Проекти рішень чергової 31 сесії Червонослобідської сільської ради Печать
Автор: Оксана   
11.03.2019 10:01

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про виконання бюджету Червонослобідської
сільської ради за 2018 рік

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни та сільського голови Панової Валентини Миколаївни про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 2018 рік відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Червонослобідської сільської ради за 2018 рік по доходах в сумі 1481525 грн. і по видатках в сумі 1452658 грн. (звіт додається) .

2. Інформацію щодо виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 2018 рік прийняти до відома, надалі продовжувати працювати над збільшенням доходної частини бюджету.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
«__» березня 2019
№ __ - 31 - УІІ

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА   2018 РІК

 Доходи:                                                   План     Надійшло     % вик

                                                                  

18010500-Плата за землю з юридичних осіб                   175000       177948           102

18010700-Плата за землю з фізичних осіб                         26900         79855         297

18010600-Орендна плата за землю з юридичних осіб     42000          51401         122

22130002-Орендна плата за водні об’єкти                         10000       -1248            --

18050400-Єдиний податок на підприємницьку

                 діяльність з фізичних осіб                                    262000        239204     91

18050300-Єдиний податок з юридичних осіб                     -                 -             -

18050500-Єдиний податок з сільськогосподарських

                 товаровиробників                                               8000        19308     241    

22080402-Плата за оренду майна , що знаходиться

                 у комунальній власності                                      4000         6073     152

22090100-Державне мито                                                       500           74       15

22090400-Державне мито за оформлення паспортів             -             34        -

 22012500-Адміністративні послуги                                         --             694       -

14040000-Акцизний податок з реалізації субєк

                 тами господарювання роздрібної тор-

                 гівлі підакцизних товарів                                   60000       80212   134

21081100-Адмінштрафи                                                        500               663 133

41053900-Інші субвенції                                                     769400       762087   99

18010400-Податок на нерухоме майно відмінне від зе-     46000       65221   142                    

                 мельної ділянки (юр. ос.)        

                 ВСЬОГО                                                             1404300   1481525 105,5

 

      Доходи загального фонду за 2018 рік   по сільській раді в сумі 1481525 грн., видатки – 1452658 грн. , виконання бюджету 105,5 % .

  

 Сільський голова                                                                       В.М.Панова

                                                                                                                                                                                             ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку села Червона Слобода за 2018 рік

Керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " та заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни та голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів Суботи І.О. про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села за 2018 рік сесія Червонослобідської сільської рада
ВИРІШИЛА :

1. Інформацію сільського голови та голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів Суботи І.О про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села за 2018 рік прийняти до відома. ( Програма додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
«__» березня 2019
№ __ -31-УІІ

Додаток
до рішення 31 сесії Червоносло-
бідської сільської ради
від -- .03.2019 року

