Протокол 18 сесії УІІ скл.21.06.2017 Печать
Автор: Оксана   
29.06.2017 00:00

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                  ПРОТОКОЛ
                                                                                       Вісімнадцятої сесії сільської ради УІІ скликання
21 червня 2017 16.00 год.                                                                                                      с.Червона Слобода приміщення сільської ради
Всього обрано депутатів 12
Було присутніх на сесії
депутатів – 8 чоловік /список додається/

Запрошені : 1 особа / список додається /
Вели сесію : Панова Валентина Миколаївна - сільський голова.
Затвердження порядку денного сесії .
Доповідала : Панова Валентина Миколаївна - сільський голова.

ВИРІШИЛИ : Затвердити такий порядок денний вісімнадцятої сесії :

1. Про внесення змін до рішення сесії від 23.12.2016 року № 68-14-УІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік».

2. Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 23 грудня 2016 року №69 «Про затвердження структури апарату сільської ради і витрат на її утримання та встановлення сільському голові виплат передбачених діючим законодавством».

І. Слухали: Про внесення змін до рішення сесії від 23.12.2016 року № 68-14-УІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік».
Доповідали:
Панова В.М.- сільський голова
Логвиненко Є.Г. – головний бух -
галтер сільської ради

Виступили: Руденко О.В. - депутат виборчого округу № 8 , головний економіст ТОВ «Слобода КО»
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 91-18-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 8 депутатів сільської ради «за» - 7 , «утримались» - 1 ( не брала участі в голосуванні Омельчук О.І. згідно поданої заяви)

ІІ. Слухали: Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 23 грудня 2016 року №69 «Про затвердження структури апарату сільської ради і витрат на її утримання та встановлення сільському голові виплат передбачених діючим законодавством».
Доповідали:
Логвиненко Є.Г.- головний бухгал-
тер сільської ради
Субота І.О.- голова комісії з питань
соціально-економічного розвитку се-
ла бюджету та фінансів
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення сільської ради № 91-18-УІІ ( додається).
Голосували : із числа присутніх 8 депутатів сільської ради «за» - 7 «утримались» - 1 ( не брала участі в голосуванні Омельчук О.І. згідно поданої заяви)

Закриття вісімнадцятої сесії сільської ради .

Сільський голова                                                                                      В.М.Панова

До протоколу додаються :

- оригінали підписаних і завірених рішень
- відомість про запрошених та присутніх на сесії депутатів
- додатки № 1,2,3,6 до рішення сесії № 91-18-УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення
від 23.12.2016 року № 68-14-УІІ
„Про сільський бюджет на 2017 рік"

Відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23.ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Збільшити доходну частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 32900 грн. а саме:
-ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» -22000 грн.
-ККД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»-1200 грн.
-ККД 22130002 « Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами» 9700 грн

2.Збільшити видаткову частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 32900 грн. а саме:
-ТКВКБМС 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності сільської ради »
КЕКВ 2111 30000 грн.
КЕКВ 2120 2900 грн.
Всього 32900 грн.

3. Збільшити доходну частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 93000 грн а саме:
-ККД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»-93000 грн

4.Направити кошти субвенції з державного бюджету на спеціальний фонд сільського бюджету в сумі 93000 грн. а саме:
-ТКВКБМС 6410 «Реалізація інвестиційних проектів»
КЕКВ 3122- 93000 грн.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію „З питань соціального розвитку села, бюджету та фінансів" .

Сільський голова                                                                                                 В.М.Панова

с.Червона Слобода
21.06.2017р.
№ 91-18-\/ІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської
ради від 23 грудня 2016 року № 69 «Про затвердження структури
апарату сільської ради і витрат на її утримання та встановлення
сільському голові виплат передбачених діючим законодавством»

Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п 1, 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 9.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури ,суддів та інших органів » та від 24.05.2017 року № 353 сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 23 грудня 2016 року № 69 «Про затвердження структури апарату сільської ради і витрат на її утримання та встановлення сільському голові виплат передбачених діючим законодавством України » , а саме : в третьому пункті після слова «оздоровлення» поставити кому та вставити слова « надбавку за інтенсивність праці».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                                          В.М.Панова

с. Червона Слобода
21 червня 2017
№ 92 - 18 -VIІ

СПИСОК
ДЕПУТАТІВ ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
УІІ СКЛИКАННЯ ПРИСУТНІХ НА 17 СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

21 червня 2017 року

1. Грушко Вадим Миколайович
2. Здольник Зінаїда Миколаївна
3 Нечепа Лідія Архипівна
4 Латко Ольга Валеріївна
5 Омельчук Оксана Іванівна
6 Руденко Олеся Володимирівна
7. Субота Ірина Олексіївна
8. Ярошенко Катерина Анатоліївна

Запрошені:
Логвиненко Євгенія Георгіївна- головний бухгалтер сільської ради

Секретар сільської ради О.І.Омельчук