня 2017
№ 76- 15 - УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про проведення інвентаризації земель населеного пункту
села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про проведення інвентаризації земель сільської ради та керуючись статтями 12, 83,122 Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прове-дення інвентаризації земель» від 23 травня 2012 р. №513 та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою впорядкування угідь, за-безпечення ведення державного земельного кадастру та здійснення контролю за використанням і охороною земель сільської ради, сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:

1. Провести інвентаризацію земель населеного пункту Червона Слобода
Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області.

2. Визначити виконавцем робіт з проведення інвентаризації земель землевпорядну організацію ТОВ «Д.Ю. Консалтинг, яка діє на основі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності ФДМУ №251/17 від 28.03.2017 року та має в штаті відповідальних сертифікованих інженерів-землевпорядників, що відповідають за якість виконання робіт.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів та сільського голову Панову Валентину Миколаївну.

Сільський голова В.М.Панова

Червона Слобода
07 березня 2017
№ 78 - 15 –VIІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про проведення інвентаризації земель населеного пункту
села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про проведення інвентаризації земель сільської ради та керуючись статтями 12, 83,122 Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прове-дення інвентаризації земель» від 23 травня 2012 р. №513 та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою впорядкування угідь, за-безпечення ведення державного земельного кадастру та здійснення контролю за використанням і охороною земель сільської ради, сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:

2. Провести інвентаризацію земель населеного пункту Червона Слобода
Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області.

2. Визначити виконавцем робіт з проведення інвентаризації земель землевпорядну організацію ТОВ «Д.Ю. Консалтинг, яка діє на основі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності ФДМУ №251/17 від 28.03.2017 року та має в штаті відповідальних сертифікованих інженерів-землевпорядників, що відповідають за якість виконання робіт.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів та сільського голову Панову Валентину Миколаївну.

Сільський голова В.М.Панова

Червона Слобода
07 березня 2017
№ 78 - 15 –VIІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми проведення інвентаризації
земель населеного пункту с.Червона Слобода Червонослобідської
сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М. про проведення інвентаризації земель села Червона Слобода, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,п.12 ст.12, 209 Земельного кодексу України , ст. 35 Закону України «Про землеустрій» сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму інвентаризації земель населеного пункту села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради (додається).

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Червонослобідської сільської ради в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
07 березня 2017
№ 79 - 15 –VIІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми по благоустрою Червонослобідської
сільської ради на 2015-2017 роки

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве са-моврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою покращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми по благоустрою Червонослобідської сільської ради на 2015-2017 роки , а саме в розділ 3 «фінансове забезпечення» згідно додатку №1 (додається).

2. При перегляді сільського бюджету на 2017 рік передбачити асигну-вання на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
07 березня 2017
№ 80 - 15 -VIІ

                                                                                                                                                                                    Додаток
до рішення 15 сесії Червоносло-
бідської сільської ради від
07.03.2017 № 80-15-УІІ

Зміни до Програми по благоустрою Червонослобідської
сільської ради на 2015-2017 роки

1. В розділі 3 «фінансове забезпечення» в переліку заходів пріоритетних завдань на 2015-2017 роки наспупні пункти викласти в новій редакції на 2017 рік

Заходи пріоритетних завдань
Державний бюджет Місцевий
бюджет Інші джерела
1 Оплата електроенергії по вуличному освітленні 21970
2 Придбання господарських товарів ( вапно, фарба)
4000
3 Оплата послуг по вивозу твердих побутових відходів 4800

Секретар сільської ради О.І.Омельчук

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» на 2016-2020
роки Червонослобідської сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве са-моврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, сесія Черво-нослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради , а саме в розділ ІІ «Фінансове забезпечення заходів Програми на 2017 рік » добавити наступний пункт в такій редакції:
Надання продуктових пайків до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 2000 грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
07 березня 2017
№ 81 - 15 -VIІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про надання згоди на добровільне об'єднання територіальної громади Червонослобідської сільської ради (село Червона Слобода ) з територіальною громадою Макарівської селищної ради
(смт Макарів, сіл Зурівка, Калинівка, Фасівочка)

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад», розглянувши пропозицію Макарівського селищного голови Токаря Вадима Яковлевича щодо добровільного об'єднання з територіальною громадою Макарівської селищної ради ,смт. Макарів , сіл Зурівка , Калинівка , Фасівочка ,враховуючи результати громадського обговорення та пропозиції комісії з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на добровільне об'єднання територіальної громади Червонослобідської сільської ради (село Червона Слобода) з територіальною громадою Макарівської селищної ради (смт Макарів, сіл Зурівка, Калинівка, Фасівочка).

