Протокол 17 сесії УІІ скл. 25.05.2017 Печать
Автор: Оксана   
16.06.2017 00:00

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
Сімнадцятої сесії сільської ради УІІ скликання

25 травня 2017 16.00 год.                                                                                                                         с.Червона Слобода приміщення сільської ради

Всього обрано депутатів 12
Було присутніх на сесії
депутатів – 8 чоловік /список додається/

Запрошені : 5 осіб / список додається /
Вели сесію : Панова Валентина Миколаївна - сільський голова.
Затвердження порядку денного сесії .
Доповідала : Панова Валентина Миколаївна - сільський голова.

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний сімнадцятої сесії :

1. Про погодження інвестиційної програми у сфері теплопостачання Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобода КО»
2. Про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за І квартал 2017 року .
3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність гр. Ігнатенко Олексію Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд в с.Червона Слобода ,вул.Заводська, на території Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області
4.Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж зе-мельної ділянки в натурі на місцевості гр. Латко Ользі Валеріївні для будів-ництва і обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд в с.Червона Слобода по вул.Шевченка № 6, Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області

І. Слухали: Про погодження інвестиційної програми у сфері тепло поста-чання Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобода КО»
Доповідали:
Панова В.М.- сільський голова
надійшла заява від керівництва ТОВ «Слобода КО» про погодження інвести-ційної програми у сфері теплопостачання . Пропоную конкретніше про саму програму доповісти представнику ТОВ «Слобода КО».
Шилов Д.М.- в.о. директора ТОВ
«Слобода КО»
Одним із видів діяльності нашого товариства є виробництво та постачання теп-лової енергії одному споживачу, на що отримані в Національній комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг відповідні ліцензії
На балансі підприємства знаходиться котельня, в якій встановлено паровий ко-тел ДКВР-10-13 1972 року випуску, загальною паропродуктивністю 10 тон/го-дину (6,5 Гкал/годину) . Котельня виробляє теплову енергію у вигляді насиче-ної пари тільки на виробничо-технологічні цілі одного покупця. За 2016 рік вироблено теплової енергії при використанні природного газу 32770,53 Гкал, з них : власні потреби котельні- 474,87Гкал., продано на виробничо-технологічні цілі- 31734,41 Гкал.. Річним планом виробництва та постачання теплової енер-гії з використанням газу на 2017 рік передбачено відпуск з колектора в розмірі 17543 Гкал. Основними цілями програми є : зменшення споживання електрич-ної енергії при виробництві теплової енергії, зменшення втрат в паропроводах котельні за рахунок зміни теплоізоляції, зменшення витрат на експлуатацію насосного та тягодуттєвого обладнання та ін..

Виступили: Руденко О.В. - депутат виборчого округу № 8 , головний економіст ТОВ «Слобода КО»
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 87-17-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 8 депутатів сільської ради «за» - 7 , «утримались» - 1.

ІІ. Слухали: Про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за І квартал 2017 року .
Доповідали:
Логвиненко Є.Г.- головний бухгал-
тер сільської ради
Панова В.М.- сільський голова
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 88-17-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 8 депутатів сільської ради
«за» - 8 (одноголосно)

ІІІ. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зе-мельної ділянки для безоплатної передачі у власність гр. Ігнатенко Олексію Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку ,госпо-дарських будівель і споруд в с.Червона Слобода ,вул. Заводська, на території Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області
Доповідали:
Руденко О.В.- голова комісії з питань
земельних ресурсів ,законності та
правопорядку.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 89-17-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 8 депутатів сільської ради
«за» - 8 (одноголосно)
ІУ. Слухали: Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості гр. Латко Ользі Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд в с.Червона Слобода по вул.Шевченка № 6, Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області

Доповідали:
Руденко О.В.- голова комісії з питань
земельних ресурсів ,законності та
правопорядку.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 90-17-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 8 депутатів сільської ради брали участь в голосуванні- 7 з них : «за» - 7 ( 1 депутат Латко О.В. участі в голосуванні не брала)
Закриття сімнадцятої сесії сільської ради .

Сільський голова В.М.Панова

До протоколу додаються :

- оригінали підписаних і завірених рішень
- відомість про запрошених та присутніх на сесії депутатів
- додаток № 1 до рішення сесії № 87-17-УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про виконання бюджету Червонослобідської
сільської ради за І квартал 2017 року

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни та сільського голови Панової Валентини Миколаївни про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за І квартал 2017 року відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Червонослобідсь-
кої сільської ради за І квартал 2017 року по доходах в сумі 340153,00 грн. і по видатках в сумі 388854,29 грн. (звіт додається) .

2. Інформацію щодо виконання бюджету Червонослобідської сільської
ради за І квартал 2017 року прийняти до відома, надалі продовжувати працювати над збільшенням доходної частини бюджету.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
25 травня 2017
№ 88- 17 - УІІ

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії Червонослобідської
сільської ради від 25.05.2017
№ 88-17 -УІІ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА І КВВАРТАЛ 2017 РОКУ

Доходи:                                                            План        Надійшло            % вик.

