home loans
home loans
Проекти рішень виконкому
Проекти рішень виконкому від 28.03.2018 року PDF Печать
Автор: Оксана   
14.03.2018 13:54

                                                                                                                                                       ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

28 березня 2018 року                                                                                                                                                     № 17

село Червона Слобода

Про проведення двомісячника
благоустрою населеного пункту.

З метою організації виконання розпорядження голови Макарівської районної державної адміністрації № 206 від 26.03.2018 року «Про проведення в Макарівському районі двомісячника благоустрою населених пунктів» та керуючись підпунктом 7 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища , благоустрою , озеленення села виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради
В И Р І Ш И В :
1. Провести з 26 березня 2018 року по 26 травня 2018 року двомісячник
благоустрою поліпшення санітарного стану села Червона Слобода .

2. Утворити штаб з питань організації проведення двомісячника благоуст-рою у складі згідно з додатком №1.
3. Затвердити заходи на проведення двомісячника благоустрою та забезпе-чити їх виконання ( заходи додаються).
4. Залучити до проведення заходів двомісячника благоустрою громадсь-кість села, учнівську молодь.
5. Розбити територію села Червона Слобода на сектори та закріпити за ними відповідальних осіб згідно з додатком № 2
6. Керівникам підприємств ,установ та організацій села, відповідальним за сектори , забезпечити виконання комплексу заходів , спрямованих на поліпшення стану довкілля , благоустрою села та прилеглих до нього територій , очищення водних джерел;
7.Секретарю сільської ради Омельчук Оксані Іванівні про хід проведен-
ня двомісячника благоустрою інформувати районний штаб з питань проведення двомісячника благоустрою через відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації 04 квітня, 18 квітня, 03 та 18 травня 2018 року.
8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                                                                 В.М.Панова

Проект Додатоку № 1
до рішення виконкому № 17
від 28 березня 2018 року

Ш Т А Б
з питань організації проведення двомісячника
благоустрою на території Червонослобідської
сільської ради

Панова Валентина Миколаївна – сільський голова- керівник штабу

Омельчук Оксана Іванівна - секретар ради – секретар штабу

ЧЛЕНИ ШТАБУ :

Артюхов Володимир Якович – депутат районної ради

Присяжнюк Неля Вікторівна - директор ТОВ "СЛОБОДА КО"

Нестор Роман Богданович – директор Червонослобідського МПД ДП
«Укрспирт»

Шульга Михайло Михайлович – директор Червонослобідської ЗОШ І-
ІІІ ст.

Григоренко Наталія Василівна – директор будинку культури

Леоненко Лариса Миколаївна – завідуюча дитячим садком

Чеховський Андрій Анатолійович – дільничний інспектор

Секретар                                                                                                                     О.І.Омельчук

Проект Додатоку № 2
до рішення виконкому № 17
від 28 березня 2018 року

Розподіл території села Червона Слобода на зони із закріпленням
відповідальних осіб

Розбити територію села Червона Слобода на 4 зони та закріпити відповідальних за зонами депутатів сільської ради :

1 зона : Вулиця Дружби, Садова, вул.Заводська ( з № 2 по №10) , вул. Лесі Українки з № 133 по № 93 відповідальні: Нечепа Л.А., Здольник З.М., Латко О.В.;

2 зона : Провулок Лісовий , вул.Заводська, вул. Лесі Українки № 50,50-а – відповідальні Панова В.М., Омельчук О.І , Субота І.О., Ярошенко К.А.;

3 зона: Вулиця Набережна, вул. Польова, вул. Шевченка, вул. Лесі Українки № 85, 48, 46 по № 36 відповідальні Грушко В.М., Ткаленко Н.В., Поліщук Н.М. ;

4 зона : Вулиця Лесі Українки № 36-1, вул. Крайова, вул. Дачна відповідальні Гладунський Р.В., Ремезовська С.М.

Секретар виконкому                                                                                                                 О.І.Омельчук

                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

                                                                                                                РІШЕННЯ
28 березня 2018 року                                                                                                                                                                           № 18
село Червона Слобода

Про підсумки розгляду звернень
громадян за І квартал 2018 року

Заслухавши інформацію секретаря виконкому Омельчук Оксани Іванівни про роботу зі зверненнями громадян за І квартал 2018 року та керуючись ст.38 підпунктом 1 пункту "б" частини І Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію секретаря виконкому Омельчук О.І. про підсумки розгляду звернень громадян за І квартал 2018 року взяти до відома (додається)
2. При формуванні відповідей на заяви громадян дотримуватися Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органі місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;

3. Рекомендувати керівникам посилити контроль за розглядом звернень громадян безпосередньо на підприємствах, в установах ;
4. Посилити увагу до життєвих проблем соціально незахищених категорій населення, ветеранів війни та праці, інвалідів, учасників АТО, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів, конкретизувати розгляд їхніх заяв і скарг, вишукувати всі наявні можливості для задоволення їх обґрунтованих запитів.
Постійно
5 .Продовжувати вести постійний контроль за своєчасним розглядом заяв і скарг громадян, з'ясовувати причини , що породжують повторні звернення громадян.
                                                                                                                                                               Голова ,   секретар виконкому
                                                                                                                                                              Постійно
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                                                                   В.М.Панова

ПРОЕКТ Додатку
до рішення виконкому Черво-
нослобідської сільської ради
№ 18 від 28.03.2018 року