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного
та культурного розвитку села Червона Слобода за 2018 рік .
          Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку села Червона Слобода за 2018 рік можна константувати , що зусилля сільської ради та громади села протягом звітного періоду спрямовувались на вирішення проблем в економіці, соціальній сфері , створення необхідних умов для покращення бла-гоустрою в селі і ряду інших. У 2018 році робота сільської ради була направлена на виконання Законів України , Указів та розпоряджень Президента України, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.
До Червонослобідської сільської ради відноситься одне село Червона Сло-бода , що займає територію площею – 162,7 га., кількість дворів - 288. Населення станом на 01.01.2019 р. становить – 423 осіб( зареєстрованих) без суттєвих змін на протязі останніх років. Протягом року в селі народилось 2 ма-лят, померло 9 громадян, смертність значно перевищила народжуваність .За рік на постійне місце проживання прибуло 14 громадян, вибули 7 громадян.
На території села діє загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (198 учнів та 23 учителів), дитячий садок з функціонуванням однієї групи (загальною кількістю 16 дітей) , лікарська медична амбулаторія, сільська рада, будинок культури, сільська бібліотека, поштове відділення, 4 діючих закладів торгівлі ,з них 1 ма-газин «Продтовари», 1- «Промтовари», 1- змішаного типу та 1 заклад громадсь-кого харчування – кафе-бар . В адміністративних межах Червонослобідської сільської ради здійснюють господарську діяльність : Червонослобідське місце провадження діяльності ДП «Укрспирт», ТОВ «Слобода Ко», ФОП «Проскура Л.В.», ФОП «Мостицька Л.П.» , ФОП «Самовленко Б.С.»
Протягом 2018 року Червонослобідське місце провадження діяльності ДП «Укрспирт» забезпечили виробництво спирту етилового 517 тис.дал., працює на підприєстві – 70 чоловік. ТОВ «Слобода Ко» - виробили води та безалко-гольних напоїв 1664,06 тис.дек, вуглекислоти – 2044,3 тон. – працюючих в това-ристві -138 чоловік. Щодо виконання поставлених завдань, вибираючи пріори-тети першочерговості виконання тих чи інших завдань, фізичні та фінансові можливості, ми маємо певний результат.
        Бюджет села Червона Слобода на 2018 рік виконаний на 105,5 %, а фактичні видатки по загальному фонду сільського бюджету на суму 1452658 грн., по галузях наступні: - Місцеве самоврядування: 578530 грн. (з них 527200- нарахування та зарплата, 9293 грн.- оплата послуг, придбання- 10139, оплата електроенергії - 5000, природного газу – 20000, вода -368,); - Дошкільний заклад «Полуничка» : 513852 грн., (з них 372300 грн.- , нараху-вання та зарплата, комунальні послуги – 105238 грн., харчування 21314 грн. ), послуги – 11390, придбання- 15000;
 Будинок культури - 211103 грн.( заробітна плата 127500, енергоносії та природний газ 83606),;
 Бібліотека – 53446 грн.( заробітна плата 53446)
 Благоустрій - 53862 грн.
___Основні роботи, що виконувались в 2018 році, наступні:
___1. Місцеве самоврядування:
- робота сільської ради проводиться відкрито, в інтересах громади, забезпечуючи вирішення питань жителів, які в компетенції та фінансової можливості сільської ради , систематично проводились засідання сесій сільської ради , виконкому ; - налагоджена взаємодія з установами та підприємствами села;
- проводилась робота по збільшенню бюджетних надходжень та раціонального використання ресурсів ;
___Протягом 2018 року проведено 8 сесій сільської ради та 12 засідань виконкому, розглянуто 60 письмових заяв , на особистому прийомі у сільського голо-ви та секретаря побувало 234 громадян , всього звернень до сільської ради 294, з них повторних-1, від учасників та інвалідів війни – 26, дітей війни- 24, учас-ників бойових дій-12, ветеранів праці- 14, інвалідів І-ІІІ гр.-21 , одиноких мате-рів- 8, багатодітних родин- 4; вчинено 27 нотаріальних дії, з них 24- довіре-ності та засвідчення підпису , 3 -заповіти ; зареєстровано 1 народження та 7 смертей , зареєстровано на постійне місце проживання 14 громадян, знято з реєстрації місця проживання 7 .
___2. Культура.
___На території Червонослобідської сільської ради функціонує сільський Будинок культури та бібліотека. При Будинку культури діє вокальний ансамбль «Оріяни» , дитячий вокальний ансамбль «Зернятко» та «Перлина» та дитячий хореографічний ансамбль «Сузір'я» . Протягом року організовано та проведе-но : Новорічно-Різдвяне свято , до Міжнародного жіночого Дня 8 Березня», Дня Перемоги, свято Івана купала , до Дня Незалежності України, День села). Ма-сові заходи проводяться за участю дітей та колективу художньої самодіяльності . Щороку в нашому Будинку культури проходить кущовий огляд художньої самодіяльності. Колектив ансамблю «Оріяни» є постійним учасником районних оглядів та заключних концертів.
___Сільська бібліотека – одна з філій Макарівської централізованої бібліотечної системи, в ній збережено і налічується книжковий фонд 6347 примірників друкованої продукції, якою користується 415 читачів. Значна увага приділяєть-ся популяризації краєзнавчої літератури, патріотичному вихованню дітей та юнацтва. Розгорнуті змістовні книжково-ілюстративні виставки актуальних тематик.
___3. Освіта.
__ Утримання школи та дитячого садка здійснюється Макарівським районним відділом освіти, проте, в 2018 році з бюджету села було виділено та направле-но всього 34060 грн. з них: на ДНЗ ясла-садок- 24060 ( 15000 грн. на оплату оренди приміщення дитячого садка , на харчування 9060) також на сільську школу в сумі 10 тис. грн. на придбання господарських матеріалів, обладнання та інвентаря. Проводився косметичний ремонт в ДНЗ «Полуничка» (кошти батьків) . Протягом року на харчування використано - 28400 грн.Вирішувалось питання придбання подарунків до Дня Святого Миколая та Нового року.
4. Благоустрій та санітарне очищення території села від стихійних сміттєзвалищ.
___Протягом 2018 р. проводились роботи по ліквідації існуючих смітників, роботи з впорядкування територій установ, організацій , прибудинкових терторій житлового фонду села, та місць загального користування. Організовувався вивіз сміття, прибирання прибережної смуги ставка, а також прибирання та впо-рядкування території центральної частини села та кладовища. Однозначно, що проведені роботи з усунення численних смітників на берегах водойм, біля лісу або й просто біля садиб дають певні позитивні зрушення, однак, на жаль, вкрай проблемним питанням залишається наша культура і піклування про навколиш-нє природне середовище, коли всупереч здоровому глузду жителями села створюються стихійні сміттєзвалища та викидання сміття в ліси. (Народна мудрість: «Чисто не там де прибирають, а там , де не засмічують»). Протягом 2018 року проводився: - вирубка дерев ,чагарників та косіння трави на території кладовища ( 2 тис. грн.) спонсорські кошти); - косіння трави на узбіччях центральної дороги та в місцях загального ко-ристування та прибирання сміття , чистка та побілка бордюр по селі - (16100 грн. ) - закуплено господарські товари - (1900 грн.) - вивіз твердих побутових відходів (сміття) – 5000 грн. - оплата послуг по чистці доріг від снігу - ( 6000 грн.)
5. Вуличне освітлення.
___В 2018 році на вуличне освітлення села та проведення поточного ремонту мережі вуличного освітлення використано 29862 грн..
7. Соціальний захист.
___На території сільської ради працює 1 соціальний працівник , яка обслуго-вуює 12 одиноких громадян. Надавалась допомога одиноким та малозахище-ним верствам населення до свята Пасхи , всього по програмі «Турбота» з бюджету села виплачено 13000 грн. ( з них: 7000 грн. – матеріальна допомога учасника бойових дій із числа АТО, 6000- надання допомоги на лікування жителям села. Проводились обстеження умов проживання , практикуємо також волонтерську допомогу одиноким . Надаємо допомогу в оформленні субсидій та компенсацій для придбання твердого палива. Протягом 2018 року надано допомогу в оформленні документів на субсидію 36 громадянам села, всього понад 49 громадянам надано консультації по оформленню субсидій. Здійснювались заходи по поновленню пільг згідно Постанови КМУ № 389 від 04.06.2015 року , учасникам війни, дітям війни, пенсіонерам , які отримують пільгу за профозна-кою з числа педагогічних та медичних працівників.