Плата за  землю з юридичних осіб              19000         41549                   219
Плата за землю з фізичних осіб ---              1491
Орендна плата за землю з юридичних осіб 4800          10851                    226
Орендна плата за водні об'єкти                      --                79                            --
Єдиний податок на підприємницьку
діяльність з фізичних осіб                             46000         54068                     118
Єдиний податок з юридичних осіб                   7500         5174                        69
Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників                                                --                 9
Плата за оренду майна , що знаходиться
у комунальній власності                                    1000          394                         39
Інші надходження                                               --                 853
Державне мито                                                  100             1 1
Державне мито за оформлення паспортів      100              89                          89

Адміністративні послуги                                     --                190
Акцизний податок з реалізації суб»єк-
тами господарювання роздрібної тор-
гівлі підакцизних товарів                                    8000           11367                  142
Адмінштрафи                                                     100                   --                        -
Інші субвенції                                                      207000      207000                 100
Податок на нерухоме майно відмінне від зе-    5000            7038                   141
мельної ділянки (юр. ос.)
Рентна плата за спец використання лісових
ресурсів                                                                 --                  89                         --

Доходи загального фонду за І квартал 2017 року по сільській раді в сумі 340153 грн., видатки – 388854, 29 грн. ,виконання бюджету 114 % .

Сільський голова В.М.Панова

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про погодження інвестиційної програми Товариства з обмеженою
відповідальність «Слобода КО» на 01.07.2017- 30.06.2018 роки у сфері
теплопостачання

Розглянувши лист керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобода КО» від 19.05.2017 року № 179 «Про погодження інвестиційної програми у сфері теплопостачання на 01.07.2017- 30.06.2018 роки» відповідно до Закону України «Про теплопостачання», Порядку розроблення ,погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року за № 630, постановою Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 року за № 381,керуючись ст.25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Погодити інвестиційну програму у сфері теплопостачання Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобода КО» на 01.07.2017- 30.06.2018 роки
( додається) .

2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань со-ціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
25 травня 2017
№ 87- 17 - УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
безоплатної передачі у власність гр. Ігнатенко Олексію Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд в с.Червона Слобода ,вул.Заводська, на території Червонослобідської сільської ради Макарівського
району Київської області
Розглянувши проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність гр. України Ігнатенко Олексію Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд , в межах Червонослобідської сільської ради в с.Червона Слобода по вул.Заводська Макарівського району Київської області, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12,40,93, 116 ,118, 121,125,126, та розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність гр. України Ігнатенко Олексію Михайловичу площею 0,0800 га., кадастровий номер 3222788201:01:002:0013 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в с.Червона Слобода , вул.Заводська в межах Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області .
2. Передати безоплатно у власність гр. Ігнатенко Олексія Михайловича земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площею 0,0800 га., кадастровий номер 3222788201:01:002:0013 , що розташована в с.Червона Слобода по вул.Заводській , Червонослобідської сільської ради , Макарівського району Київської області.
3. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва на право власності на земельну ділянку гр. України Ігнатенко Олексію Михайловичу.
4. Попередити гр. України Ігнатенко О.М., що право власності на земельну ділянку виникає з моменту її державної реєстрації; про обов'язок справляння плати за землю відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України. .
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.
Сільський голова В.М.Панова
с. Червона Слобода
25 травня 2017 року
№ 89 -17 - УІІ скл.

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі на місцевості гр. Латко Ользі Валеріївні для будівництва і обслу-
говування житлового будинку ,господарських будівель і споруд в с.Червона Слобода
по вул.Шевченка № 6, Червонослобідської сільської ради Макарівського району
Київської області

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд гр. Латко Ользі Валеріївні на території с.Червона Слобода по вул.Шевченка № 6, в межах Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області, розроблений землевпорядною організацією ФОП «Поливач »,враховуючи позитивні висновки «Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, керуючись ст.144 Конституції України, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12,33 (35,40) ,118, 121,186,186-1,пунктом 12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, площею 0,2500 га. ,кадастровий номер : 3222788201:01:005:0007 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд на території с.Червона Слобода по вул.Шевченка , 6,на території Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області .
2. Передати у власність гр. Латко Ольги Валеріївни земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер :3222788201:01:005:0007 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, що розташована в с.Червона Слобода по вул.Шевченка №6 Червонослобідської сільської ради , Макарівського району Київської області.
3. Надати дозвіл на виготовлення свідоцтва на право власності на землю гр. України Латко Ользі Валеріївні.
4. Попередити гр.Латко Ольгу Валеріївну, що право власності на земельну ділянку
виникає з моменту її державної реєстрації; про обов»язок справляння плати за землю відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
25 травня 2017
№ 90- 17 - УІІ

СПИСОК
ДЕПУТАТІВ ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
УІІ СКЛИКАННЯ ПРИСУТНІХ НА 17 СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

25 травня 2017 року

1. Грушко Вадим Миколайович
2. Здольник Зінаїда Миколаївна
3 Нечепа Лідія Архипівна
4 Латко Ольга Валеріївна
5 Омельчук Оксана Іванівна
6 Руденко Олеся Володимирівна
7. Субота Ірина Олексіївна
8. Ярошенко Катерина Анатоліївна

Запрошені:
Логвиненко Євгенія Георгіївна- головний бухгалтер сільської ради
Шилов Дмитро Миколайович –в.о.директора ТОВ «Слобода КО»
Прохоров Анатолій Павлович – технічний директор ТОВ «Слобода КО»
Бальоха Іван Дмитрович – представник ЧМПД ДП «Укрспирт»
Грушко Олена Сергіївна – член виконкому Червонослобідської сільської ради

Секретар сільської ради О.І.Омельчук