Про звернення громадян за І квартал 2018 року
Червонослобідська сільська рада в своїй роботі по зверненнях громадян керується Конституцією України , Указом Президента України №109/2008 від 07.02.2008 року , Законом України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні» , Земельним та Трудовим кодексами , рішеннями та розпорядженнями вищестоящих органів.
Питання про роботу зі зверненнями громадян постійно стоїть на контролі і
щокварталу розглядається на засіданні виконавчого комітету сільської ради. Контроль за своєчасним та якісним розглядом заяв посилений , намагаємось
кожну проблему з якою звертаються жителі нашого села вивчити та вирішити по мірі - можливого . Значну увагу приділяємо організації особистого прийому громадян. Сільський голова приймає громадян в середу , секретар – у вівторок та середу. При зверненні громадян в неприйомні дні відмови вони не отримують ні від одного із працівників сільської ради. Секретарем та сільським головою ведуться журнали особистого прийому громадян.
За І квартал 2018 року на прийомі у сільського голови побувало 27 громадян , у секретаря - 31 . До сільської ради надійшло : 15 заяв з них : звернень , що надійшли поштою та повторних звернень за цей період не було. Секретарем сільської ради видано 67 довідок. Всього за І квартал цього року до сільської ради звернулося 82 громадянин , з них : 4 учасників та інвалідів ВВВ, одиноких матерів - 5 , багатодітних родин – 2, 11- дітей війни , 4 - учасник бойових дій із числа воїнів АТО, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 12, та інші. Здебільшого звернення стосувалися питань соціального захисту ( призначення та користування субсидією, оформлення субсидій на тверде паливо , вирішення земельних питань , питань житлово-комунального господарства , реєстрації місця проживання та ін.)
Першочергово приймалися ветерани війни та праці , потерпілі від аварії на
ЧАЕС , багатодітні сім'ї та одинокі матері.
Постійно значну увагу приділяємо вирішенню обґрунтованих заяв та скарг в першу чергу інвалідів війни , ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, одиноких матерів , надання цим категоріям населення допомоги , вишукуємо для цього всі можливості.
Секретарем сільської ради проводиться вчинення нотаріальних дій (заповіти , доручення) не лише в сільській раді , а по проханню людей похилого віку – на дому. Робота із зверненнями громадян потребує постійної необхідності посилення уваги працівників сільської ради , до виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» , Указів Президента України з цих питань, Закону України «Про інформацію».

Секретар виконкому                                                                                                               О.І.Омельчук

                                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
28 березня 2018 року                                                                                                                                                         № 19
село Червона Слобода

Про стан виконання актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади,
розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації

Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про стан виконавської дисципліни , а саме: стан виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИВ:

1. Інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про стан виконавської дисципліни , а саме: стан виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації взяти до відома ( додається)

2. Посилити контроль за належним виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації .
                                                                                                                                                                                     Виконавчий комітет,
                                                                                                                                                                                      Керівники установ,
                                                                                                                                                                                      підприємств
3. Секретарю виконкому Омельчук Оксану Іванівну дотримуватись термінів інформування про виконання доручень та розпоряджень райдержадміністрації .

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                                                                                    В.М.Панова

ПРОЕКТ Додатку
до рішення виконкому Черво-
нослобідської сільської ради
№ 19 від 28.03.2018 року

Про стан виконання актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади , розпо-
ряджень та доручень голови райдержадміністрації

Червонослобідська сільська рада на виконання заходів Макарівської районної державної адміністрації від 10.02.2015 № 7-1 «Заходи щодо виконання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами сільських та селищних рад, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів районної та обласної адміністрацій, звернень народних депутатів України» повідомляє.

За І квартал 2018 року в Червонослобідській сільській раді взято на контроль:
- розпорядження голови РДА :
- № 782 від 27.12.2017 року « Про військовий облік та бронювання військовозобов'язаних в органах місцевого самоврядування , на підприємствах і організаціях району в 2018 році»
- № 733 від 11.12.2017 р. « Про нову редакцію районної комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки»
- № 740 від 11.12.2017 року «Про схвалення проекту Програми зайнятості населення Макарівського району до 2020 року»
- № 741 від 11.12.2017 року «Про внесення доповнень до розпорядження
№ 555 від 18.10.2016 «Про схвалення розвитку системи освіти Мака-
рівського району на 2016-2020 роки»
- № 206 від 26.03.2018 року «Про проведення двомісячника благоустрою населених пунктів»
- № 735 від 11.12.2017 р. «Про схвалення проекту районної Програми за- безпечення інсулінами хворих на цукровий діабет жителів Макарівського району на 2018 рік»
- № 734 від 11.12.2017 року «Про схвалення проекту Макарівської районної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 рік»

За І квартал 2018 року сільською радою було поінформовано управління, відділи, інші структурні підрозділи Макарівської РДА, а також інші установи, організації району про виконання:
- розпоряджень голови РДА :
- № 459 від 21.06.2007 р. «Іноземні організації, делегації» вих.№02-02/53-а
від 04.04.2018 р. ;
- № 80 від 15.02.2017 р. « Про проект Програми енергозбереження» вих.№ 02-02/05 від 02.04.2018 р.;
- № 97 від 24.02.2016 р. «Профілактика злочинності та забезпечення публічної безпеки» вих № 02-02/10 від 04.04.2018 р.
- №167 від 24.02.2012 р. «Розвиток житлово-комунального господарст.» вих № 02-02/179 від 02.04.2018 р.;

