home loans
home loans
Рішення 22 сесії Червонослобідської сільської ради від 22.12.2017 PDF Печать
Автор: Оксана   
26.12.2017 10:42

 

                                                                                     ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                                     РІШЕННЯ

Про сільський бюджет на 2018 рік

                       Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України,  Червонослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА:

             1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1314400  грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1314400  грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету, згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1314400  грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1314400 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 0 грн.

- загальний та спеціальний фонди сільського бюджету є збалансованими, додаток 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, по загальному фонду 1314400  грн. та спеціальному фонду 0 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

            3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  2000 гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

       6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

-          оплата праці працівників бюджетних  установ;

-          нарахування на заробітну плату;

-          придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів;

-          забезпечення продуктами харчування;

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-          поточні трансферти населенню;

-          поточні трансферти місцевим бюджетам.

 7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних)  програм у сумі  44000 грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

             8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про сільський бюджет за результатами річного звіту про виконання сільського бюджету за попередній бюджетний період.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів, фінансування  є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду сільського бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про сільський бюджет за результатами річного звіту про виконання сільського бюджету за попередній бюджетний період.

            10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільсь-кій раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Надати право сільському голові:

     - укладати в установленому порядку угоди з управлінням Державної казначейської   

 служби України в Макарівському районі  про отримання короткотермінових позичок пок-риття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захи-щених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медика-ментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

    - в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитних рахунках згідно з  Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

    - в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету; 

12. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

          13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

            14. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

            15. Додатки  1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

            16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів і сільського голови Панову В.М.

 

Сільський голова                                                                                                                            В.М.Панова     

 

с.Червона Слобода

22  грудня 2017 року

№ 107-22- УІІ скл.

           

                                                                       ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                                                                                   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                             МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ     КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ      

                                                   Р І Ш Е Н Н Я  

             Про затвердження структури апарату сільської ради і  витрат на її утримання  та  встановлення

                              сільському голові виплат  передбачених діючим  законодавством  України

 

          Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» п 1, 2 Постанови Кабінету  Міністрів України від 9.03.2006 року № 268 «Про впорядкування  структури  та умов оплати  праці працівників  апарату  органів виконавчої влади , органів прокуратури ,суддів та інших органів » Червонослобідська  сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 1.Затвердити  структуру апарату Червонослобідської  сільської  ради 

(додається).

        2. Затвердити  витрати на утримання  апарату Червонослобідської сільської ради  в сумі 496000 грн. , в тому числі  на оплату праці  в сумі 373700 грн.

        3.  Дозволити у межах  затвердженого  фонду  оплати праці  працівників апарату  сільської ради  виплачувати , Пановій В.М., сільському голові , матеріальну допомогу  для  вирішення  соціально-побутових  питань, допомогу на оздоровлення та щомісячні  премії  у порядку  і розмірах  згідно з діючим  законодавством .

         4. Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету  та фінансів.

 

 

 Сільський  голова                                                                                                                              В.М.Панова

  

с.Червона  Слобода

22 грудня 2017 року

№ 108 -22 - УІІ                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          Затверджено       

                                                                                                                                                                                                            рішенням 22 сесії Червонослобідської

                                                                                                                                                                                                     сільської  ради УІІ скл. від 22.12.2017 р. № 108                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                              

     СТРУКТУРА 

      апарату Червонослобідської  сільської  ради

  

 

            1.   Сільський    голова                          -  1

 

            2.  Секретар ради та виконкому           - 1

 

           3.  Головний  бухгалтер                         -  1

 

           4.  Спеціаліст- землеупорядник           - 0,5

 

           5.   Техпрацівник                                  - 0,25

 

           6.  Оператор газових котелень             - 0,5

 

  

 

Секретар  ради                                                                                                                                                                 О.І.Омельчук                                                                                                     

 

 

                     ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                 СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

                МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     РІШЕННЯ

 

