home loans
home loans
Рішення чергової двадцятої сесії сільської ради від 25.10.2017 року PDF Печать
Автор: Оксана   
30.10.2017 12:32

 

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

       Про виконання бюджету Червонослобідської

         сільської  ради   за 9 місяців  2017 року

        Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни та сільського голови Панової Валентини Миколаївни  про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 9 місяців  2017 року відповідно до  підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія Червонослобідської  сільської  ради

ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити  звіт  про  виконання   місцевого  бюджету Червонослобідсь-

кої  сільської ради за 9 місяців 2017  року по доходах в сумі 999580,68  грн. і по видатках в сумі  875996,84  грн. (звіт додається) .

    2. Інформацію  щодо  виконання  бюджету Червонослобідської сільської

ради  за 9 місяців 2017  року  прийняти  до  відома,  працювати над збільшенням доходної частини бюджету.

     3.Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                       В.М.Панова

 

с. Червона Слобода

25 жовтня  2017

№ 98- 20 - УІІ

 

 

                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО                                                              рішенням сесії Червонослобідської

                                                                                                     сільської  ради  від 25.10.2017

                                                                                                      № 98-20 -УІІ    

                  ЗВІТ  ПРО ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ  ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ

 Доходи:                                         План      Надійшло       % вик.

                                                                  

Плата  за землю з юридичних осіб                      91000        126385            139

Плата за землю з фізичних осіб                           19000         23670             125

Орендна плата за землю з юридичних осіб        21600         34626             160

Орендна плата за водні об’єкти                           4500             9861             219

Єдиний податок на підприємницьку

діяльність з фізичних осіб                                    163500        163251          99

Єдиний податок з юридичних осіб                      22500           5174              23

Єдиний податок з сільськогосподарських

товаровиробників                                                   1200           2400             200       

Плата за оренду  майна , що знаходиться

у комунальній власності                                       3000            2873              95

Інші надходження                                                  --                  853

Державне мито                                                        300             560                 187

Державне мито за оформлення паспортів            200              -                       -

 

Адміністративні послуги                                        --                 696

Акцизний податок  з реалізації  суб»єк-

тами  господарювання  роздрібної тор-

гівлі  підакцизних товарів                                        29000          32218           111

Адмінштрафи                                                            300               442               147

Інші  субвенції                                                          480100        480100         100

Податок на нерухоме майно  відмінне від зе-       17000           23383           137                         

 мельної ділянки (юр. ос.)         

Рентна плата  за спец використання лісових

ресурсів                                                                        --                 89                --                                   

Субвенція на здійснення заходів щодо со-

ціально- економічного розвитку «окремих

територій»                                                                   93000          93000           100                                                                               

 

  Доходи загального фонду за 9 місяців 2017 року   по сільській раді в сумі 999580,68 грн., видатки – 875996,84 грн.  ,виконання бюджету 105,6 % .

 

 Сільський голова                                                                         В.М.Панова

 

  

                          ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                               СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

                  МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     

                                                        РІШЕННЯ                        

                         

Про внесення змін до рішення сесії

 Червонослобідської сільської ради

від  23.12.2016 року № 68-14-УІІ

„ Про сільський бюджет на 2017 рік ”

                                       

            Відповідно  до  ст.78  Бюджетного  кодексу  України, п. 23.ч.1 ст. 26  Закону  України  „ Про місцеве  самоврядування   в  Україні ” , сільська  рада                        ВИРІШИЛА:

        1.Направити  вільні залишки коштів на 01.01.2017 року  загального фонду 

    бюджету  в  сумі  19000  грн.  на   проведення   видатків  по установах,        а саме:

 

      по ТКВКБМС 0170  “Організаційне, інформаційно-аналітичне та    

      матеріально технічне забезпечення сільської ради

                        КЕКВ 2210       8350 грн.

                        Всього              8350 грн.   

     по ТКВКБМС 3400  Інші видатки на соціальний захист населення

                      КЕКВ 2282       1100 грн.

                      КЕКВ 2730       8000 грн.

                     Всього              9100 грн.

     по ТКВКБМС 4090  Палаци і будинки культури, клуби та інші  заклади  

     клубного типу

                      КЕКВ 2210       1550 грн.

                      Всього              1550 грн. 

        2. Провести  перерозподіл бюджетних асигнувань загального фонду  по слідуючих  установах та КЕКВ:

   по ТКВКБМС 0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та  

   матеріально технічне забезпечення сільської ради”

                        КЕКВ 2111       3500 грн.

                        КЕКВ 2120      -3500 грн.

 

          3. Провести  перерозподіл бюджетних асигнувань спеціального фонду по слідуючих установах та КЕКВ:

по ТКВКБМС 6410  Реалізація  інвестиційних проектів

                         КЕКВ 3110      93000 грн.

                         КЕКВ 3122    -93000 грн. 

          4. Контроль   за   виконанням    даного   рішення    покласти   на   постійну    

комісію  з питань  соціально-економічного  розвитку села,  бюджету  та  фінан-сів.                         

       

 Сільський  голова                                                                           В.М.Панова                                                        

 

с. Червона  Слобода

25 жовтня 2017 р.