- № 122 від 13.03.2017 року «Двомісячник благоустрою» вих № 02-02/08 від 04.04.2018 року та від 13.04.2018 року ;

- № 1336 від 25.03.2008 року «Звернення громадян» вих. № 02-02/109 від 04.04.2018 року

Секретар виконкому                                                                                                                О.І.Омельчук

 
Проекти рішень виконкому Червонослобідської сільської ради від 14.03.2018 р. PDF Печать
Автор: Оксана   
01.03.2018 10:00

                                                                                                                   ПРОЕКТ

                                              ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                     МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Виконавчий  комітет

                                                                                 РІШЕННЯ

14 березня 2018 року                                                                                          № 10

                                               село Червона   Слобода  

                           

         Про розгляд протоколу засідання  Макарівської районної комісії  з  питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01.02.2018 року № 3

 

        З метою організації виконання протоколу засідання Макарівської  районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій   від 11.02.2018 року № 3 та  керуючись підпунктом 6 пункту «б» статті 33 та статтею 40 Закону  України “Про місцеве  самоврядування  в Україні”  виконавчий  комітет  Червонослобідської  сільської   ради

ВИРІШИВ :

       1. В період пропуску льодоходу , повені і паводків з метою  зменшення впливу шкідливої дії вод забезпечити виконання першочергових заходів :

       1.1. здійснення  постійного нагляду за станом водних об’єктів (ставком), проведення сколювання льоду  біля гідротехнічних споруд ( за потреби) ;

                                                                                     Орендарі : ДП «Укрспирт»  

        1.2.вживати заходи щодо  збільшення  пропускної спроможності водотоків , русел річки шляхом розчищення від сторонніх предметів, рослинних залишків , мулу;

                                                                                Сільський голова Панова В.М.

                                                                                 Орендарі : ДП «Укрспирт»  

       2. Надати комісії з питань ТЕБ та НС через сектор з питань цивільного захисту  та надзвичайних ситуацій  райдержадміністрації  інформацію про водні  об’єкти , що знаходяться на території села Червона Слобода , їх орендарів та технічний стан  гідротехнічних споруд.

                                                                                 Сільський голова Панова В.М.

               3. Затвердити  План основних заходів  щодо підготовки до пропуску льодоходу , паводків, повені у 2018 році  ( додається).

        4. Контроль  за  виконанням   даного   рішення  залишаю за собою.

  

Сільський  голова                                                                     В.М.Панова

  

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              рішенням виконкому  від

                                                                                                                                   14.03.2018 року № 10

                                                                ПЛАН

         основних заходів  Червонослобідської сільської ради, підприємств щодо

                підготовки   до пропуску льодоходу , повені та паводків у 2018 році

 

п/п

                       Заходи

Виконавці

Термін

1

Визначити місця можливого виникнення  заторних явищ на водних об’єктах

Представники орендаря ставка ДП «Укрспирт»

Сільський голова В.М.Панова

В період про-пуску льодо-ходу , повені і паводків

2

Уточнити порядок  доведення поперед-жень до  населення, керівників підприємств , установ про  можливу загро-

зу папочка і повені.

Сільський голова В.М.Панова

В період про-пуску льодо-ходу , повені і паводків

3

Здійснити заходи по забезпеченню безпе-ребійної роботи  водозаборів господарсь-ко-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж , систем зливної каналізації, дренажних систем, природніх та штучних дренажів для відве-дення талої та дощової води

Керівник ТОВ «Слобода КО» Присяжнюк Н.В.

 

Сільський голова В.М.Панова

 

Постійно

4

Визначити у складі  місцевого матеріаль-ного резерву для запобігання  та ліквідації  надзвичайних ситуацій, необхідний запас пально-мастильних , будівельних та сипу-чих матеріалів, інструменту, тощо.

Керівники підприємств,

 

Сільський голова В.М.Панова

До 20.03.2018

5

Забезпечити в межах відповідальності  вжиття заходів щодо стійкого  функціону-вання  мостів:

Розчищення підмостових отворів від накопичення льоду з метою попередження  виникнення  льодових заторів, залишків деревини та стіммя після кожного паводка

Сільський голова В.М.Панова

Постійно

6

Забезпечити розчистку кюветів, придо-рожніх каналів, дренажних систем з метою недопущення втримання талих вод

Сільський голова В.М.Панова

Постійно

 

 

 

Секретар виконкому                                                                               О.І.Омельчук

 

                                                                                                                                                   ПРОЕКТ

 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     Виконавчий  комітет

        РІШЕННЯ

              14 березня 2018 року                                                                                   № 11

                                                           село Червона   Слобода  

                             Про розгляд протоколу засідання  Державної надзвичайної

                      протиепізоотичної комісії при Макарівській РДА № 2 від 23.02.2018 року

 

        З метою організації виконання протоколу засідання Державної надзвичай-ної протиепізоотичної комісії при Макарівській РДА № 2 за підсумками розг-ляду питання щодо епізоотичної ситуації щодо африканської чуми свиней, ста-ну організації та виконання заходів з недопущення занесення та розповсюд-ження збудника АЧС на території району, щодо профілактики  та недопущення  поширення хвороби Ньюкасла та грипу птиці  від 23.02.2018 року   керуючись  статтею 40 Закону  України “Про місцеве  самоврядування  в Україні”  виконав-чий  комітет  Червонослобідської  сільської   ради

