home loans
home loans
Інформації
Яку допомогу можуть отримати жртви домашнього насильства PDF Печать
Автор: Оксана   
02.07.2019 13:27

Яку допомогу можуть отримати жертви домашнього насильства

Міністерство охорони здоров'я затвердило Порядок проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих від домашнього насильства осіб або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги (Порядок).
Віднині на медичний заклад та його персонал покладається ряд обов'язків у випадку отримання звернення зі скаргою про вчинення домашнього насильства від постраждалої особи чи її представника:
• зафіксувати скаргу (звернення);
• зібрати анамнез;
• провести медичний огляд з оцінкою стану постраждалої особи та в разі потреби – додаткове інструментально-лабораторне обстеження й заходи щодо попередження наслідків сексуального насильства та задокументувати його результати;
• забезпечити отримання необхідної медичної допомоги;
• поінформувати про права, заходи та соціальні послуги, якими може скористатися постраждала особа;
• протягом доби повідомити Національну поліцію України, а у випадку виявлення ушкоджень у дитини – також службу у справах дітей;
• на вимогу – надати всю необхідну інформацію про медичну допомогу у формі довідки;
• за потреби – надати постраждалій особі листок непрацездатності;
• у випадку госпіталізації особи – встановити, чи є у такої особи діти та чи забезпечені вони належним доглядом і влаштуванням (у разі наявності дітей, які після госпіталізації постраждалої особи залишаться без належного догляду / батьківського піклування – поінформувати про це службу у справах дітей;
• якщо особа, яку госпіталізують, є опікуном недієздатної особи (піклувальником особи, цивільна дієздатність якої обмежена, або здійснює догляд за особою, яка потребує постійного догляду і внаслідок госпіталізації залишиться без належного догляду) – звернутися до районної/районної у місті державної адміністрації або ж виконавчого органу об'єднаної територіальної громади, міської, районної у місті ради;
• сприяти в отриманні постраждалими особами безоплатної правової допомоги шляхом інформування працівників центрів безоплатної вторинної правової допомоги про необхідність її надання у приміщеннях закладів охорони здоров'я, якщо такі особи не можуть відвідати центр з надання безоплатної правової допомоги самостійно.
Громадянам може бути надано амбулаторну, стаціонарну, первинну, вторинну чи третинну медичну допомогу.
Наголошуємо, що в нашій державі гарантується право на вільний вибір лікаря, методу лікування відповідно до рекомендацій лікаря, закладу охорони здоров'я, тому постраждала особа самостійно визначатиме умови надання їй медичної допомоги. Крім того – для отримання такої допомоги необхідна буде письмова згода постраждалої особи або її представника, єдиним винятком є ситуація, коли наявні всі ознаки існування загрози для життя такої особи і отримати згоду видається неможливим.
Сподіваємося, норми даного Порядку допоможуть якщо не подолати це ганебне явище, то хоча б послабити вплив його наслідків на життя та здоров'я людини.

насильство

 
Отримання пенсійних виплат та допомоги на поховання PDF Печать
Автор: Оксана   
27.05.2019 08:06

Отримання пенсійних виплат та допомоги на поховання після смерті особи

На сьогоднішній день держава пропонує перелік гарантій для осіб, які втрачають родичів. Перш за все, мова йде про отримання допомоги на поховання. Наголошуємо, що у разі смерті пенсіонера, особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. Якщо померла особа одержувала пенсію як така, що перебувала на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України – членам його сім'ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується як компенсація за поховання допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (окрім випадків, коли поховання було здійснено за рахунок держави). Для отримання коштів необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебував на обліку, з наступними документами:
• документ, що посвідчує особу заявника;
• заява про виплату допомоги на поховання;
• свідоцтво про смерть;
• витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера (у разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави).
Наступним видом гарантій є виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера. Відповідно, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім'ї (чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні). Такі особи мають звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. До органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки, документ, що посвідчує особу заявника. Непрацездатними членами сім'ї подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Члени сім'ї надають паспорт або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті. Якщо одночасно звертаються кілька членів сім'ї – сума недоотриманої пенсії ділиться між ними порівну.
Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв'язку з відсутністю членів сім'ї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про смерть, свідоцтво про право на спадщину.
Корисною можливістю для непрацездатних членів сім'ї померлої особи, які були на її утриманні, є можливість отримання пенсії у зв'язку із втратою годувальника.
Необхідною умовою є наявний у годувальника на день смерті страховий стаж, який був би йому необхідний для призначення пенсії по III групі інвалідності (у разі смерті особи, яка виконала функцію донора анатомічних матеріалів людини, пенсіонера, особи з інвалідністю, яка настала у період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, а також у випадку смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності) – тривалість страхового стажу не враховується).

Пенсіонери (члени сім'ї), для яких матеріальна допомога, одержувана від померлої особи, була постійним і основним джерелом засобів до існування, мають право перейти на пенсію у зв'язку із втратою годувальника.
Розмір такої пенсії встановлюється:
• на одного непрацездатного члена сім'ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;
• на двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками;
• дітям-сиротам пенсія призначається виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.
Період призначення пенсії – весь час непрацездатності особи, а для осіб, які досягли пенсійного віку – довічно.
На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія, однак на заявою члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

 
Про проведення двомісячника благоустрою в с.Червона Слобода PDF Печать
Автор: Оксана   
08.04.2019 10:37

              В с. Червона Слобода , як у багатьох інших селах щовесни проходить двомісячник благоустрою населеного пункту .Насамперед розпочато прибирання територій біля установ , об'єктів торгівлі , підприємств села , зупинок громадського транспорту .

прибирання тет.д.садкаПрибирання в центрі селаприбирання біля будинку культуриприбирання біля обєктів торгівлі

 
Розпорядження сільського голови №1 від 01.02.2018 PDF Печать
Автор: Оксана   
01.02.2018 16:45

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 лютого 2018 року                                                                                                                                                      № 1

село Червона Слобода

Про скликання позачергової 23 сесії
Червонослобідської сільської ради УІІ скл.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» пункту 3 регламенту сільської ради :

1. СКЛИКАТИ позачергову 23 сесію Червонослобідської сільської ради УІІ скликання 09 лютого 2018 року в с. Червона Слобода.

2. Пленарне засідання провести 09 лютого 2018 року о 15-00 годині за адресою: село Червона Слобода вул. Лесі Українки № 91 ( приміщення сільсь-кої ради)

На розгляд позачергової двадцять третьої сесії планується винести слідуючі питання :
1. Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської ра-ди від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік»
2. Про внесення змін до комплексної Програми «Турбота» на 2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради.
3. Про розгляд заяви жительки с. Червона Слобода Здольник Юлії Вікто-рівни.

Сільський голова                                                                     В.М.Панова

 
Про проведення 21 позачергової сесії Червонослобідської сільської ради УІІ скликання PDF Печать
Автор: Оксана   
16.11.2017 16:12

15 листопада 2017 року відбулося засідання 21 позачергової сесії Червонослобідської сільської ради . На засіданні депутати  внесли зміни до бюджету сільської ради на 2017 рік збільшивши доходну  та видаткову частину по загальному фонду на 104300 грн. (субвенція з районного бюджету на дошкільний заклад, будинок культури та бібліотеку), внесли зміни  до рішення сесії № 85-16-УІІ від 24.04.2017 року змінивши призначення направлених коштів на Червонослобідську ЗОШ І-ІІІ ст., та затвердили План  діяльності з підготовки регуляторних актів на 2018 рік.