Секретар сільської ради                                                                 О.І.Омельчук

ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми відзначення державних, професійних
свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою Черво-
нослобідської сільської ради та інших заходів на 2019 рік

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве са-моврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, сесія Черво-нослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою Червонослобідської сільської ради та інших заходів на 2019 рік (додається).

2. При перегляді сільського бюджету на 2019 рік передбачити асигнування на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ березня 2019
№ __- 31 –VIІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Червонослобідської
сільської ради
від __.03.2019 року № __-31-VIІ

Програма відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат,заохочення за заслуги перед громадою Червонослобідської сільської ради та інших заходів на 2019 рік

1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Програма відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою Червонослобідської сільської ради та інших заходів на 2018 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України.
Громада Червонослобідської сільської ради відповідно до встановленого порядку бере участь у відзначенні свят, подій,державного і обласного значення. В селах здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням дітей, трудових колективів, які досягають високого професіоналізму, визначних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, здійснили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей для громади села Червонослобідської сільської ради або мають інші заслуги перед селом Червона Слобода. Це потребує визначення та систематизації таких заходів у окрему Програму, а також виділення бюджетних асигнувань, тобто необхідне саме прийняття Програми.
2. Мета і завдання Програми
Метою Програми є забезпечення належного рівня організації відзначення місцевих, обласних, державних та професійних свят, пам'ятних та ювілейних дат, заохочень за заслуги перед громадою та інших заходів.
Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети програми.
3. Фінансування Програми
Для забезпечення виконання програми з проведення культурно-освітніх заходів Червонослобідської сільської ради та досягнення мети програми, виконавчим комітетом ради підготовлено та прийнято сесією сільської ради заходи, визначено джерела фінансування та терміни виконання програми культурно-освітніх заходів на 2018 р.
№п/п             Назва заходу                                Джерела фінансування         (грн.)                           Термін    виконання
                                                                           держбюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування
1     Міжнародний день прав жінок та миру    3000                                                                              березень 2019 р

2.     Пасхальне свято                                       1000                                                                               травень 2019 р.