ВИРІШИВ :

  1. 1.Зобов’язати сільського голову Панову Валентину Миколаївну :

1.1.         при організації сільськогосподарських ярмарок  забезпечити завчасне інформування про місця

проведення таких ярмарок Макарівське районне управ-ління Головного управління Держпродспоживслужби

в Київській області та забезпечити надання торгових місць  власникам сільгосппродукції тільки за наявності експертних висновків відповідних державних лабораторій ветеринарно- санітарної експертизи;

1.2.) посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо заходів з профілактики АЧС;

        2. Сільському голові Пановій Валентині Миколаївні забезпечити:

2.1.) проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності закритого режиму утримання птиці в індивідуальних господарствах населення, зокрема у період міграції диких перелітних птахів та недопущенням їх контакту з домашнєю птицею;

2.2.) сприяння проведення вакцинації поголів’я птиці проти хвороби Ньюкасла в індивідуальних господарствах населення ;

2.3.) при загибелі птиці  негайно повідомляти  найближчого лікаря ветеринар-ної медицини;

2.4.) контроль за веденням обліку чисельності птиці в приватному секторі.

          3. Контроль  за  виконанням   даного   рішення  залишаю за собою.

 Сільський  голова                                                                     В.М.Панова

                                                                            

  

                                                                                                                                                            ПРОЕКТ

                                             ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                       МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Виконавчий  комітет

                                                                              РІШЕННЯ

14 березня 2018                                                                                                                         № 12

                                                                 село Червона   Слобода  

                           Про розгляд доручення голови Мака-

рівської районної державної адмініст-

рації від 26.02.2018 року № 02 за під-

сумками колегії райдержадміністрації

        Розглянувши доручення  голови  Макарівської райдержадміністрації № 02 від 26.02. 2018 р. за  підсумками  колегії райдержадміністрації   та керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 28, підпунктом 1 пункту «б» статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Черво-нослобідської сільської ради

ВИРІШИВ:

           1. Доручення голови  Макарівської райдержадміністрації № 02 від 26.02.2018 року за  підсумками колегії   взяти до відома.

    2. Взяти на особистий контроль своєчасність надання відповідей на запити управління стосовно зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб, своєчасну передачу до управління соціального захисту населення райдержадміністрації заяв та декларацій громадян на призначення житлових субсидій

                                                                          Сільський голова Панова В.М.

                                                                           Секретар Омельчук О.І.

                                                                           Постійно

3. Взяти на особистий контроль своєчасність надання відповідей на запити управління стосовно забезпеченості комунальними послугами та своєчасну передачу їх до управління соціального захисту.

                                                                          Керівник ТОВ «Слобода КО»

                                                                          Постійно

           4. Контроль за  виконанням  даного  рішення  залишаю  за  собою.

 

 

    Сільський голова                                                                           В.М.Панова

  

                                                                                                                                                        ПРОЕКТ                    

                                                          ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                             МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                          Виконавчий  комітет

                                                                                   РІШЕННЯ

14 березня 2018 року                                                                                                                                  № 13      

                                                    село Червона Слобод

Про  присвоєння адресних номерів

              Розглянувши  заяву жительки с. Червона Слобода гр. Тимофей Лілії Іванівни  про присвоєння адресних номерів на її земельні ділянки , що  знаходяться  в с. Червона Слобода по вул. Заводській, що утворилися в результаті розподілу однієї земельної ділянки, та споруд , що на них розташовані ,  та    керуючись ст.30 пунктом “б” (делеговані повноваження) підпунктом  10 Закону України     “Про місцеве самоврядування в Україні»  , виконавчий  комітет Червонослобідської сільської  ради

ВИРІШИВ:

         У зв’язку з поділом земельної ділянки гр. Тимофей Лілії Іванівни площею 0,25 га. яка розташована по вул. Заводській  № 21-А в селі Червона Слобода Ма-карівського району  Київської області на дві окремі ділянки , одна з яких розміром – 0,0533 га., а друга – 0,1967 га.  присвоїти та затвердити наступні адресні номери :

 

- земельній ділянці площею 0,0533 га. (кадастровий номер 3222788201:01:002:0014)

 що   знаходиться в с. Червона Слобода  по вул. Заводській та будівлям (жит-ловий будинок)  , що на ній знаходяться  - № 21-А;

 - земельній ділянці площею 0,1967 га. (кадастровий номер 3222788201:01:002:0015)

 що   знаходиться в с. Червона Слобода  по вул. Заводській та будівлям ( госпо-дарські будівлі) , що на ній знаходяться  - № 21-В;

   

Сільський  голова                                                                                                В.М.Панова

                                                                                                       

                                                                                                                                                            ПРОЕКТ            

                                                       ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                          МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                          Виконавчий  комітет

                                                                                         РІШЕННЯ

14 березня 2018 року                                                                                                                                  № 14      

                                                                              село Червона Слобода 

Про затвердження режиму роботи

сільської бібліотеки с.Червона Слобода

 

     Розглянувши заяву бібліотекаря сільської бібліотеки філії № 44 с.Червона Слобода Пирікової Ірини Миколаївни та заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни щодо режиму роботи сільської бібліотеки села Червона Слобода ,а також   керуючись   підпунктом  4  пунктом “б” статті 30  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування в Україні “   виконавчий  комітет  Червонослобідської   сільської  ради

ВИРІШИВ :

       1.  Затвердити  режим роботи  сільської бібліотеки   села Червона Слобода  на 2018 рік  наступним :

              Понеділок , середа                  з  9-00   год.  до  17-00  год.