№ 99-20-УІІ

  

 

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

        Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» на

        2016-2020  роки  Червонослобідської сільської ради

 

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М. та головного бухгалтера Логвиненко Є. Г. щодо внесення змін до Програми «Турбота» Чер-вонослобідської сільської ради , відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України,  сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА:

          1. Внести зміни до комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради  , а саме в розділ ІІ «Фінансове забезпечення заходів Програми на 2017 рік »  пункти 1, 2 викласти в новій редакції :

 

№п/п

Назва заходу

         Джерела

      фінансування                              

 Термін                                         виконання

 

 

Місцевий бюджет

Інші дже-рела фі-нансування

 

1

Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції

 

8000

 

листопад  2017 р.

2

Надання продуктових пайків одиноким громадянам

1100

 

Листопад 2017 р.

                2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету  та фінансів.

Сільський голова                                                                       В.М.Панова

 

с. Червона Слобода

25 жовтня  2017

№ 100- 20 - УІІ

  

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

              Про  надання дозволу на внесення змін  до детального плану

              території виробничої зони   ТОВ «СЛОБОДА КО» № 15242

 

                  Розглянувши звернення директора  ТОВ «СЛОБОДА КО» Присяж-нюк Нелі Вікторівни про надання дозволу на внесення змін до детального пла-ну № 15242  території виробничої зони  ТОВ «СЛОБОДА КО» керуючись ст..10 , 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , з метою визначення планувальної організації , функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельної ділянки сесія Черво-нослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:   

  1. 1.Надати дозвіл на внесення змін  до детального плану № 15242 терито-

рії ТОВ «СЛОБОДА КО», щодо призначення об’єкта  території виробничої зони Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛОБОДА КО» на площі 1 га. в с. Червона Слобода Макарівського району Київської області, затверджено-го рішенням сесії Червонослобідської сільської ради  від 12.05.2016 року № 40-08-УІІ скл.

 

        2. Платником  щодо розроблення  проекту змін  детального плану  висту-пає  ТОВ «СЛОБОДА КО».

 

        3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

 

Сільський голова                                                                                                    В.М.Панова

 

с. Червона Слобода

25 жовтня  2017

№ 101- 20 - УІІ

  

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

       Про внесення змін   до рішення сесії Червонослобідської сільської  ради

 від 20.09.2016 року  № 58-11-УІІ «Про встановлення батьківської плати

       за харчування дітей  в ДНЗ ясла-садок «Полуничка» с. Червона Слобода

 

              Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Ми-колаївни  щодо внесення змін до рішення сесії сільської  ради  від 20.09.2016 року  № 58-11-УІІ «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей  в ДНЗ ясла-садок «Полуничка» с. Червона Слобода  з  метою приведення  у відповідність до діючого  законодавства  батьківської плати  за харчування  дітей , які відвідують  дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Полуничка» села Червона Слобода  та керуючись пунктом 1 ч.5  статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» , Наказом Міністерства освіти і науки №667 ( зі змінами від 07.04.2015 року №404 та від 08.04.2016 року № 402 сесія Червонослобідської сільська  рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської  ради  від 20.09.2016 року  № 58-11-УІІ «Про встановлення батьківської плати    за харчу-вання дітей  в ДНЗ ясла-садок «Полуничка» с. Червона Слобода» , а саме :

виключити  з пункту 2 останнє речення «Мають пільгу 50 % батьки, у сім’ях яких троє та більше дітей ( до 18 р.)».

 

       2.    Довести дане  рішення до відома батьків та керівника  дошкільного навчального закладу.

 

      3.    Контроль за виконанням  даного рішення покласти  на постійну комісію

з питань  соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                                                             В.М.Панова

 

с. Червона Слобода

25 жовтня 2017

№ 102- 20 - УІІ

 

 

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

          Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Ренкасу Юрію Михайловичу  для ведення  особистого  селянського  господарства на території   с. Червона Слобода , Червонослобідської сільської ради   Макарівського  району  Київської  області

 

           Розглянувши проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність гр. України Ренкасу Юрію Михайловичу  для ведення особистого селянського господарства, на території Червонослобідської сільської ради в с. Червона Слобода , Макарівського  району Київської області, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12,33 ,81, 116 ,118, 121,125,126, та розділом Х  перехідних  положень  Земельного Кодексу України, сільська рада                              

ВИРІШИЛА :

        1. Затвердити проект із  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  гр. України Ренкасу Юрію Михайловичу площею 0,1017 га., кадастровий номер 3222788201:01:005:0009 для  ведення  особистого селянського господарства в  с.Червона Слобода , ,  в межах Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської  області .

        2. Передати   у власність гр. Ренкасу Юрію Михайловичу земельну ділянку для ведення  особистого селянського господарства площею 0,1017 га., кадастровий номер 3222788201:01:005:0009 , що розташована в с.Червона Слобода,  Червонослобідської сільської ради , Макарівського району  Київської  області.

       3. Попередити гр. України Ренкас Ю.М., що право власності на земельну ділянку виникає з моменту її державної реєстрації; про обов’язок справляння плати за землю відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України.        .

        4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань земельних ресурсів  законності  та правопорядку.

        

 Сільський голова                                                                                                                В.М.Панова

 с. Червона Слобода

25 жовтня  2017

№ 103- 20 - УІІ