2. Делегувати Панову Валентину Миколаївну до спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
07 березня 2017 року
№ 82 - 15 - VІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про виконання бюджету Червонослобідської
сільської ради за 2016 рік

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни та сільського голови Панової Валентини Миколаївни про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 2016 рік відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Червонослобідсь-
кої сільської ради за 2016 ріку по доходах в сумі 1024949 грн. і по видатках в сумі 975008,33 грн. з перевищенням доходів над видатками 49941 (звіт додається) .

2. Інформацію щодо виконання бюджету Червонослобідської сільської
ради за 2016 рік прийняти до відома, надалі продовжувати працювати над збільшенням доходної частини бюджету.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
07 березня 2017
№ 83- 15 - УІІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Червонослобідської
сільської ради від 07.03.2017
№ 83-15 -УІІ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2016 РІК

Доходи: План Надійшло % вик.

Плата за землю з юридичних осіб 132300 157572 119
Плата за землю з фізичних осіб 21600 28964 134
Орендна плата за землю з юридичних осіб 29800 34222 115
Єдиний податок на підприємницьку
діяльність з фізичних осіб 319550 311398 97
Єдиний податок з юридичних осіб 34700 31559 91
Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників 4100 10546 257
Плата за оренду майна , що знаходиться
у комунальній власності 4400 6275 143
Інші надходження -- 3698
Державне мито 400 17 4
Державне мито за оформлення паспортів 200 498 249

Адміністративні послуги -- 414
Реєстраційний збір на проведення держав-
ної реєстрації -- 410
Акцизний податок з реалізації суб»єк-
тами господарювання роздрібної тор-
гівлі підакцизних товарів 37400 45644 122
Адмінштрафи 400 204 51
Субвенція на вибори 43427,50 43427,50 100
Інші субвенції 375200 366191 96
Податок на нерухоме майно 20200 27337 135
______ _______
980250 1024949 105%

Доходи загального фонду за 2016 рік по сільській раді в сумі 1024949 грн., видатки – 975008, 33 грн. ,виконання бюджету 105 % .

Сільський голова В.М.Панова

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про заповнення та оприлюднення електронної декларацій посадо-
вими особами місцевого самоврядування та депутатами сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про необхідність заповнення Е-декларації за 2016 рік посадовими особами та депутатами сільської ради та її оприлюднення, згідно статті 3, 45 Закону Украї-ни «Про запобігання та протидії корупції» рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 року №2 (зі змінами) сесія Чер-вонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Довести до відома всіх депутатів Червонослобідської сільської ради
УІІ скликання інформацію щодо необхідності заповнення та оприлюднення Е- декларації за 2016 рік посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами сільської ради ( згідно списку додається) .

2. Ознайомити депутатів Червонослобідської сільської ради про оформлення ЕЦП та оприлюднення декларації в термін до 25 березня 2017 року.

3. Рекомендувати звернутися до Макарівського відділення Вишгородської ОДПІ та Макарівського пенсійного фонду для одержання відповідних довідок необхідних в подальшому для написання декларації.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів, законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
07 березня 2017
№ 84- 15 -VIІ

Додаток
До рішення сесії Червонослобідської
сільської ради від 07.03.2017 року
№ 84-15-УІІ

СПИСОК
ДЕПУТАТІВ ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
УІІ СКЛИКАННЯ УВІДОМЛЕНИХ ПРО ПОДАННЯ ТА
ОПРИЛЮДНЕННЯ Е-ДЕКЛАРАЦІЇ

1. Грушко Вадим Миколайович

2. Гладунський Роман Васильович

3. Здольник Зінаїда Миколаївна

4. Нечепа Лідія Архипівна

5. Латко Ольга Валеріївна

6. Ткаленко Ніна Василівна

7. Субота Ірина Олексіївна

8. Омельчук Оксана Іванівна

9. Поліщук Наталія Миколаївна

10. Ремезовська Світлана Олександрівна

11. Руденко Олеся Володимирівна

12. Ярошенко Катерина Анатоліївна

Секретар ради О.І.Омельчук

СПИСОК
ДЕПУТАТІВ ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
УІІ СКЛИКАННЯ ПРИСУТНІХ НА 15 СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

07 березня 2017 року

1. Гладунський Роман Васильович
2. Здольник Зінаїда Миколаївна
3 Нечепа Лідія Архипівна
4 Латко Ольга Валеріївна
5 Омельчук Оксана Іванівна
6 Поліщук Наталія Миколаївна
7 Руденко Олеся Володимирівна
8. Субота Ірина Олексіївна
9. Ярошенко Катерина Анатоліївна

Запрошена: Логвиненко Євгенія Георгіївна- головний бухгалтер сільської ради

Секретар сільської ради О.І.Омельчук