             Вівторок, четвер, п’ятниця    з  9-00   год.  до  18-00  год.  

             Обідня перерва                        з 13-00 год.   до  14- 00 год. 

 

            вихідні дні : субота, неділя        

            

2. Контроль  за  виконанням  даного рішення  залишаю за собою.

   

 

Сільський   голова                                                                                                      В.М.Панова

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   ПРОЕКТ           

                                               ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                        МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Виконавчий  комітет

                                                                                РІШЕННЯ

14 березня 2018 року                                                                                                                              № 15      

                                                                     село Червона Слобода 

Про затвердження режиму роботи

сільського Будинку культури

с. Червона Слобода 

          Розглянувши заяву директора Будинку культури с.Червона Слобода та заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни щодо режиму роботи сільського Будинку культури та також   керуючись   підпунктом  4  пункту “б” статті 30  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування в Україні “   виконавчий  комітет  Червонослобідської   сільської  ради

ВИРІШИВ :

       1.  Затвердити  режим роботи  сільського Будинку культури    села Червона Слобода  на 2018 рік наступним  :

              Понеділок , неділя  з  13-00   год.  до  21-00  год.

             П’ятниця, субота    з   15-00 год.   до   23-00 год.

             Четвер                      з   13-00 год.   до   19-00 год.

              

            вихідні дні : вівторок, середа.       

           

2. Контроль  за  виконанням  даного рішення  залишаю за собою.

  

 

Сільський   голова                                                                                        В.М.Панова

  

                                                                                                                                                           ПРОЕКТ              

                                                          ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                              МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                 Виконавчий  комітет

                                                                                        РІШЕННЯ

14 березня 2018 року                                                                                                                     № 16     

                                                                         село Червона Слобода

  Про  визначення об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для осіб, які

можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до статей   

                    31 та 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

            Заслухавши інформацію сільського голови про визначення  об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для осіб, які можуть бути притягнуті до адмі-ністративної відповідальності відповідно до статей  31 та 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення у 2018 році та керуючись Законом України від 07.12.2017 року № 2234-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», статтею 31 та 183 Кодексу України  про адміністративні правопорушення, підпунктом 2 пункту «а» статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ :

       1.  Визначити  перелік суспільно-корисних робіт для осіб, які можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до статей  31 та 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом 2018 року наступним:

      1.1) прибирання  вулиць, парків , узбіччя доріг, берегів річки Здвиж, на території села Червона Слобода;

       1.2.) прибирання побутового сміття на зупинках громадського транспорту, тротуарах, біля бордюрів доріг, в лісосмугах ( в сторону В. Карашин , Рожів),  ;

      1.3.) косіння трави, бур’янів  на газонах , узбіччі доріг;

      1.4.) вирубування чагарників, підрізання гілок дерев вздовж вулиць села Червона Слобода та на території сільського кладовища;

      1.5.) інші роботи з благоустрою кладовища та  населеного  пункту с.Червона Слобода ;

      1.6.) роботи при проведенні ремонту  об’єктів соціальної сфери села ( сіль-ської медичної амбулаторії, дитячого садка, сільської ради , бібліотеки, Будин-ку культури);

       1.6.) інші суспільно-корисні роботи, що не потребують  підготовки, чи пев-ної кваліфікації ;

       2. Визначити на 2018 рік  перелік об’єктів для відбування адміністративно-го стягнення та кримінального покарання  у вигляді оплачуваних  громадських робіт :

       -  територія села Червона Слобода;

       - приміщення медичної амбулаторії;

       - приміщення дитячого садка;

       - приміщення Будинку культури та бібліотеки

 

   3. Контроль за додержанням умов відбування покарання  засуджених  поклас-  ти на  сільського голову Панову Валентину Миколаївну.

 

   4. Секретарю виконавчого комітету Омельчук О.І. направити дане рішення до

Макарівського районного відділу  з питань пробації ЦМУ ВКПП Міністерства юстиції.

 

    5. Контроль за  виконанням даного  рішення залишаю за собою.

 

  

 

 Сільський голова                                                       В.М.Панова

 
Проекти рішень виконавчого комітету за лютий 2018 року PDF Печать
Автор: Оксана   
22.01.2018 15:12

           ПРОЕКТ

                                    ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                         МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                 Виконавчий комітет

                                                                           РІШЕННЯ

__ лютого 2018 року                                                                                                             № 4                                                                                                         село Червона   Слобода

 

Про затвердження тарифів на водо-

постачання та водовідведення для

потреб інших (комерційних) споживачів 

       Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю «СЛОБОДА КО» № 42 від 31.01.2018 року щодо затвердження   тарифів на послуги з централізованого водопостачання (холодної води) та водовідведення для інших (комерційних) споживачів, та відповідних розрахунків економічно-обгрунтованих витрат по наданню даних послуг , керуючись статтею 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» , підпунктом 2 пункту «б» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом № 390 від 30.07.2012 року «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» , враховуючи зростання вартості електроенергії та підвищення мінімальної заробітної плати виконавчий комітет     Червонослобідської сільської ради  

