home loans
home loans
Рішення 21 позачергової сесії Червонослобідської сільської ради від 15.11.2017 року PDF Печать
Автор: Оксана   
22.11.2017 14:07

 

                                                                         ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                                                                    СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

                                                                  МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                  РІШЕННЯ

                                                          

   Про  внесення  змін  до рішення 

  від  23.12.2016 року № 68-14-УІІ

 „ Про сільський бюджет на 2017 рік ”

                                        

                 Відповідно  до  ст.78  Бюджетного  кодексу  України, п.23.ч.1 ст.26  Закону  України  „ Про місцеве  самоврядування   в  Україні ” , сесія Червонослобідської  сільської  ради

ВИРІШИЛА:

         1.Збільшити доходну частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі    104300 грн. а саме:

      ККД-41035000 «Інші субвенції» -104300грн.

        2.Збільшити видаткову частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 104300 грн. а саме:

       по ТКВКБМС 1010  «Дошкільна освіта» 

          КЕКВ 2111           35000 грн.

          КЕКВ 2230             4500 грн.

          КЕКВ 2273             3000 грн.

          КЕКВ 2274           16100 грн.

          Всього                  58600 грн

  по ТКВКБМС 4060  «Бібліотеки»

          КЕКВ 2111              5840 грн.

          КЕКВ 2120              1330 грн.

Всього                     7170 грн

  по ТКВКБМС 4090  «Палаци і будинки культури, клуби та інші    заклади клубного типу»

          КЕКВ 2111            12340 грн.

          КЕКВ 2120              2090 грн.

          КЕКВ 2273              3000 грн.

          КЕКВ 2274            21100 грн.

         Всього                   38530 грн.

           3. Провести  перерозподіл бюджетних асигнувань загального фонду  по наступних  установах та КЕКВ:

по ТКВКБМС 0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення сільської ради ”

                        КЕКВ 2240       2400 грн.

                        КЕКВ 2210      -2400 грн.

 по ТКВКБМС 1010  «Дошкільна освіта» 

                          КЕКВ 2111        10000 грн.

                        КЕКВ 2120       -10000 грн.

        4.Здійснювати виплату  надбавки  за престижність праці згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011року із змінами в розмірі 20 відсотків  посадового окладу  педагогічним працівникам  ДНЗ ” Полуничка ”.

 

       5. Контроль   за   виконанням    даного   рішення    покласти   на   постійну    комісію  з  питань  соціально-економічного  розвитку села,  бюджету  та      фінансів .                        

          

Сільський  голова                                                                                                                                         В.М.Панова                                                        

    

с. Червона  Слобода

15 листопада 2017

№ 104-21-\/ІІ

 

                                                                                  ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                                                                                   СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

                                                                             МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                               РІШЕННЯ

                                                                   

                         Про  внесення  змін  до рішення сесії від  24.04.2017 року № 85-16-УІІ  „ Про  внесення  змін  до рішення   від  23.12.2016 року

                                                                           № 68-14-УІІ   „ Про сільський бюджет на 2017 рік ””

                                       

             Відповідно  до  ст.78  Бюджетного  кодексу  України, п.23.ч.1 ст.26  Закону  України  „ Про місцеве  самоврядування   в  Україні ” , сесія Черво-нослобідської  сільської   ради

ВИРІШИЛА: 

         1.Внести зміни до пункту 3 даного рішення  змінивши призначення направлених коштів 

з 23560грн.- на виготовлення проектно – вишукувальних робіт по реконструк-

                    ції  будівлі Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ ст.

 на   23560грн.-  на  виготовлення проектно- кошторисної документації  на капітальний ремонт  покрівлі ОЗНЗ Червонослобідська ЗОШ І-ІІІ ст.

        2. Контроль   за   виконанням    даного   рішення    покласти   на   постійну   комісію  з  питань  соціально-економічного  розвитку села,  бюджету  та      фінансів .                        

         

 Сільський  голова                                                                                                                                 В.М.Панова                                                         

  

с.Червона Слобода

15 листопада 2017р.

№ 105-21-\/ІІ

 

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МОГО     СКЛИКАННЯ

 МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                   РІШЕННЯ

 

                 Про  затвердження плану діяльності з підготовки

            проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік

 

        Керуючись статтею 7 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері  господарської діяльності» відповідно до пункту 1 підпункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія Червонослобідської  сільської  ради

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити  план діяльності  з підготовки  проектів  регуляторних актів сільської ради  на 2018 рік  згідно додатку (додається).

 

       2.  План  діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів сільської ради  на 2018 рік опублікувати через мережу Інтернет.

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів .

 

  

Сільський голова                                                                                                                           В.М.Панова

 

  

с.Червона Слобода

15 листопада 2017

№ 106 -21-VІІ.

                                                                                       

 

 

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                         рішенням сесії Червонослобідсь-

                                                                                                      кої сільської ради   від 15.11.2017

                                                                                                      року    № 106-21 –УІІ скл.

 

                                                                                                           ПЛАН

                                                                           діяльності  Червонослобідської сільської ради

                                                                   з підготовки  проектів  регуляторних актів на 2018 рік

 

 

 

 п/п

 

 

 

 

Види проек-

тів регуля-

торних

актів

 

Назва проекту

регуляторних актів

 

Ціль прий-

няття проекту

 

Строк

підготовки

проекту

 

Найменування органів та підрозді-

лів відповідальних

за розроблення

1

Рішення

сесії

Про встановлення податку на нерухо-ме майно відмінне

від земельної ділян-ки

 

 

поповнення

місцевого бюджету

 

 ІІ квартал

Постійна комісія з пита

нь  соціально-економіч-ного розвитку села, бюд-жету та фінансів

Голова комісії

Субота І.О.

2

Рішення сесії

Про встановлення  податку на майно (в частині транс-портного податку)

 

поповнення

місцевого бюджету

ІІ

квартал

Постійна комісія з

питань соціально-

економічного роз-витку села,бюджету

та фінансів

Голова комісії

Субота І.О.

3

Рішення

сесії

Про встановлення  земельного податку на території сільсь-кої ради

поповнення

місцевого бюджету

ІІ

квартал

Постійна комісія з

питань соціально-

економічного роз-витку ела,бюджету

та фінансів

 

4

Рішення

сесії

Про встановлення ставки акцизного податку

 

поповнення

місцевого бюджету

ІІ

квартал

Постійна комісія з пита

нь  соціально-економічного розвитку села, бюд-жету та фінансів Голова комісії Субота І.О.

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                                                                           О.І.Омельчук