home loans
home loans
Про створення інвентаризаційної комісії та проведення інвентаризації PDF Печать
Автор: Оксана   
01.11.2017 12:17

                               

                                                                                   ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                                                                          село Червона Слобода

01 листопада  2017                                                                                                                                                                                     № 71/01-06                 

Про  створення інвентаризаційної

комісії  сільської  ради та

 проведення інвентарізації

               З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна, відповідно до ст.10 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказу МФУ №879 від 02.09.2014р(із змінами згідно наказу МФУ №868 від 04.10.2016р) та керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1.Створити інвентаризаційну комісію при Червонослобідській сільській раді для проведення інвентаризації основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів у слідуючому складі:

Голова комісії:  Панова В.М.       - сільський голова,

Члени комісії:    Логвиненко Е.Г. - головний бухгалтер,

                           Руденко О.В.      - депутат сільської ради     

2. Провести інвентаризацію основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів в підпорядкованих установах сільської ради станом на 01 листопада 2017 року в слідуючи строки:

- Бібліотека                        02.11.-02.11.2017

- Будинок культури          06.11.-07.11.2017

- Сільська рада                  09.11.-10.11.2017

- ДНЗ «Полуничка»           13.11.-15.11.2017 

3.Інвентаризаційній комісії здати результати інвентаризації до бухгалтерії не пізніше 01.12.2017 року, відобразивши їх у Протоколі інвентаризаційної комісії.

  4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на головного бухгалтера Логвиненко Євгенію Георгіївну. 

 Сільський  голова                                                                                                                                 В.М.Панова