ВИРІШИВ :

   1. Затвердити тарифи на централізоване водопостачання (постачання підземної води) та централізоване водовідведення , що надаються ТОВ «СЛОБОДА КО» для потреб інших (комерційних) споживачів в таких розмірах:

 

- централізоване водопостачання (постачання підземної води) – 7,74 грн. за 1 куб.м. з ПДВ 20 %

- централізоване водовідведення (відведення стічних вод) – 6,72 грн. за

1 куб.м. , з ПДВ 20 %

     2. ТОВ «СЛОБОДА КО» опублікувати дане рішення в районній газеті «Макарівській вісті».

     3. Секретарю виконкому Омельчук О.І. розмістити дане рішення на сайті сільської ради .

     4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

  

Сільський голова                                                                                             В.М.Панова

 

 

 

                                                                                        ПРОЕКТ

 

                                                    ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                              МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                    Виконавчий комітет 

                                                                                РІШЕННЯ

__ лютого 2018 року                                                                                                      № 5                                                                                                                        село Червона   Слобода

 

Про затвердження тарифу на теплову енергію

виробленої з газу, яку виробляє ТОВ «Слобода Ко»

для потреб інших (комерційних) споживачів

(крім населення)

         Розглянувши подане Товариством з обмеженою відповідальністю «СЛО-БОДА КО» звернення щодо затвердження   тарифу на виробництво теплової енергії з газу для потреб інших (комерційних) споживачів (крім населення) та структуру тарифу, відповідних розрахунків економічно- обгрунтованих витрат на виробництво енергії , відповідно до Закону України «Про тепло постачання», Порядку формування тарифів на теплову енергію ,її виробництво, транспорту-вання та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ від 1.06.2011 року № 869, враховуючи , що ТОВ «Слобода КО» має ліцензії на виробництво теплової енергії та поста-чання теплової енергії, керуючись Законом України № 1540-УІІІ від 22.09.2016 р. «Про національну комісію , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Постановою № 308 від 22.03.2017 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» керуючись пп. 2 п. «б» ст. 28 та пп.1 п. «б» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ :

   1. Затвердити   тариф ТОВ «Слобода Ко» на виробництво теплової енергії з газу для інших (комерційних) споживачів ( крім населення)

                              1939 грн. 02 коп. за 1 Гкал , з ПДВ 20 %

      2. Відповідальним за розрахунок тарифу на виробництво теплової енергії є ТОВ «Слобода КО» .

     3. ТОВ «СЛОБОДА КО» опублікувати дане рішення в районній газеті «Макарівській вісті».

     4. Секретарю виконкому Омельчук О.І. розмістити дане рішення на сайті сільської ради .

     4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                    В.М.Панова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПРОЕКТ

 

                                                   ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Виконавчий комітет

                                                                                    РІШЕННЯ

__ лютого   2018 року                                                                                                          № 6                                                                                                                      село Червона   Слобода

 

Про затвердження тарифу на теплову

енергію , яку виробляє ТОВ «Слобода Ко»

з використанням нетрадиційних джерел

енергії для потреб інших споживачів

(крім населення)

 

       Розглянувши подане Товариством з обмеженою відповідальністю «СЛО-БОДА КО» звернення щодо затвердження   тарифу на виробництво теплової енергії виробленої на альтернативних видах палива та надану структуру тари-фу, відповідних розрахунків економічно- обгрунтованих витрат на виробництво енергії для потреб інших споживачів, відповідно до Закону України «Про теп-лопостачання», Порядку формування тарифів на теплову енергію ,її вироб-ництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ від 1.06.2011 року №869, враховуючи , що ТОВ «Слобода КО» має ліцензію на виробництво теп-лової енергії та постачання теплової енергії , керуючись ст..13.20 Закону України № 1959-УІІІ від 21.03.2017 р. «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання», Постановою № 308 від 22.03.2017 року «Про затверд-ження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері тепло постачання» керуючись пп. 2 п. «б» ст. 28 та пп.1 п. «б» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Червоносло-бідської сільської ради

ВИРІШИВ :

   1. Затвердити   тариф ТОВ «Слобода Ко» на виробництво теплової енергії

виробленої з альтернативних джерел енергії для інших (комерційних) спо-живачів ( крім населення)

                          1740 грн. 00 коп. за 1 Гкал , з ПДВ 20 %

    2. Відповідальним за розрахунок тарифу на виробництво теплової енергії є ТОВ «Слобода КО» .

     3. ТОВ «СЛОБОДА КО» опублікувати дане рішення в районній газеті «Макарівській вісті».

     4. Секретарю виконкому Омельчук О.І. розмістити дане рішення на сайті сільської ради .

   5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                     В.М.Панова

                                                                                                                                                      ПРОЕКТ      

                                            ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                      МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                            Виконавчий комітет

                                                                          РІШЕННЯ

__ лютого   2018 року                                                                                            № 7                                                                                                                            село Червона   Слобода                            

Про підсумки виконання Програми

соціально-економічного та культурно-

го розвитку села Червона Слобода

за 2017 рік 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаїв-ни про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода за 2017 рік та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода за 2017 рік взяти до відома (додається).
 
