home loans
home loans
План діяльності Червонослобідської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік PDF Печать
Автор: Оксана   
15.12.2017 16:02

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                         рішенням сесії Червонослобідсь-

                                                                                                      кої сільської ради   від 15.11.2017

                                                                                                      року    № 106-21 –УІІ скл.

         ПЛАН

                          діяльності  Червонослобідської сільської ради

                    з підготовки  проектів  регуляторних актів на 2018 рік

 

 

  №

 п/п

 

 

 

 

Види проектів регулятор- их актів

 

Назва проекту

регуляторних актів

 

Ціль прий-

няття проекту

 

Строк

підготовки

проекту

 

Найменування органів та підрозді-

лів відповідальних

за розроблення

1

Рішення

сесії

Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділян-ки

 

 

поповнення

місцевого бюджету

 

 І-ІІ квартал

Постійна комісія з пита

нь  соціально-економіч-ного розвитку села, бюджету та фінансів

Голова комісії

Субота І.О.

2

Рішення сесії

Про встановлення  податку на майно (в частині транс-портного податку)

 

поповнення

місцевого бюджету

І-ІІ

квартал

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку села,бюджету та фінансів              Голова комісії     Субота І.О.

3

Рішення

сесії

Про встановлення  земельного податку на території сільсь-кої ради

поповнення

місцевого бюджету

І-ІІ

квартал

Постійна комісія з

питань соціально-

економічного розвитку ела,бюджетута фінансів

 

4

Рішення

сесії

Про встановлення ставки акцизного податку

 

поповнення

місцевого бюджету

І-ІІ

квартал

Постійна комісія з питань  соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів Голова комісії Субота І.О.

5

Рішення сесії

Про затвердження Правил утримання домашніх тварин

Попередження власників про відповідальність, Забезпечення безпеки грома-дян

І

квартал

Постійна коміся з питань земельних ресурсів законності та правопорядку

  

 

Секретар сільської  ради                                                                                                           О.І.Омельчук