home loans
home loans
Протокол 16 сесії УІІ скл. від 24.04.2017 PDF Печать
Автор: Оксана   
10.05.2017 00:00

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
Шістнадцятої сесії сільської ради УІІ скликання

24 квітня 2017 16.00 год.                                                                                                                   с.Червона Слобода приміщення сільської ради
Всього обрано депутатів 12
Було присутніх на сесії
депутатів – 8 чоловік /список додається/

Запрошені : 1 особа / список додається /
Вели сесію : Панова Валентина Миколаївна - сільський голова.
Затвердження порядку денного сесії .
Доповідала : Панова Валентина Миколаївна - сільський голова.

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний шістнадцятої сесії :

1. Про внесення змін до рішення сесії від 23.12.2016 року № 68-14-УІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік».
2. Про внесення змін до Програми по благоустрою Червонослобідської сільської ради на 2015-2017 роки.

І. Слухали: Про внесення змін до рішення сесії від 23.12.2016 року № 68-14-УІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік».
Доповідали:
Логвиненко Є.Г. – головний
бухгалтер сільської ради
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 85-16-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 8 депутатів сільської ради «за» - 8 (одноголосно)
ІІ. Слухали: Про внесення змін до Програми по благоустрою Червонослобідської сільської ради на 2015-2017 роки.

Доповідали:
Логвиненко Є.Г. – головний
бухгалтер сільської ради
Панова В.М.- сільський голова

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 86-16-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 8 депутатів сільської ради «за» - 8 (одноголосно)

Закриття шістнадцятої сесії сільської ради .

Сільський голова В.М.Панова

До протоколу додаються :

- оригінали підписаних і завірених рішень
- відомість про запрошених та присутніх на сесії депутатів
- додаток № 1-7 до рішення сесії № 85-16-УІІ
- додаток № 1 до рішення сесії № 86-16-УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення
від 23.12.2016 року № 68-14-УІІ
„Про сільський бюджет на 2017 рік"
Відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23.ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Збільшити доходну частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 42000 грн. а саме:
-ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»-30000 грн.
-ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» -12000 грн.

2.Збільшити видаткову частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 17440 грн. а саме:
-ТКВКБМС 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
КЕКВ 2240 17440 грн.

3.Направити кошти загального фонду бюджету на спеціальний фонд(бюджет розвитку) в сумі 24560 грн.
-ТКВКБМС 8800 «Інші субвенції»
КЕКВ 3220 24560 грн. - 23560 грн- на виконання проєктно-вишукувальних робіт по реконструкції
будівлі Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ ст.
-1000грн-для спів фінансування щодо забезпечення районних підрозділів
Державної пожежної охорони пожежними автомобілями
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію „З питань соціального розвитку села, бюджету та фінансів" .

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
24.04.2017р.
№ 85-16-\/ІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми по благоустрою Червонослобідської
сільської ради на 2015-2017 роки

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве са-моврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою покращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми по благоустрою Червонослобідської сільської ради на 2015-2017 роки , згідно додатку №1 (додається).

2. При перегляді сільського бюджету на 2017 рік передбачити асигну-вання на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
24 квітня 2017
№ 86 - 16 -VIІ

Додаток
до рішення 16 сесії Червоносло-
бідської сільської ради від
24.04.2017 № 86-16-УІІ

Зміни до Програми по благоустрою Червонослобідської
сільської ради на 2015-2017 роки

1. Внести зміни до назви Програми та викласти її в новій редакції:
«Програма по благоустрою та розвитку житлово-комунального госпо-дарства Червонослобідської сільської ради на 2015-2017 роки».

2. Після шостого абзацу пункту 1 «Загальні положенні» вставити наступ-ний сьомий абзац « Житлово-комунальне господарство , як основа соціальної сфери життя людини , є однією з найменш сучасно оснащених галузей на-родного господарства. Кризові явища в суспільстві за залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її проб-леми . Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладню-ватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарюван-ня. Нестача власних та бюджетних фінансових ресурсів , відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню тех-нічного переоснащення галузі. Програма розроблена з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниження нераціональних витрат.
3. Продовжити розділ 2 «Мета програми» після третього підпункту з абзацу наступним текстом: Програма визнає завдання , пріоритетні напрямки , етапи та можливі шляхи реалізації реформи. Реформування житлово-ко-мунального розвитку села здійснюється з метою:
- захисту споживачів , підвищення рівня забезпеченості населення села Чер-вона Слобода житлово-комунальними послугами;
- ефективного використання всіх об'єктів житлово-комунального госпо-дарства;
Передбачається здійснення заходів Програми у таких сферах:
- утримання будинків та прибудинкових територій;
- ремонту приміщень , під'їздів ( придбання господарських ( будівельних товарів)
4. В розділі 3 «фінансове забезпечення» в переліку заходів пріоритетних завдань на 2015-2017 роки наспупні пункти викласти в новій редакції на 2017 рік

Заходи пріоритетних завдань
Державний бюджет Місцевий
бюджет Інші джерела
1 Оплата електроенергії по вуличному освітленні 21970
2 -Придбання господарських , будівельних товарів ( вапно, фарба)

-Придбання господарських , будівельних товарів ( вапно, фарба) по ЖКГ 4000

18700
3 Оплата послуг по вивозу твердих побутових відходів 4800
4 Обрізка крон дерев 17440
5 Оплата праці з нарахуванням 13830
6 Розчистка доріг від снігу в зимовий період та захоро-нення несанкціонованих
сміттєзвалищ 10000

Секретар сільської ради О.І.Омельчук

СПИСОК
ДЕПУТАТІВ ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
УІІ СКЛИКАННЯ ПРИСУТНІХ НА 16 СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

24 квітня 2017 року

1. Грушко Вадим Миколайович
2. Здольник Зінаїда Миколаївна
3 Нечепа Лідія Архипівна
4 Латко Ольга Валеріївна
5 Омельчук Оксана Іванівна
6 Руденко Олеся Володимирівна
7. Субота Ірина Олексіївна
8. Ярошенко Катерина Анатоліївна

Запрошені:

Логвиненко Євгенія Георгіївна- головний бухгалтер сільської ради

Секретар сільської ради О.І.Омельчук