2. Подати дану інформацію на розгляд та затвердження сесії сільської ради.
 

         3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             В.М.Панова

 

 

                                                                                     

ПРОЕКТ

                                                      ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                      МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                 Виконавчий комітет

                                                                                           РІШЕННЯ

__ лютого 2018 року                                                                                              № 8

                                                                                    село Червона Слобода

 

                                             Про проект Програми соціально-економічного та

                                       культурного розвитку села Червона Слобода на 2018 рік

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаїв-ни про проект Програми   соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода на 2018 рік та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статі 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода на 2018 рік взяти до відома (додається).
 
2. Подати даний проект програми на розгляд та затвердження сесії сільської ради.
 

         3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                              В.М.Панова

 

  

                                                                                                                                          ПРОЕКТ

                                              ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                          МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Виконавчий комітет

                                                                               РІШЕННЯ

05 лютого 2018 року                                                                                            № 9

                                                                       село Червона Слобода

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування жительці

с.Червона Слобода Смагітель Л.О.

 

        Розглянувши заяву жительки с.Червона Слобода Сматітель Людмили Олександрівни про виділення одноразової матеріальної допомоги на лікування , відповідно до Програми «Турбота» на 2016-2020 роки затвердженої рішенням сесії сільської ради від 29.02.2016 року № 27-06-УІІ та внесеними змінами до відповідної Програми та керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 28 Закону України “Про місцеве самовряднування в Україні” виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ :

 

       1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування     жительці с. Червона Слобода Смагітель Людмилі Олександрівні сумі 3000 грн., ( три тисячі гривень) .

 

       2. Головному бухгалтеру сільської ради Логвиненко Євгенії Григорівні забезпечити фінансування на виплату одноразової допомоги згідно Програми «Турбота», здійснити виплату в березні 2018 року.

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.      

 

 

Сільський   голова                                                                              В.М.Панова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проекти рішень виконавчого комітету від 12.01.2018 року PDF Печать
Автор: Оксана   
12.01.2018 14:34

                                                                                                                         ПРОЕКТ                                                                                                   ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                  МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                               Виконавчий комітет

 

                                                                РІШЕННЯ

     січня 2018 року                                                                                 № 01

                                                 село Червона Слобода

     Про розгляд розпорядження голови райдержадміністрації № 782 від 27.12.2017року «Про військовий

облік та бронювання військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування , на підприємствах

                                       і організаціях району в 2018 році»

        

        На виконання розпорядження голови Макарівської райдержадміністраії № 782 від 27.12.2017 року «Про військовий облік та бронювання     військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування ,на підприємствах і організаціях району в 2018 році» та керуючись підпунктом 1статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Закону України від 04 квітня 2006 року № 3597-IV “Про військовий обов’язок і військову службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» та з метою сприяння і проведення обліку ,аналізу призовних ресурсів в єдину загальнодержавну систему обліку виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ:

                                                                       

       1. Розпорядження голови Макарівської райдержадміністрації № 782 від 27.12.2017 р. «Про військо-вий облік та бронювання військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах і організаціях району в 2018 році» прийняти до відома.

       2. Рекомендувати керівникам підприємств , установ села :

       2.1.) - забезпечувати безперешкодний допуск представників Макарівського районного військового комісаріату для перевірки правильності ведення військового обліку;

2.2.) забезпечувати контроль за виконанням громадянами села, працівниками, військового обов’язку та дотриманням ними встановлених правил військового обліку;

         2.3.)проводити своєчасне бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

         2.4.)своєчасно проводити підготовку кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову в разі мобілізації;

       2.5.) забезпечити повноту та якість обліку військовозобов’язаних і         призовників сільських рад, підприємств, установ, організацій чи навчальних закладів за правилами та реформами, установленими Міністерством оборони України;

         2.6.)проводити систематичну звірку відомостей, зазначених в картках первинного обліку військовозобов’язаних, із записами у їх військових квитках, подання цих карток не рідше одного разу на рік до районного військового комісаріату для звірки з обліковими картками;

         2.7.)в п’ятиденний термін вносити зміни до особистих карток військовозобов’язаних стосовно їхнього сімейного стану, місця проживання, службового стану та освіти і повідомляти про них до районного військового комісаріату ;

           2.9.) направляти в районний військовий комісаріат осіб, призначених для військово-облікової роботи на індивідуальні учбово-методичні заняття по питаннях військового обліку та бронювання;

               3.Взяти до відома інформацію, що :

3.1.)призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують

обов’язки щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників, здійснювати за узгодженням з районним військовим комісаріатом;

       3.2.) загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та проведенням військового обліку військовозобов’язаних і контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах не залежно від форм власності та підпорядкування здійснює районний військовий комісаріат згідно з планом-графіком;

       3.3.) інструкції, бланки обліку і звітності, інша документація з питань організації та порядку ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників розробляються Міністерством оборони України;

3.4.) Військовозобов’язані, посадові особи, винні у порушенні вимог і правил військового обліку, притягуються до відповідальності згідно з законодавством.

          

         4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою, а також покладається на керівників установ та підприємств села.