3 День Перемоги над нацизмом у Другій

     світовій війні                                                 5000                                                                              Травень 2019 р.

Для фінансового забезпечення виконання програми по культурно-освітніх заходах кошти направлятимуться з місцевого бюджету, залишків коштів, коштів від перевиконання дохідної частини бюджету, а також за рахунок коштів підприємств, установ, організацій , добровільних внесків юри-дичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.
4. Заходи щодо реалізації Програми

1.Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, із врученням Почесних грамот і Подяк сільської ради.

                                                                                                                                                                             Сільська рада  Постійно.

2.Відзначення та організація сільських свят та подій, які проводяться в сільському будинку культури Червонослобідської сільської ради Макарівського району із врученням подарунків
                                                                                                                                                                             Сільська рада Постійно.
3.Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України, із врученням Почесних грамот і Подяк сільської
ради.
                                                                                                                                                                             Сільська рада . Постійно
4.Придбання цінних подарунків, сувенірів, святкових листівок та вітальних адрес для урочистих заходів.
                                                                                                                                                                             Сільська рада . Постійно.
5.Придбання квіткової продукції до заходів, що проводяться.
                                                                                                                                                                              Сільська рада. Постійно.
6.Виготовлення друкованої продукції.
                                                                                                                                                                               Сільська рада Постійно.
5. Очікувані результати
Виконання Програми буде сприяти підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів села Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області, покращенню економічного стану та популяризації іміджу Червонослобідської сільської ради

Секретар ради                                                                                                        О.І.Омельчук

                                                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

           Про внесення змін до програми по благоустрою та розвитку

житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради

                                                           на 2019 рік

 

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою покращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА: 

         1. Внести зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2019 рік , а саме в розділ 3 «фінансове забезпечення» згідно додатку №1 (додається).

      2. При перегляді сільського бюджету на 2019 рік передбачити асигну вання на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

              3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

  

Сільський голова                                                                                   В.М.Панова

  

с. Червона Слобода

__ березня 2019

№ __ - 31 -VIІ

                                                                                                                          Додаток

                                                                                                        до рішення 31 сесії Червоносло-

                                                                                                         бідської сільської ради від

                                                                                                         __.03.2019 № __-31-УІІ

 

    Зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-кому-

     нального господарства Червонослобідської сільської ради на 2019 рік

 

  1. 1.В розділі 3 «фінансове забезпечення» перший абзац викласти в новій

редакції : «Для забезпечення виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів території Червонослобідської сільської ради та досягнення мети програми, вико-навчим комітетом ради підготовлено та прийнято сесією сільської ради заходи, визначено джерела фінансування та терміни виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населе-них пунктів ради на період 2019 року.

 

 

Заходи пріоритетних завдань

Державний бюджет

Місцевий

бюджет

Інші джерела

1

Придбання господ-дарських, будівельних товарів(вапно, фарба та інші)

 

2250

 

2

Придбання електролічильників

 

3000

 

3

Розчистка доріг від снігу в зимовий період

 

5850

 

4

Оплата послуг по вивозу твердих побутових відходів

 

5000

 

5

Оплата електроенергії вуличного освітлення

 

26000

 

6

Поточний ремонт електролінії

 

15750

 

7

Транспортні послуги по благоустрою території села

 

5150

 

 

Всього

 

63000

 

   

Секретар сільської ради                                                                     О.І.Омельчук

                                                                                                                                                                           ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про програму соціально - економічного та к та культурного
розвитку села Червона Слобода на 2019 рік

Керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " та заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни та голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів Суботи І.О. про програму соціально-економічного та культурного розвитку села на 2019 рік сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА :

1. Схвалити програму соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода на 2019 рік ( Програма додається).

2. Забезпечити безумовне виконання заходів Програми запланованих на 2019 рік, спрямованих на створення правових ,фінансових, соціально-економічних та організаційно-господарських умов розвитку с.Червона Слобода.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів
та сільського голову Панову Валентину Миколаївну.