  Про затвердження штатного

  розпису на 2018 рік

 

     Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни та головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни про затвердження штатного розпису дошкільного навчального закладу ясла-садок «Полуничка»,будинку культури та бібліотеки, враховуючи те, що установа дитячого садка  не забезпечена  коштами до кінця року ,керуючись пп.23 ст.26  та п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постановою КМУ № 710 від 11.10.2016 року „Про ефективне використання державних коштів ”, Червонослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА:

       1. По дошкільному навчальному закладі ясла-садок «Полуничка» :

1) затвердити штатний розпис закладу на 2018 рік в кількості 6,47 штат-

них одиниць :

         завідувач дитячим садком  - 1

         вихователь                            - 1.22

         помічник вихователя           - 1

         кухар                                     - 1

         праля                                     - 0,25

         музичний керівник              - 0,25

        оператор газової котельні    - 1,5

        медична сестра                      - 0,25

 

           2. Затвердити штатний розпис на 2018 рік по будинку культури с.Червона Слобода  2 штатні одиниці:

              Директор будинку культури – 0,75

              Художній керівник                -  0,75

              Прибиральник службових приміщень – 0,5

 

          3. Затвердити штатний розпис на 2018 рік по бібліотеці 1 штатна одиниця

               Бібліотекар                            - 0,75

               Прибиральник службових приміщень – 0,25

 

       4.Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

 

  

  Сільський голова                                                                                                                                            В.М.Панова

 

  

с.Червона Слобода

22 грудня 2017 року

№ 109 - 22 - УІІ скл.

 

                                            

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 Про затвердження Програми по благоустрою та роз-                                                                                                                                                           витку житлово-комунального господарства                                                                                                                                Червонослобідської сільської ради на 2018 рік 

 

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою покращення  благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради

 ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити  Програму по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2018 рік  згідно додатку №1  (додається).

              2. При формуванні сільського бюджету на  2018 рік передбачити асигнування на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів. 

               3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету  та фінансів.

   

 

Сільський голова                                                                                                                              В.М.Панова

 

 

с. Червона Слобода

22 грудня 2017

№ 110  - 22 –VIІ

  

 

                                                                                                                         Додаток

                                                                                                         до рішення 22 сесії Червоносло-

                                                                                                          бідської сільської ради від

                                                                                                          22.12.2017 № 110

 

             

ПРОГРАМА

по  благоустрою  та розвитку житлово-комунального господарства

Червонослобідської  сільської  ради  на  2018 рік.

                                                                                                  

1. Загальні  положення.

         Благоустрій  населених  пунктів – комплекс  робіт  з  інженерного  захисту, розчищення, осушення  та  озеленення  території, а  також  соціально-економічних, організаційно-правових  та  екологічних  заходів  з  покращення  мікроклімату, санітарного  очищення, зниження  рівня  шуму  та  інше, що  здійснюються  на  території  населеного  пункту  з  метою  її  раціонального  використання, належного  утримання  та  охорони, створення  умов  щодо  захисту  і  відновлення  сприятливого  для  життєдіяльності  людини  довкілля ;

         територія-сукупність  земельних  ділянок, які  використовують  для  розміщення  об’єктів  загального  користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових  територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних  об’єктів  промисловості, комунально-складських  та  інших  об’єктів  у  межах  населеного  пункту;

         утримання  в  належному  стані  території – використання  її  за  призначенням  відповідно  до  генерального  плану  населеного  пункту, іншої  містобудівної  документації, місцевих  правил  забудови, правил  благоустрою  території  населеного  пункту, а  також  санітарне  очищення  території, її  озеленення, збереження  та  відновлення  об’єктів  благоустрою ;

         вулично-дорожня  мережа - призначена  для  руху  транспортних  засобів  і  пішоходів  мережа  вулиць, доріг  загального  користування, внутрішньо – квартальних  та  інших  проїздів, тротуарів, пішохідних  і  велосипедних  доріжок, а  також  набережні, майдани, площі, вуличні  автомобільні  стоянки  з  інженерними  та  допоміжними  спорудами, технічними  засобами  організації  дорожнього  руху ;

