Проекти рішень виконкому Червонослобідської сільської ради від 14.03.2018 р. Печать
Автор: Оксана   
01.03.2018 10:00

                                                                                                                   ПРОЕКТ

                                              ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                     МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Виконавчий  комітет

                                                                                 РІШЕННЯ

14 березня 2018 року                                                                                          № 10

                                               село Червона   Слобода  

                           

         Про розгляд протоколу засідання  Макарівської районної комісії  з  питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01.02.2018 року № 3

 

        З метою організації виконання протоколу засідання Макарівської  районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій   від 11.02.2018 року № 3 та  керуючись підпунктом 6 пункту «б» статті 33 та статтею 40 Закону  України “Про місцеве  самоврядування  в Україні”  виконавчий  комітет  Червонослобідської  сільської   ради

ВИРІШИВ :

       1. В період пропуску льодоходу , повені і паводків з метою  зменшення впливу шкідливої дії вод забезпечити виконання першочергових заходів :

       1.1. здійснення  постійного нагляду за станом водних об’єктів (ставком), проведення сколювання льоду  біля гідротехнічних споруд ( за потреби) ;

                                                                                     Орендарі : ДП «Укрспирт»  

        1.2.вживати заходи щодо  збільшення  пропускної спроможності водотоків , русел річки шляхом розчищення від сторонніх предметів, рослинних залишків , мулу;

                                                                                Сільський голова Панова В.М.

                                                                                 Орендарі : ДП «Укрспирт»  

       2. Надати комісії з питань ТЕБ та НС через сектор з питань цивільного захисту  та надзвичайних ситуацій  райдержадміністрації  інформацію про водні  об’єкти , що знаходяться на території села Червона Слобода , їх орендарів та технічний стан  гідротехнічних споруд.

                                                                                 Сільський голова Панова В.М.

               3. Затвердити  План основних заходів  щодо підготовки до пропуску льодоходу , паводків, повені у 2018 році  ( додається).

        4. Контроль  за  виконанням   даного   рішення  залишаю за собою.

  

Сільський  голова                                                                     В.М.Панова

  

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              рішенням виконкому  від

                                                                                                                                   14.03.2018 року № 10

                                                                ПЛАН

         основних заходів  Червонослобідської сільської ради, підприємств щодо

                підготовки   до пропуску льодоходу , повені та паводків у 2018 році

 

п/п

                       Заходи

Виконавці

Термін

1

Визначити місця можливого виникнення  заторних явищ на водних об’єктах

Представники орендаря ставка ДП «Укрспирт»

Сільський голова В.М.Панова

В період про-пуску льодо-ходу , повені і паводків

2

Уточнити порядок  доведення поперед-жень до  населення, керівників підприємств , установ про  можливу загро-

зу папочка і повені.

Сільський голова В.М.Панова

В період про-пуску льодо-ходу , повені і паводків

3

Здійснити заходи по забезпеченню безпе-ребійної роботи  водозаборів господарсь-ко-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж , систем зливної каналізації, дренажних систем, природніх та штучних дренажів для відве-дення талої та дощової води

Керівник ТОВ «Слобода КО» Присяжнюк Н.В.

 

Сільський голова В.М.Панова

 

Постійно

4

Визначити у складі  місцевого матеріаль-ного резерву для запобігання  та ліквідації  надзвичайних ситуацій, необхідний запас пально-мастильних , будівельних та сипу-чих матеріалів, інструменту, тощо.

Керівники підприємств,

 

Сільський голова В.М.Панова

До 20.03.2018

5

Забезпечити в межах відповідальності  вжиття заходів щодо стійкого  функціону-вання  мостів:

Розчищення підмостових отворів від накопичення льоду з метою попередження  виникнення  льодових заторів, залишків деревини та стіммя після кожного паводка

Сільський голова В.М.Панова

Постійно

6

Забезпечити розчистку кюветів, придо-рожніх каналів, дренажних систем з метою недопущення втримання талих вод

Сільський голова В.М.Панова

Постійно

 

 

 

Секретар виконкому                                                                               О.І.Омельчук

 

                                                                                                                                                   ПРОЕКТ

 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     Виконавчий  комітет

        РІШЕННЯ

              14 березня 2018 року                                                                                   № 11

                                                           село Червона   Слобода  

                             Про розгляд протоколу засідання  Державної надзвичайної

                      протиепізоотичної комісії при Макарівській РДА № 2 від 23.02.2018 року

 

        З метою організації виконання протоколу засідання Державної надзвичай-ної протиепізоотичної комісії при Макарівській РДА № 2 за підсумками розг-ляду питання щодо епізоотичної ситуації щодо африканської чуми свиней, ста-ну організації та виконання заходів з недопущення занесення та розповсюд-ження збудника АЧС на території району, щодо профілактики  та недопущення  поширення хвороби Ньюкасла та грипу птиці  від 23.02.2018 року   керуючись  статтею 40 Закону  України “Про місцеве  самоврядування  в Україні”  виконав-чий  комітет  Червонослобідської  сільської   ради