Сільський голова                                                                                               В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ березня 2019
№ __- 31 - УІІ

Додаток
до рішення 31 сесії Червоносло-
бідської сільської ради
від __.03.2019 року № __

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СЕЛА ЧЕРВОНА СЛОБОДА НА 2019 РІК

І. Вступ.
1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2019 рік
Програма соціально-економічного розвитку села Червона Слобода на 2018 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні».
У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2019 рік, спрямовані на розвиток села – роботи з благоустрою, виконання ремонтних робіт на об'єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення села Червона Слобода. Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету села Червона Слобода, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та спонсорів.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Червонослобідської сільської ради за подан-ням сільського голови або постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів. Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.
До Червонослобідської сільської ради відноситься одне село Червона Слобода, що займає територію площею -162,7 га., кількість дворів в селі- 288. Станом на 01 січня 2019 року заасфальтованість сільських доріг складає - 3,73 км ., протяжність доріг із щебеневим покриттям – 2,33 км., протяжність доріг з грунтовим покриттям -1,97 км. В нічний час освітлюється 6,06 км. вулиць – 85 %. На території Червонослобідської сільської ради здійснюють господарську діяльність : ТОВ «Слобода Ко», Червонослобідське місце провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості «УКРСПИРТ», ФОП «Проскура Л.В., ФОП «Мостицька Л.П.», ФОП «Самовленко Б.С.». Розташовані на території села : сільська рада, загальноосвітня школа І-ІІІ ст., будинок культури, бібліотека, поштове відділення, медична амбулаторія, дитячий садок, магазин змішаного типу ФОП «Проскура Л.В.» , магазин «Продтовари», «Промтовари» та кафе-бар ТОВ «Слобода КО».
Протягом 2019 року ЧМПД ДП «УКРСПИРТ» заплановано забезпечити виробництво спирту етилового 800 тис.дал.
ТОВ «Слобода Ко» на 2019 рік запланували забезпечили виробництво води та безалкогольних напоїв 1600 тис.дал., вуглекислоти- 1700 т.
Пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку на 2019 рік є:

- поточний ремонт дороги по вул. Садовій, Дружби, Лесі Українки;

- благоустрій села та кладовища (чистка та побілка бордюр , вивіз сміття, косіння узбіч доріг, чистка снігу) ( 20000 грн.) ;                                                    - заміна сантехніки в приміщенні сільської медичної амбулаторії ( 20000 грн.)                                                                                                                           - придбання нових постільних комплектів та полотенець для дітей в ДНЗ ясла-садок «Полуничка» ( 6630 грн.);                                                               - оновлення бухгалтерської програми та програми по реєстрації актів цвільного стану ( 3000грн.);                                                                                           - виконання заходів по програмі  «Благоустрій» 
Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою с.Червона Слобода, розвиток духовно-культурних ціннос-тей , поліпшення матеріально-технічної бази та будівель закладів освіти, меди-цини , культури.                                                                                     ІІ. Соціальна сфера
2.1. Демографічна ситуація
Демографічна ситуація , що склалась в селі , характеризується сталою кількістю населення впродовж останніх 5 років . Радує те , що населення села не переживає період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку. Станом на 01.01.2019 року чисельність населення села становить 423 жителів зареєстрованих ,але фактично проживає на даний час разом із незареєстрованими 492 жителі, з них дітей віком від 0 до 17- 78 , дошкільного віку 29 , шкільного-49, працездатного населення- 260, пенсіонерів- 95 ( віком від 60 років- 77) Від загальної кількості зареєстрованих жителів села населення пенсійного віку становить 22 %. Протягом 2018 року в селі народилось 3 дітей , померло 9 громадян, прибули на постійне місце проживання 14 громадян, вибули 7 . На території сільської ради проживає три багатодітні родини, 3 сімей, які перебувають на обліку ,як родини ,що опинились в складних життєвих обставинах.
Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя. Працюємо над здійсненням заходів щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, малозабезпечених сімей. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів , інвалідів та інших категорій громадян.
Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для формування та стимулювання здорового способу життя, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім"ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.
Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2019 році передбачається:
- забезпечення підтримки сімей з дітьми; - проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім'ям, у яких народилися діти, одиноким матерям та малозабезпеченим родинам ; - забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;
2.2. Зайнятість населення та ринок праці.
На території сільської ради розташовані 2 підприємства , 7 установ та 4 об'єкти торгівлі, в яких працює близько 270 чоловік, близько 40% з яких - місцеві жителі.
Всього в с.Червона Слобода зареєстровано близько 260 ч. працездатного населення , з них працюють в населеному пункті- 41 %, в м.Києві- 25%, в районному центрі- 3,8 %, в інших населених пунктах району- 10,4 %, ще 3 % - за кордоном. Із числа працездатних осіб, 7 % становлять безробітні громадяни.
Станом на 01 січня 2019 року у Макарівському районному центрі зайнятості на обліку перебувають 2 безробітних червонослобідчан.
У рамках програми зайнятості населення планується передбачити здійснен-ня комплексу заходів, спрямованих на створення умов для соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі: - залучення до громадських робіт безробітних громадян; - посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопу-щення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем; -
ІІІ. Гуманітарна сфера                                                                                                                                                                                                                       3.1. Охорона здоров'я

