Проекти рішень виконавчого комітету за лютий 2018 року Печать
Автор: Оксана   
22.01.2018 15:12

           ПРОЕКТ

                                    ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                         МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                 Виконавчий комітет

                                                                           РІШЕННЯ

__ лютого 2018 року                                                                                                             № 4                                                                                                         село Червона   Слобода

 

Про затвердження тарифів на водо-

постачання та водовідведення для

потреб інших (комерційних) споживачів 

       Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю «СЛОБОДА КО» № 42 від 31.01.2018 року щодо затвердження   тарифів на послуги з централізованого водопостачання (холодної води) та водовідведення для інших (комерційних) споживачів, та відповідних розрахунків економічно-обгрунтованих витрат по наданню даних послуг , керуючись статтею 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» , підпунктом 2 пункту «б» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом № 390 від 30.07.2012 року «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» , враховуючи зростання вартості електроенергії та підвищення мінімальної заробітної плати виконавчий комітет     Червонослобідської сільської ради  

ВИРІШИВ :

   1. Затвердити тарифи на централізоване водопостачання (постачання підземної води) та централізоване водовідведення , що надаються ТОВ «СЛОБОДА КО» для потреб інших (комерційних) споживачів в таких розмірах:

 

- централізоване водопостачання (постачання підземної води) – 7,74 грн. за 1 куб.м. з ПДВ 20 %

- централізоване водовідведення (відведення стічних вод) – 6,72 грн. за

1 куб.м. , з ПДВ 20 %

     2. ТОВ «СЛОБОДА КО» опублікувати дане рішення в районній газеті «Макарівській вісті».

     3. Секретарю виконкому Омельчук О.І. розмістити дане рішення на сайті сільської ради .

     4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

  

Сільський голова                                                                                             В.М.Панова

 

 

 

                                                                                        ПРОЕКТ

 

                                                    ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                              МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                    Виконавчий комітет 

                                                                                РІШЕННЯ

__ лютого 2018 року                                                                                                      № 5                                                                                                                        село Червона   Слобода

 

Про затвердження тарифу на теплову енергію

виробленої з газу, яку виробляє ТОВ «Слобода Ко»

для потреб інших (комерційних) споживачів

(крім населення)

         Розглянувши подане Товариством з обмеженою відповідальністю «СЛО-БОДА КО» звернення щодо затвердження   тарифу на виробництво теплової енергії з газу для потреб інших (комерційних) споживачів (крім населення) та структуру тарифу, відповідних розрахунків економічно- обгрунтованих витрат на виробництво енергії , відповідно до Закону України «Про тепло постачання», Порядку формування тарифів на теплову енергію ,її виробництво, транспорту-вання та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ від 1.06.2011 року № 869, враховуючи , що ТОВ «Слобода КО» має ліцензії на виробництво теплової енергії та поста-чання теплової енергії, керуючись Законом України № 1540-УІІІ від 22.09.2016 р. «Про національну комісію , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Постановою № 308 від 22.03.2017 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» керуючись пп. 2 п. «б» ст. 28 та пп.1 п. «б» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ :

   1. Затвердити   тариф ТОВ «Слобода Ко» на виробництво теплової енергії з газу для інших (комерційних) споживачів ( крім населення)

                              1939 грн. 02 коп. за 1 Гкал , з ПДВ 20 %

      2. Відповідальним за розрахунок тарифу на виробництво теплової енергії є ТОВ «Слобода КО» .

     3. ТОВ «СЛОБОДА КО» опублікувати дане рішення в районній газеті «Макарівській вісті».

     4. Секретарю виконкому Омельчук О.І. розмістити дане рішення на сайті сільської ради .