         заходи  з  благоустрою  населених  пунктів – роботи  щодо  відновлення, належного  утримання  та  раціонального  використання  території, охорони  та  організації  упорядкування  об’єктів  благоустрою  з  урахуванням  особливостей  її  використання;

           житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві за залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її проблеми. Сітуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у встановленні ринкових засад господарювання. Нестача власних та бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню технічного переоснащення галузі. Програма розроблена з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниження нераціональних витрат.

До  об’єктів  благоустрою  відносяться:

1) території  загального  використання :

         а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки  культури  та  відпочинку, парки-пам’ятки  садово-паркового  мистецтва, спортивні  дитячі, історичні, національні, меморіальні  та  інші ), рекреаційні  зони, сади, сквери, майданчики.

         б) пам’ятники  культурної  та  історичної  спадщини ;

         в) майдани, площі,бульвари ;

         г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні, велосипедні  доріжки ;

         г) пляжі ;

         д) кладовища ;

         е) інші  території  загального  користування ;

 2)  прибудинкові  території ;

 3) території  будівель  та  споруд  інженерного  захисту  території ;

 4) території  підприємств, установ, організацій  та  закріплені  за  ними  території  на  умовах  договору .

         До  об’єктів  благоустрою  можуть  належати  також  інші  території  в  межах  населеного  пункту.

2. Мета  програми .                                                                                                                                                                                 Благоустрій  населених  пунктів  передбачає :

         1) розроблення  і  здійснення  ефективних  і  комплексних  заходів  з  утримання  територій  населених  пунктів  у  належному  стані, їх  санітарного  очищення,  збереження  об’єктів  загального  користування, а  також  природних  ландшафтів, інших  природних  комплексів  і  об’єктів ;

         2) організацію  належного  утримання  та  раціонального  використання  територій, будівель, інженерних  споруд  та  об’єктів  рекреаційного, природоохоронного,  оздоровчого, історико-культурного  та  іншого  призначення ;

         3) створення  умов  для  реалізації  прав  у  сфері  благоустрою  населених  пунктів.

          4) програма  визнає  завдання, пріоритетні напрямки, етапи та можливі шляхи реалізації реформи.  Реформування житлово-комунального розвитку села здійснюється з метою:

          - захисту споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення села Червона Слобода  житлово-комунальними послугами;

          - ефективного використання всіх об»єктів житлово-комунального господарства.

          5) передбачається здійснення заходів Програми у таких сферах:  

          - утримання будинків та прибудинкових  територій;

          - ремонту приміщень, під»їздів ( придбання господарських, будівельних товарів).

                                                    3. Фінансове  забезпечення.   

         Для  забезпечення  виконання  програми  по  благоустрою  та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів території  Червонослобідської  сільської  ради  та  досягнення  мети програми, виконавчим  комітетом  ради  підготовлено  та  прийнято  сесією  сільської  ради  заходи, визначено  джерела  фінансування  та  терміни  виконання  програми  по  благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства  населених  пунктів  ради  на  період  2018 року.

 

 

Заходи пріоритетних завдань

Державний бюджет

Місцевий

бюджет

Інші джерела

1

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

 

16100

 

2

 Придбання господарських, будівельних товарів(вапно, фарба та інші)

 

1900

 

3

Розчистка доріг від снігу в зимовий період

 

6000

 

4

Оплата послуг по вивозу твердих побутових відходів

 

5000

 

5

Оплата електроенергії  вуличного освітлення

 

15000

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Всього

 

44000

 

 

          Для  фінансового  забезпечення  виконання  програми по  благоустрою  та розвитку житлово-комунального господарства  кошти  направлятимуться  з  місцевого  бюджету, залишків  коштів, коштів  від  перевиконання  дохідної  частини  бюджету, а  також  за  рахунок  коштів  підприємств, установ, організацій, добровільних  внесків  юридичних  осіб  та  громадян, інших  джерел, передбачених  законом, коштів  державного  бюджету.  За  рахунок  коштів  державного  бюджету  фінансуються :

заходи  на  виконання  державних  програм  благоустрою  та розвитку житлово-комунального господарства населених  пунктів;

роботи  з  утворення  територій  і  об’єктів  рекреаційного  призначення, які  належать  до  державної  власності.