Функціонує в селі Червона Слобода медична амбулаторія , яка знаходиться на утриманні районного бюджету. В медамбулаторії працює 6 чоловік, з них 1 лікарів ( стоматолог), 2 медсестри, 1 лаборант, 1 молодший працівник та водій, вакантна посада сімейного лікаря. На денному стаціонарі 5 місць. Обслуговує медамбулаторія крім с.Червона Слобода села Рожів , Карашин , Копіївка та Юрів. Приділяється увага стану охорони здоров'я населення , проведення профілактичних заходів , забезпечення стабільного функціонування закладу охорони здоров'я. Найбільш поширені захворюваності в селі серцево-судинної системи.
Одним із завдань на 2019 рік є реалізація ряду заходів спрямованих на профілактику та лікування серцево-судинних захворювань , інфекцій дихальних шляхів та ін.Великою проблемою є потреба в проведенні косметичного ремонту в кабінетах та коридорі із за відсутності коштів.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:                                                                                                                                                                                            ● здійснювати допомогу на нагальні потреби медамбулаторії за рахунок меценатів ( спонсорів) ;
- замінити сантехніку , придбати водонагрівач , встановити нові рукомийники; - по мірі можливості провести косметичний ремонт в приміщенні медичного закладу; - вирішити питання забезпечення умов для проживання сімейного лікаря.
3.2. Освіта
В селі Червона Слобода є загальноосвітня школа І-ІІІ ст.та дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Полуничка». Утримання школи та дитячого садка здійснюється Макарівським районним відділом освіти, проте, по мірі можливості сільська рада щороку виділяє кошти на потребу закладів, працюємо над реалізацією ряду заходів спрямованих на розвиток освіти . Основні завдання та заходи на 2019 рік                                                                : - надавати фінансову допомогу з сільського бюджету на утримання дошкільного навчального закладу «Полуничка» ( на придбання) ;                          - надати фінансову допомогу школі по мірі можливості під час проведення поточних ремонтів;                                                                                          - здійснювати допомогу на нагальні потреби дитячого садка та школи за рахунок меценатів;
3.3. Культура
На території нашого села функціонує будинок культури в якому також розміщена сільська бібліотека. Приміщення постійно опалюється. Постійно діють ряд гуртків та проводяться свята.Як і в минулому році сільською радою будуть організовуватись та проводитись заходи, щодо святкування : Новорічно- Різд-вяних свят, Міжнародного дня захисту прав жінок та миру, мітинг до Дня пам'яті (Перемоги), свято Ивана купала, Дня Незалежності, до Дня захисника України . Основні завдання та заходи на 2019 рік: - проведеня культурно масових заходів; - здійснювати допомогу на потреби закладу культури за рахунок спонсорів
№ п/п Назва заходу що фінансується                       Вартість, тис.грн.                                                  Джерела фінансування
1 Поновлення бібліотечного фонду                                  1                                                                       Кошти спонсорів
2 Проведеня культурно масових заходів.                        5,0                                                                     Кошти бюджету та спонсорів
                                                                                     Загалом 6,0
3.4. Фізична культура і спорт