ВИРІШИВ :

  1. 1.Зобов’язати сільського голову Панову Валентину Миколаївну :

1.1.         при організації сільськогосподарських ярмарок  забезпечити завчасне інформування про місця

проведення таких ярмарок Макарівське районне управ-ління Головного управління Держпродспоживслужби

в Київській області та забезпечити надання торгових місць  власникам сільгосппродукції тільки за наявності експертних висновків відповідних державних лабораторій ветеринарно- санітарної експертизи;

1.2.) посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо заходів з профілактики АЧС;

        2. Сільському голові Пановій Валентині Миколаївні забезпечити:

2.1.) проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності закритого режиму утримання птиці в індивідуальних господарствах населення, зокрема у період міграції диких перелітних птахів та недопущенням їх контакту з домашнєю птицею;

2.2.) сприяння проведення вакцинації поголів’я птиці проти хвороби Ньюкасла в індивідуальних господарствах населення ;

2.3.) при загибелі птиці  негайно повідомляти  найближчого лікаря ветеринар-ної медицини;

2.4.) контроль за веденням обліку чисельності птиці в приватному секторі.

          3. Контроль  за  виконанням   даного   рішення  залишаю за собою.

 Сільський  голова                                                                     В.М.Панова

                                                                            

  

                                                                                                                                                            ПРОЕКТ

                                             ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                       МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Виконавчий  комітет

                                                                              РІШЕННЯ

14 березня 2018                                                                                                                         № 12

                                                                 село Червона   Слобода  

                           Про розгляд доручення голови Мака-

рівської районної державної адмініст-

рації від 26.02.2018 року № 02 за під-

сумками колегії райдержадміністрації

        Розглянувши доручення  голови  Макарівської райдержадміністрації № 02 від 26.02. 2018 р. за  підсумками  колегії райдержадміністрації   та керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 28, підпунктом 1 пункту «б» статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Черво-нослобідської сільської ради

ВИРІШИВ:

           1. Доручення голови  Макарівської райдержадміністрації № 02 від 26.02.2018 року за  підсумками колегії   взяти до відома.

    2. Взяти на особистий контроль своєчасність надання відповідей на запити управління стосовно зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб, своєчасну передачу до управління соціального захисту населення райдержадміністрації заяв та декларацій громадян на призначення житлових субсидій

                                                                          Сільський голова Панова В.М.

                                                                           Секретар Омельчук О.І.

                                                                           Постійно

3. Взяти на особистий контроль своєчасність надання відповідей на запити управління стосовно забезпеченості комунальними послугами та своєчасну передачу їх до управління соціального захисту.

                                                                          Керівник ТОВ «Слобода КО»

                                                                          Постійно

           4. Контроль за  виконанням  даного  рішення  залишаю  за  собою.

 

 

    Сільський голова                                                                           В.М.Панова

  

                                                                                                                                                        ПРОЕКТ                    

                                                          ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                             МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                          Виконавчий  комітет

                                                                                   РІШЕННЯ

14 березня 2018 року                                                                                                                                  № 13      

                                                    село Червона Слобод

Про  присвоєння адресних номерів

              Розглянувши  заяву жительки с. Червона Слобода гр. Тимофей Лілії Іванівни  про присвоєння адресних номерів на її земельні ділянки , що  знаходяться  в с. Червона Слобода по вул. Заводській, що утворилися в результаті розподілу однієї земельної ділянки, та споруд , що на них розташовані ,  та    керуючись ст.30 пунктом “б” (делеговані повноваження) підпунктом  10 Закону України     “Про місцеве самоврядування в Україні»  , виконавчий  комітет Червонослобідської сільської  ради

ВИРІШИВ:

         У зв’язку з поділом земельної ділянки гр. Тимофей Лілії Іванівни площею 0,25 га. яка розташована по вул. Заводській  № 21-А в селі Червона Слобода Ма-карівського району  Київської області на дві окремі ділянки , одна з яких розміром – 0,0533 га., а друга – 0,1967 га.  присвоїти та затвердити наступні адресні номери :

 

- земельній ділянці площею 0,0533 га. (кадастровий номер 3222788201:01:002:0014)

 що   знаходиться в с. Червона Слобода  по вул. Заводській та будівлям (жит-ловий будинок)  , що на ній знаходяться  - № 21-А;

 - земельній ділянці площею 0,1967 га. (кадастровий номер 3222788201:01:002:0015)

 що   знаходиться в с. Червона Слобода  по вул. Заводській та будівлям ( госпо-дарські будівлі) , що на ній знаходяться  - № 21-В;

   

Сільський  голова                                                                                                В.М.Панова

                                                                                                       

                                                                                                                                                            ПРОЕКТ            

                                                       ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                          МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                          Виконавчий  комітет