 

         За  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів  фінансуються :

1) заходи  з  виконанням  місцевих  програм  благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства  населених  пунктів, у  тому  числі  проектів  благоустрою  територій  населених  пунктів;

2) охорона  та  утримання  об’єктів  благоустрою  комунальної  форми  власності, переданих  органами  місцевого  самоврядування  на  баланс  підприємствам, установам, організаціям ;

3) охорона, утримання  та  розвиток  зелених  насаджень  на  об’єктах  благоустрою  комунальної  форми  власності ;

4) роботи  з  утворення  об’єктів  рекреаційного  призначення, які  належать  до  комунальної  власності;

5) організація  санітарного  очищення  території, які  належать  до  комунальної  власності.

 

         За  рахунок  коштів  підприємств, установ, організацій  фінансуються  заходи, спрямовані  на :

1) благоустрій, виконання  робіт  з  ремонту  і  реконструкції  доріг  внутрішньогосподарського  користування, озеленення, утримання  в  належному  стані  території , яка  їм  належить  на  праві  власності  або  праві  користуванні ;

2) усунення  на  закріплених  за  ними   об’єктах  благоустрою (їх частинах) пошкодження  інженерних  мереж, елементів  благоустрою, а  також  наслідків  аварій, що  сталися  з  їх  вини.

 

         Підприємства, установи, організації  можуть  на  добровільних  засадах  здійснювати  внески  на  фінансування  заходів  з  благоустрою  території  населеного  пункту.

         Громадяни  можуть  на  добровільних  засадах  здійснювати  фінансування  заходів  з  благоустрою  території  населеного  пункту, вулиці  або  прибудинкової  території  за  місцем  проживання.

 

4.  Очікувані  результати  реалізації  програми  по  благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених  пунктів.

           Виконання  заходів  по  благоустрою  сприятиме  розвитку  села Червона Слобода.

    Реалізація  даної  програми  забезпечить  санітарне  очищення  вулиць, підвищення  безпеки  руху  на  дорогах  внутрішньогосподарського  та  обласного  значення, які  пролягають  через  територію Червонослобідської  сільської  ради.

         Будуть  створені  більш  комфортні  умови  для  жителів  сіл, для  проживання  в  сільській  місцевості  та  пересування  вулицями  в  нічний  час.

         Поліпшиться  естетичний  вигляд  вулиць  населених  пунктів  ради, місць  громадського  користування.

Поліпшиться  санітарний  стан  сільських  кладовищ.

 

 

Сільський голова                                                                                                                                                 В.М. Панова

                             

  

                         ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                                          СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

                   МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

   

                                                                          РІШЕННЯ  

 

Про  план  роботи Червоносло -

бідської сільської ради  на 2018 рік

 

    Відповідно до  підпункту 7  частини 1 статті 26  Закону України “Про місце-ве  самоврядування  в Україні »  Червонослобідська   сільська  рада

 

 ВИРІШИЛА :

 

  1. 1.Затвердити   план Червонослобідськоїна 2018 рік (додається).

 

      2. Контроль  за  виконанням  плану  роботи   покласти на сільського голову Панову В.М.   та голів  постійних  комісій.

 

  

Сільський  голова                                                                                                                                                                 В.М.Панова

 

  

 с.Червона  Слобода

22 грудня 2017 року

№ 113- 22 - УІІ