Основні завдання та заходи на 2018 рік: - сприяти розвитку фізичної культури і спорту серед учнів та молоді села; - сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури та спорту;
IV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА ЧЕРВОНА СЛОБОДА
4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села
Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підви-щення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів. Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів спонсорів.
Враховуючи обмеженість ресурсу сільського бюджету та з метою забезпечення коштами першочергових соціальних виплат, зокрема заробітної плати з нара-хуванням, видатків на харчування, на енергоносії, газопостачання,по місцевому бюджеті проводиться обмеження інших поточних та капітальних видатків. На 2019 рік на фінансування закладів заплановано 1389300 грн., з них : на освіту- 544100 грн., на культуру - 161600 грн., на сільську раду -599500 грн., на бібліо-теку – 48600 грн. благоустрій -35500. Із загальної суми видатків 1389300 грн. направлено на виплату заробітної плати 1123300 грн. з нарахуванням, що ста-новить 81 % всіх видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв 216300 грн., на оплату продуктів харчування - 25000 грн. Основними по напов-ненню сільського бюджету є доходи від місцевих податків та зборів це насам-перед плата за землю від юридичних та фізичних осіб, єдиний податок з фізич-них та юридичних осіб , податок на нерухоме майно та акцизний податок. Попередній бюджетний рік був стабільним , що дозволило заощадити кошти ( вільні залишки ) 117,9 тис.грн. та направити по покращення соціально-еконо-мічного розвитку села. Основні завдання та заходи на 2019 рік: - забезпечити виконання дохідної частини бюджету; - забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридич-ними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету; - слідкувати за сплатою юридичними та фізичними особами земельного подат-ку; Очікувані результати: - стабільне функціонування бюджетної системи ; - збільшення дохідної частини сільського бюджету;
Вуличне освітлення
На даний час функціонує мережа вуличного освітлення майже на всіх вулицях села і станом на 01січня 2019 року 85 % вулиць освітлюються. Всього на сьогодні в селі встановлено 70 ліхтарів, проведено встановлення таймерів регулювання увімкнення освітлення, що сприяє економії електроенергії. На 2018 рік на вуличне освітлення передбачено 20000 грн.
Благоустрій Велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромежам, приби-рання стихійних звалищ, благоустрою кладовища, організації вивозу твердих побутових відходів, чищення та побілка бордюр по всьому селі, косіння узбіч-чя, прибирання сміття з обочин доріг вулиць села, ремонту доріг.

Сільський голова                                                                                                         В.М.Панова

 

 

ПРОЕКТ      

                   ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                         СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                           МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                        

                                        РІШЕННЯ

                        

       Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської

         ради від 19.12.2018 року № 155-30-УІІ „ Про сільський бюджет на

                                                            2019 рік ”

           Відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 За- кону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” , сільська

рада                            

ВИРІШИЛА:

         Внести зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 19.12.2018 року №155-30-УІІ ,,Про сільський бюджет на 2019 рік ”:

          1.Направити вільні залишки коштів на 01.01.2019 року загального фонду   бюджету в сумі 105400 грн. на   проведення   видатків по установах, а саме: 

код 0110150,,Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад”

КЕКВ 2210 ,,Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   3000 грн.

КЕКВ 2240 ,,Оплата послуг (крім комунальних)                     9500 грн.

КЕКВ 2250 ,,Видатки на відрядження                           5400 грн.

   Всього                                                                                      17900 грн.  

код 0111010 ,,Надання дошкільної освіти”

КЕКВ 2210,, Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   8000 грн.                                   

КЕКВ 2240,,Оплата послуг (крім комунальних)                18000 грн.

Всього                                                                                         26000 грн. 

код 0116030 ,,Організація благоустрою населених пунктів

КЕКВ 2210 ,,Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   750 грн.

КЕКВ 2240 ,,Оплата послуг (крім комунальних)               15750 грн.

КЕКВ 2273 ,,Оплата електроенергії                              6000 грн.

КЕКВ 2275 ,,Оплата інших комунальних послуг                5000 грн.

Всього                                                                                         27500 грн.              

код 0114082 ,,Інші заходи в галузі культури і містецтва

КЕКВ 2282 ,,Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”              9000 грн.  

код 0119770   ,,Інші субвенції з місцевого бюджету

КЕКВ 2620,,Трансферти органам державного управління інших рівнів”                      25000 грн.

-на виконання районної програми централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до національного архівного фонду створених на території сільських та селищних рад району на утримання комунальної установи «Обєднаний трудовий архів сільських та селищних рад Макарівсь-кого району» -5100 грн.

-на виконання районної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Макарівської районної ради на 2019 рік на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для Червонослобідської медичної амбулаторії -19900 грн. 

2.Направити вільні залишки коштів на 01.01.2019 року загального фонду бюджету на спеціальний фонд(бюджет розвитку)в сумі 10500 грн. на бюджетну програму:

код 0114060,, Забеспечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

КЕКВ 3110,,Придбання обладнання і предметів довгострокового користування -     10500 грн.