 

 

 

Сільський голова                                                                                                   В.М.Панова

 

                                                                                         

                                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                      Виконавчий комітет

                                                                РІШЕННЯ

     січня 2018 року                                                                                                                    № 02                                                                              село Червона Слобода

 

       Про визначення переліку суспільно-корисних робіт для засуджених

       до громадських робіт та порушників , на яких судом накладено

             адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

 

         Заслухавши інформацію сільського голови про визначення видів суспільно-корисних робіт та погодження переліку об’єктів ,на яких засуджені до громадських робіт та порушники , на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт у 2018 році та керуючись пунктом 5 статті 36 Кримінально-виконавчого кодексу України, статтею 30 та 321 Кодексу України про адміністративні правопорушення   виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ :

      1. Визначити перелік суспільно-корисних робіт для засуджених до громадських робіт та порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, на яких засуджені бу-дуть відбувати громадські роботи протягом 2018 року наступним:

     1.1) прибирання вулиць, парків , узбіччя доріг, берегів річки Здвиж, на території села Червона Слобода;

       1.2.) прибирання побутового сміття на зупинках громадського транспорту, тротуарах, біля бордюрів доріг,в лісосмугах ( в сторону В. Карашин , Рожів), ;

     1.3.) косіння трави, бурянів на газонах , узбіччі доріг;

     1.4.) вирубування чагарників, підрізання гілок дерев вздовж вулиць села Червона Слобода та на території сільського кладовища;

     1.5.) інші роботи з благоустрою кладовища та населеного пункту с.Червона Слобода ;

     1.6.) інші безоплатні суспільно-корисні роботи, що не потребують підготовки, чи певної кваліфікації ;

       2. Визначити на 2018 рік перелік об’єктів для відбування адміністративно-го стягнення та кримінального покарання у вигляді громадських робіт :

     - територія села Червона Слобода. 

   3. Контроль за додержанням умов відбування покарання засуджених покласти на сільського голову Панову Валентину Миколаївну.

    4. Секретарю виконавчого комітету Омельчук О.І. направити дане рішення до Макарівського районного відділу з питань пробації

    5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 Сільський голова                                                                                            В.М.Панова

                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                         ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                              Виконавчий комітет

                                                                    РІШЕННЯ

   січня 2018 року                                                                                                               № 03       

                                                            село Червона Слобода

Про розгляд доручення голови Мака-

рівської районної державної адмініст-

рації від 25.01.2018 року № 01 за під-

сумками колегії райдержадміністрації

       Розглянувши доручення голови Макарівської райдержадміністрації № 01 від 25.01. 2018 р. за під-сумками колегії райдержадміністрації та керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 28, підпунктом 1 пункту «б» статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ:

           1. Доручення голови Макарівської райдержадміністрації № 01 від 25.01.2018 року за підсумками колегії взяти до відома.

       2. За результатами розгляду питання № 1 колегії РДА зобовязати сільського голову Панову Валентину Миколаївну спільно з головним бухгалтером Логвиненко Є.Г. :

2.1 узгоджувати планові показники за доходами у разі прийняття рішення про внесення змін до рішення про відповідний місцевий бюджет;

                             Постійно протягом року

2.2 проводити моніторинг сплати платниками податків до місцевих бюджетів та з’ясувати причини зменшення їх надходжень;

                             Постійно

2.3 здійснювати моніторинг податкового боргу платників податків до місцевих бюджетів;

                            Постійно

2.4 тримати на постійному контролі питання щодо збалансування місцевих бюджетів в частині видатків на заробітну плату та енергоносіїв по бюджетних установах;

                            Постійно

2.5 забезпечити наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

                            Постійно

2.6 дотримуватись вимог статті 51 Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

                        Постійно

2.7 забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в частині врахування у відповідних місцевих бюджетах у повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, в першу чергу шляхом спрямування на зазначену мету вільних залишків коштів та перерозподілу не першочергових видатків;

                          Постійно

3. За результатами розгляду питання № 1 колегії РДА встановити контроль за дотриманням доведених бюджетним установам лімітів споживання енергоносіїв.

                                                                                                        Керівники бюджетних установ

                                                                                                                  Постійно 

4. За результатами розгляду питання № 2 колегії РДА проводити нарахування заробітної плати з врахуванням підвищення соціальних стандартів.

                                                                                                          Керівники установ села

                                                                                                                    Постійно 

5. За результатами розгляду питання № 4 колегії РДА контролювати стан виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядження та доручення голови райдержадміністрації і розглядати дане питання на засіданнях виконавчих комітетів.

                                                                                                         Сільський голова Панова В.М.

                                                                                                         Постійно

6. Інформувати через загальний відділ апарату райдержадміністрації про стан виконання заходів райдержадміністрації від 10.02.2015 № 7-1.

                                                                                                               Секретар виконкому Омельчук О.І

                                     Щокварталу до 15 числа

   7. За результатами розгляду питання № 5 колегії РДА сільському голові , керівникам установ та підприємств села:

7.1. при формуванні відповідей на заяви громадян дотримуватися Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;

7.2. посилити контроль за розглядом звернень громадян безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях села ;

7.3. посилити увагу до життєвих проблем соціально незахищених категорій населення, ветеранів війни та праці, інвалідів, учасників АТО, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів, конкретизувати розгляд їхніх заяв і скарг, вишукувати всі наявні можливості для задоволення їх обґрунтованих запитів.

                                                              

         8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

  

    Сільський голова                                                                                                   В.М.Панова