     4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                    В.М.Панова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПРОЕКТ

 

                                                   ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Виконавчий комітет

                                                                                    РІШЕННЯ

__ лютого   2018 року                                                                                                          № 6                                                                                                                      село Червона   Слобода

 

Про затвердження тарифу на теплову

енергію , яку виробляє ТОВ «Слобода Ко»

з використанням нетрадиційних джерел

енергії для потреб інших споживачів

(крім населення)

 

       Розглянувши подане Товариством з обмеженою відповідальністю «СЛО-БОДА КО» звернення щодо затвердження   тарифу на виробництво теплової енергії виробленої на альтернативних видах палива та надану структуру тари-фу, відповідних розрахунків економічно- обгрунтованих витрат на виробництво енергії для потреб інших споживачів, відповідно до Закону України «Про теп-лопостачання», Порядку формування тарифів на теплову енергію ,її вироб-ництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ від 1.06.2011 року №869, враховуючи , що ТОВ «Слобода КО» має ліцензію на виробництво теп-лової енергії та постачання теплової енергії , керуючись ст..13.20 Закону України № 1959-УІІІ від 21.03.2017 р. «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання», Постановою № 308 від 22.03.2017 року «Про затверд-ження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері тепло постачання» керуючись пп. 2 п. «б» ст. 28 та пп.1 п. «б» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Червоносло-бідської сільської ради

ВИРІШИВ :

   1. Затвердити   тариф ТОВ «Слобода Ко» на виробництво теплової енергії

виробленої з альтернативних джерел енергії для інших (комерційних) спо-живачів ( крім населення)

                          1740 грн. 00 коп. за 1 Гкал , з ПДВ 20 %

    2. Відповідальним за розрахунок тарифу на виробництво теплової енергії є ТОВ «Слобода КО» .

     3. ТОВ «СЛОБОДА КО» опублікувати дане рішення в районній газеті «Макарівській вісті».

     4. Секретарю виконкому Омельчук О.І. розмістити дане рішення на сайті сільської ради .

   5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                     В.М.Панова

                                                                                                                                                      ПРОЕКТ      

                                            ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                      МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                            Виконавчий комітет

                                                                          РІШЕННЯ

__ лютого   2018 року                                                                                            № 7                                                                                                                            село Червона   Слобода                            

Про підсумки виконання Програми

соціально-економічного та культурно-

го розвитку села Червона Слобода

за 2017 рік 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаїв-ни про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода за 2017 рік та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода за 2017 рік взяти до відома (додається).
 
2. Подати дану інформацію на розгляд та затвердження сесії сільської ради.
 

         3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             В.М.Панова

 

 

                                                                                     

ПРОЕКТ

                                                      ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                      МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                 Виконавчий комітет

                                                                                           РІШЕННЯ

__ лютого 2018 року                                                                                              № 8

                                                                                    село Червона Слобода

 

                                             Про проект Програми соціально-економічного та

                                       культурного розвитку села Червона Слобода на 2018 рік

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаїв-ни про проект Програми   соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода на 2018 рік та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статі 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Червона Слобода на 2018 рік взяти до відома (додається).
 
2. Подати даний проект програми на розгляд та затвердження сесії сільської ради.
 

         3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                              В.М.Панова

 

  

                                                                                                                                          ПРОЕКТ

                                              ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                          МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Виконавчий комітет

                                                                               РІШЕННЯ

05 лютого 2018 року                                                                                            № 9

                                                                       село Червона Слобода

 

Про надання одноразової матеріальної

допомоги на лікування жительці

с.Червона Слобода Смагітель Л.О.

 

        Розглянувши заяву жительки с.Червона Слобода Сматітель Людмили Олександрівни про виділення одноразової матеріальної допомоги на лікування , відповідно до Програми «Турбота» на 2016-2020 роки затвердженої рішенням сесії сільської ради від 29.02.2016 року № 27-06-УІІ та внесеними змінами до відповідної Програми та керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 28 Закону України “Про місцеве самовряднування в Україні” виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ :

 

       1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування     жительці с. Червона Слобода Смагітель Людмилі Олександрівні сумі 3000 грн., ( три тисячі гривень) .

 

       2. Головному бухгалтеру сільської ради Логвиненко Євгенії Григорівні забезпечити фінансування на виплату одноразової допомоги згідно Програми «Турбота», здійснити виплату в березні 2018 року.

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.      

 

 

Сільський   голова                                                                              В.М.Панова