 3. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти   на   постійну     комісію з питань соціального розвитку села, бюджету та фінансів .                          

 Сільський голова                                                                          В.М.Панова                                                              

 

 с. Червона Слобода

__ березня 2019

№ __ – 31 - VII

 

                                                                                                                                                                                      ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку
(пай) гр. Ярошенку В'ячеславу Миколайовичу для ведення особистого селянського
господарства в адміністративно-територіальних межах Червонослобідської
сільської ради Макарівського району Київської області

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) для ведення особистого селянського господарства гр. Ярошенку В'ячеславу Миколайовичу в адміністративно-територіальних межах Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області, розроблену ФОП «Поливач Л.В.» , керуючись ст.144 Конституції України, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12, 33,81, 107 ,118, 121,186,186-1,пунктом 12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, ст..26, 55 Закону України «Про землеустрій», Указу Президента України від 03.12.1999 № 1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну частку (пай), площею 3,5001 га. ,кадастровий номер 000000000000000000 для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області .

2. Передати у власність гр. Ярошенку В'ячеславу Миколайовичу земельну частку (пай) площею 3,5001 га. га. кадастровий номер : 000000000000000000 для ведення особистого селянського господарства , що розташована в адміністративних межах Червонослобідської сільської ради , Макарівського району Київської області.

3. Попередити гр. Ярошенка В.М., що право власності на земельні ділянки виникає з моменту їх державної реєстрації; про обов'язок справляння плати за землю відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ березня 2019
№ __ - 31 - УІІ

                                                                                                                                                                                                        ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на охорону земель Червонослобідської
сільської ради та мисливських угідь

Розглянувши заяву голови Громадського формування «Юрівські мисливці» Гладунського Романа Васильовича про надання дозволу на охорону земель та мисливських угідь Червонослобідської сільської ради та керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні " та ст..10,11 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл Громадському формуванню «Юрівські мисливці» на охорону земель Червонослобідської сільської ради та мисливських угідь.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ березня 2019
№ __ - 31 - УІІ

                                                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення п'ятнадцяти земельних ділянок у користування на умовах оренди для розміщення , будівництва , експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії , під опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею 0,0094 га. в с.Червона Слобода Червонослобідської сільської
ради Макарівського району Київської області

Розглянувши клопотання директора ПАТ «Київобленерго» Т.М.Тарасюка від 07.02.2019 року № 27/1/468 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення п'ятнадцяти земельних ділянок у користування на умовах оренди для розміщення , будівництва , експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії , під опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею 0,0094 га. в с.Червона Слобода керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 65,76,123, 126 Земельного кодексу України , Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою , щодо відведення п'ятнадцяти земельних ділянок у користування на умовах оренди терміном на 49 (сорок дев'ять) років для розміщення , будівництва , експлуатації та обслуго-вування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії , під опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею 0,0094 га. ( 0,0022 га. під ТП-10/0,4кВ та 10 земельних ділянок по 0,0004 га., 4 земель-ні ділянки по 0,0008 га під опорами) в с.Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області.

2. Остаточна площа земельних ділянок буде відома після розробки проекту землеустрою .
3. Проект землеустрою погодити відповідно до вимог ст. 118 Земельного кодексу України та подати для розгляду та затвердження в Червонослобідську сільську раду .
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
19 березня 2019
№ 168 -31-УІІ .

                                                                                                                                                                                                    ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про заповнення та оприлюднення електронної декларацій посадо-
вими особами місцевого самоврядування та депутатами сільської ради

Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про необхідність заповнення Е-декларації за 2018 рік посадовими особами та депутатами сільської ради та її оприлюднення, згідно статті 3, 45 Закону України «Про запобігання та протидії корупції» рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 року №2 (зі змінами) сесія Чер-вонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:

1. Довести до відома всіх депутатів Червонослобідської сільської ради УІІ скликання інформацію щодо необхідності заповнення та оприлюднення Е- декларації за 2018 рік посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами сільської ради ( згідно списку додається) .

2. Ознайомити депутатів Червонослобідської сільської ради про оформлення ЕЦП та оприлюднення декларації в термін до 31 березня 2019 року.

3. Рекомендувати звернутися до Макарівського відділення Вишгородської ОДПІ та Макарівського пенсійного фонду для одержання відповідних довідок необхідних в подальшому для написання декларації.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів, законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                                                      В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ березня 2019
№ __- 31 -VIІ