Проекти рішень 34 сесії Червонослобідської сільської ради від 05.09.2019 року Печать
Автор: Оксана   
05.09.2019 14:52

ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про виконання бюджету Червонослобідської
сільської ради за І півріччя 2019 року

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни та сільського голови Панової Валентини Миколаївни про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 2019 рік відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Червонослобідської сільської ради за І півріччя 2019 року по доходах в сумі 754350,00 грн. і по видатках в сумі 797745,07 грн. (звіт додається) .

2. Інформацію щодо виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за І півріччя 2019 року прийняти до відома, надалі продовжувати працювати над збільшенням доходної частини бюджету.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                    В.М.Панова

с. Червона Слобода
__ вересня 2019
№ __ - 34 - УІІ

                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО                                                             рішенням сесії Червонослобідської

                                                                                                сільської ради від 05.09.2019

                                                                                                 № 175-34 -УІІ    

             ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА   І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

 Доходи:                                                                                         План     Надійшло    % вик.

                                                                  

18010500-Плата за землю з юридичних осіб                79000         60672               77

18010700-Плата за землю з фізичних осіб                                           9626               -

18010600-Орендна плата за землю з юридичних осіб   20500         22488             110

22130002-Орендна плата за водні об’єкти                                             237               -

18050400-Єдиний податок на підприємницьку

                 діяльність з фізичних осіб                              100000       159175           159

18050500-Єдиний податок з сільськогосподарських

                 товаровиробників                                               3000           1159             39    

22080402-Плата за оренду майна , що знаходиться

                 у комунальній власності                                     3000           3395           113

22090100-Державне мито                                                                               2             -

22012500-Адміністративні послуги                                     100             164           164

14040000-Акцизний податок з реалізації суб»єк-

                 тами господарювання роздрібної тор-

                 гівлі підакцизних товарів                                   29500         43614           148

41053900-Інші субвенції                                                    509100       399700             78

18010400-Податок на нерухоме майно відмінне від       29000         40331           139

                 земельної ділянки (юр. ос.)

13030100-Рентна плата за користування надрами

                 для видобування корисних копалин

                 загальнодержавного значення                             -             3351            -

24060300-Інші надходження(кошти минулих рокив)             -           1830             -

18010200- Податок на нерухоме майно відмінне від зе-       -            8606             -  

                 мельної ділянки (фіз. ос.)

 

                ВСЬОГО                                                              773200     754350             98

 

         Доходи загального фонду за І півріччя 2019 року по сільській раді в сумі 754350 грн., виконання бюджету- 98 % ,в т.ч. отримано власні доходи (без субвенції) в сумі 354650 грн. при плані 264100 грн., виконання бюджету-134%.

 

 

Сільський голова                                                                       В.М.Панова

ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                      РІШЕННЯ                                                                   

        Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» на

         2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради

 

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М. та головного бухгалтера Логвиненко Є. Г. щодо внесення змін до Програми «Турбота» Червонослобідської сільської ради , відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради , а саме :

         1.1.) в розділ ІІ «Фінансове забезпечення заходів Програми на 2019 » пункти 1, 2 викласти в новій редакції :

 

№п/п

Назва заходу

         Джерела

     фінансування                              

Термін                                         виконання

 

 

Місцевий бюджет

Інші дже-рела фі-нансування

 

1

Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції

 

7000

 

Жовтень-листопад 2019 року

2

Надання продуктових пайків одиноким громадянам

1700

 

жовтень 2019 р.

    

               2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                       В.М.Панова

 с. Червона Слобода

__ вересня 2019

№ ___- 34 - УІІ

                                                                                                                                                   ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до програми по благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради
на 2019 рік

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою покращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2019 рік , а саме в розділ 3 «фінансове забезпечення» згідно додатку №1 (додається).

2. При перегляді сільського бюджету на 2019 рік передбачити асигну вання на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с. Червона Слобода
__ вересня 2019
№ ___ - 34 -VIІ

Додаток
до рішення 34 сесії Червоносло-
бідської сільської ради від
__.09.2019 № __-34-УІІ

Зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-кому-
нального господарства Червонослобідської сільської ради на 2019 рік

1. В розділі 3 «фінансове забезпечення» перший абзац викласти в новій
редакції : «Для забезпечення виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів території Червонослобідської сільської ради та досягнення мети програми, вико-навчим комітетом ради підготовлено та прийнято сесією сільської ради заходи, визначено джерела фінансування та терміни виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів ради на період 2019 року.

 

Заходи пріоритетних завдань

Державний бюджет

Місцевий

бюджет

Інші джерела

1

Придбання господарських, будівельних товарів(вапно, фарба та інші)

 

2250

 

2

Придбання електролічильників

 

3000

 

3

Розчистка доріг від снігу в зимовий період

 

11850

 

4

Оплата послуг по вивозу твердих побутових відходів

 

10200

 

5

Оплата електроенергії вуличного освітлення

 

36000

 

6

Поточний ремонт електролінії

 

15750

 

7

Транспортні послуги по благоустрою тери-торії села

 

25850

 

 

Всього

 

104900

 

                 Секретар сільської ради                                                                      О.І.Омельчук

 

                                                                                                                                                                             ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового

будинку господарських будівель та споруд учаснику бойових дій із числа АТО гр. Чепіжко Ігорю Леонідовичу  в  межах Червонослобідської сільської ради

Розглянувши заяву учасника бойових дій із числа АТО  Чепіжко Ігоря Леонідовича про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в с.Червона Слобода  керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,40,81,91,116,118,125, 126 Земельного  кодексу  України , враховуючи  лист Держземагенства України  щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками , Червонослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.     Надати дозвіл на  розробку  проекту   землеустрою , щодо  відведення земельної ділянки площею 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд   гр.України Чепіжко Ігорю Леонідовичу в межах Червонослобідської сільської ради в с.Червона Слобода вул. Заводській  Макарівського району Київської області, біля земельної ділянки Редунко В.М..

2. Остаточна  площа  земельної ділянки буде  відома  після  розробки проекту землеустрою .

3. Проект землеустрою погодити  відповідно до вимог ст. 118 Земельного кодексу України та подати для  розгляду та затвердження в Червонослобідську сільську раду .

4.Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                        В.М.Панова

с. Червона Слобода

__ вересня 2019

№ ___ - 34 -VIІ

                                                                                                                                                                                  ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

            Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського

 

                             господарства у власність  гр. Ренкасу Юрію Михайловичу в  межах Червонослобідської сільської ради

Розглянувши заяву жителя села Червона Слобода , гр.України Ренкаса Юрія Михайловича про  надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність, в с. Червона Слобода  керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 81,91,116,125, 126 Земельного  кодексу  України , Червонослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.     Надати дозвіл на розробку  проекту землеустрою , щодо відведення  земельної ділянки площею 0,10 га. для ведення особистого  селянського господарства гр.України Ренкас Юрію Михайловичу в межах Червонослобідської сільської ради в с.Червона Слобода ( на полі № 2) Макарівського району Київської області, біля земельної ділянки  Кардаш М.І., Баранської Н.К..

2. Остаточна  площа  земельної ділянки буде  відома  після  розробки проекту землеустрою .

3. Проект землеустрою погодити  відповідно до вимог ст. 118 Земельного кодексу України та подати для  розгляду та затвердження в Червонослобідську сільську раду .

4.Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                        В.М.Панова

с. Червона Слобода

__ вересня 2019

№ __ - 34 -VIІ