                                                                                         РІШЕННЯ

14 березня 2018 року                                                                                                                                  № 14      

                                                                              село Червона Слобода 

Про затвердження режиму роботи

сільської бібліотеки с.Червона Слобода

 

     Розглянувши заяву бібліотекаря сільської бібліотеки філії № 44 с.Червона Слобода Пирікової Ірини Миколаївни та заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни щодо режиму роботи сільської бібліотеки села Червона Слобода ,а також   керуючись   підпунктом  4  пунктом “б” статті 30  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування в Україні “   виконавчий  комітет  Червонослобідської   сільської  ради

ВИРІШИВ :

       1.  Затвердити  режим роботи  сільської бібліотеки   села Червона Слобода  на 2018 рік  наступним :

              Понеділок , середа                  з  9-00   год.  до  17-00  год.

             Вівторок, четвер, п’ятниця    з  9-00   год.  до  18-00  год.  

             Обідня перерва                        з 13-00 год.   до  14- 00 год. 

 

            вихідні дні : субота, неділя        

            

2. Контроль  за  виконанням  даного рішення  залишаю за собою.

   

 

Сільський   голова                                                                                                      В.М.Панова

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   ПРОЕКТ           

                                               ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                        МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Виконавчий  комітет

                                                                                РІШЕННЯ

14 березня 2018 року                                                                                                                              № 15      

                                                                     село Червона Слобода 

Про затвердження режиму роботи

сільського Будинку культури

с. Червона Слобода 

          Розглянувши заяву директора Будинку культури с.Червона Слобода та заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни щодо режиму роботи сільського Будинку культури та також   керуючись   підпунктом  4  пункту “б” статті 30  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування в Україні “   виконавчий  комітет  Червонослобідської   сільської  ради

ВИРІШИВ :

       1.  Затвердити  режим роботи  сільського Будинку культури    села Червона Слобода  на 2018 рік наступним  :

              Понеділок , неділя  з  13-00   год.  до  21-00  год.

             П’ятниця, субота    з   15-00 год.   до   23-00 год.

             Четвер                      з   13-00 год.   до   19-00 год.

              

            вихідні дні : вівторок, середа.       

           

2. Контроль  за  виконанням  даного рішення  залишаю за собою.

  

 

Сільський   голова                                                                                        В.М.Панова

  

                                                                                                                                                           ПРОЕКТ              

                                                          ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                              МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                 Виконавчий  комітет

                                                                                        РІШЕННЯ

14 березня 2018 року                                                                                                                     № 16     

                                                                         село Червона Слобода

  Про  визначення об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для осіб, які

можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до статей   

                    31 та 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

            Заслухавши інформацію сільського голови про визначення  об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для осіб, які можуть бути притягнуті до адмі-ністративної відповідальності відповідно до статей  31 та 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення у 2018 році та керуючись Законом України від 07.12.2017 року № 2234-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», статтею 31 та 183 Кодексу України  про адміністративні правопорушення, підпунктом 2 пункту «а» статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИВ :

       1.  Визначити  перелік суспільно-корисних робіт для осіб, які можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до статей  31 та 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом 2018 року наступним:

      1.1) прибирання  вулиць, парків , узбіччя доріг, берегів річки Здвиж, на території села Червона Слобода;

       1.2.) прибирання побутового сміття на зупинках громадського транспорту, тротуарах, біля бордюрів доріг, в лісосмугах ( в сторону В. Карашин , Рожів),  ;

      1.3.) косіння трави, бур’янів  на газонах , узбіччі доріг;

      1.4.) вирубування чагарників, підрізання гілок дерев вздовж вулиць села Червона Слобода та на території сільського кладовища;

      1.5.) інші роботи з благоустрою кладовища та  населеного  пункту с.Червона Слобода ;

      1.6.) роботи при проведенні ремонту  об’єктів соціальної сфери села ( сіль-ської медичної амбулаторії, дитячого садка, сільської ради , бібліотеки, Будин-ку культури);

       1.6.) інші суспільно-корисні роботи, що не потребують  підготовки, чи пев-ної кваліфікації ;

       2. Визначити на 2018 рік  перелік об’єктів для відбування адміністративно-го стягнення та кримінального покарання  у вигляді оплачуваних  громадських робіт :

       -  територія села Червона Слобода;

       - приміщення медичної амбулаторії;

       - приміщення дитячого садка;

       - приміщення Будинку культури та бібліотеки

 

   3. Контроль за додержанням умов відбування покарання  засуджених  поклас-  ти на  сільського голову Панову Валентину Миколаївну.

 

   4. Секретарю виконавчого комітету Омельчук О.І. направити дане рішення до

Макарівського районного відділу  з питань пробації ЦМУ ВКПП Міністерства юстиції.

 

    5. Контроль за  виконанням даного  рішення залишаю за собою.

 

  

 

 Сільський голова                                                       В.М.Панова