Проекти рішень 35 сесії Червонослобідської сільської ради Печать
Автор: Оксана   
07.10.2019 15:08

                                                                                                                                                                 ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Про виконання бюджету Червонослобідської
сільської ради за дев'ять місяців 2019 року

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни та сільського голови Панової Валентини Миколаївни про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 9 місяців 2019 року відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Червонослобідської сільської ради за дев'ять місяців 2019 року по доходах в сумі 1138795,00 грн. і по видатках в сумі 1174626,02грн. (звіт додається) .

2. Інформацію щодо виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за дев'ять місяців 2019 року прийняти до відома, надалі працювати над збільшенням доходної частини бюджету.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                 В.М.Панова

с. Червона Слобода
«_» жовтня 2019
№ __ - 35 - УІІ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО       

                                                                                                                                                                                                             рішенням сесії Червонослобідської                                                                                                                                               сільської  ради  від __.__.2019

                                                                                                                 № ___-__ -УІІ    

         

                              ЗВІТ  ПРО ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ  ЗА  ДЕВ’ЯТЬ  МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

 

Доходи:                                                    План      Надійшло  % вик.

                                                                  

18010500-Плата  за землю з юридичних осіб                 119000           91639              77

18010700-Плата за землю з фізичних осіб                        35000         48023              137

18010600-Орендна плата за землю з юридичних осіб     31000         34162              110

22130002-Орендна плата за водні об’єкти                                               356                  -

18050400-Єдиний податок на підприємницьку

                  діяльність з фізичних осіб                              160000        216628              135

18050500-Єдиний податок з сільськогосподарських

                  товаровиробників                                                9000            2204           24     

22080402-Плата за оренду  майна , що знаходиться

                 у комунальній власності                                      4500            4417           98

22090100-Державне мито                                                                                2         -

22012500-Адміністративні послуги                                       200              368          184

14040000-Акцизний податок  з реалізації  суб»єк-

                 тами  господарювання  роздрібної тор-

                  гівлі  підакцизних товарів                                 49500          73882       149

41053900-Інші  субвенції                                                  658900        590200        90

18010400-Податок на нерухоме майно  відмінне від       47000          61645      131

                  земельної ділянки (юр. ос.)

13030100-Рентна плата за користування надрами

                  для видобування корисних копалин

                  загальнодерж-го значення                                        -           4833        -

24060300-Інші надходження(кошти минулих рокив)              -            1830         -

18010200- Податок на нерухоме майно  відмінне від зе-        -            8606        -   

                  мельної ділянки (фіз. ос.)

 

                 ВСЬОГО                                                         1114100        1138795   102

 

          Доходи загального фонду за дев»ять місяців 2019 року  по сільській раді в сумі 1138795 грн., виконання бюджету- 102 % .

 

 Сільський голова                                                                         В.М.Панова

                                                                                                                                                ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської ради

від 19.12.2018 року № 155-30-УІІ „ Про сільський бюджет на 2019 рік "

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, п.23.ч.1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні " , сільська рада ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 19.12.2018 року №155-30-УІІ ,,Про сільський бюджет на 2019 рік":

 

1.Збільшити доходну частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 74700 грн.,а саме:
-ККД 41053900 ,,Інші субвенції з місцевого бюджету" -74700 грн

 

1.1.Збільшити видаткову частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 74700 грн.,а саме:
код 0111010 ,,Надання дошкільної освіти" в сумі 52500 грн., а саме:
КЕКВ 2111 ,,Заробітна плата" - 24000 грн
КЕКВ 2120 ,,Нарахування на оплату праці" - 12000 грн
КЕКВ 2230 ,,Продукти харчування" - 10000 грн
КЕКВ 2273 ,,Оплата електроенергії" - 6500 грн

 

код 0114030,,Забезпечення діяльності бібліотек" в сумі 2500 грн., а саме:
КЕКВ 2120,,Нарахування на оплату праці" -2500 грн

 

код 0114060 ,, Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів" в сумі 19700 грн., а саме:
КЕКВ 2111,,Заробітна плата" -14900 грн
КЕКВ 2120,,Нарахування на оплату праці" - 4800 грн

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів .

 

Сільський голова                                                                 В.М.Панова
с. Червона Слобода
«_» жовтня 2019
№ __ -35-VІІ

                                                                                                                                                                             ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

            Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність гр. Артюхову     Володимиру Яковичу для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд в с.Червона Слобода ,  вул.Заводська, 19 на території Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність гр. України Артюхову Володимиру Яковичу для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд , в межах Червонослобідської сільської ради в с.Червона Слобода по вул.Заводська,19 Макарівського району Київської області, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12,40,93, 116 ,118, 121,125,126, та розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність гр. України Артюхову Володимиру Яковичу площею 0,2500 га., кадастровий номер хххххххххххххххх для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в с.Червона Слобода , вул.Заводська,19 в межах Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області .
2. Передати безоплатно у власність гр.Артюхова Володимира Яковича земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площею 0,2500 га., кадастровий номер ххххххххххххххххххх , що розташована в с.Червона Слобода по вул.Заводській ,19 Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області.
3. Попередити гр. України Артюхова В.Я., що право власності на земельну ділянку виникає з моменту її державної реєстрації; про обов'язок справляння плати за землю відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України. .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.
Сільський голова                                                             В.М.Панова

с. Червона Слобода
«_» жовтня 2019
№ __ -35- УІІ скл.

                                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

      Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Орлюку Юрію Анатолійовичу                             для ведення особистого селянського господарства в с.Червона Слобода , вул.Набережна, на території Червонослобідської                                                                                         сільської ради Макарівського району Київської області

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Орлюку Юрію Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства, в межах Червонослобідської сільської ради в с. Червона Слобода, вул.Набережна , Макарівського району Київської області, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12,33 ,81, 116 ,118, 121,125,126, та розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України, Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. України Орлюку Юрію Анатолійовичу площею 0,0900 га., кадастровий номер хххххххххххххххх для ведення особистого селянського господарства в с. Червона Слобода , вул.Набережна, в межах Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області .
2. Передати у власність гр. Орлюку Юрію Анатолійовичу земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,0900 га., кадастровий номер ХХХХХХХХХХХххххх , що розташована в с.Червона Слобода, вул. Набережна , Червонослобідської сільської ради , Макарівського району Київської області.
3. Попередити гр. України Орлюка Ю.А., що право власності на земельну ділянку виникає з моменту її державної реєстрації; про обов'язок справляння плати за землю відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України. .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова                                               В.М.Панова

с.Червона Слобода
17 жовтня 2019
№ 184-35 - УІІ

                                                                                                                                                                                              ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власністі, цільове призначення якої змінюється із земель «для ведення особистого селянського господарства» на землі «для будівництва і обслуговування житлового будинку» господарських будівель і споруд (присадибна жділянка) гр.Дядюрі Вячеславу Дмитровичу, яка розташована в с.Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власністі, цільове призначення якої змінюється із земель «для ведення особистого селянського господарства» на землі «для будівництва і обслуговування житлового будинку» господарських будівель і споруд (присадибна жділянка) гр.Дядюрі Вячеславу Дмитровичу, яка розташована в с.Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12, 20 ,81, 122, 126, 186-1 Земельного Кодексу України, Законами України «Про землеустрій» , «Про регулювання містобудівної документації» Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності площею 0,147 га. , цільове призначення якої змінюється із земель «для ведення особистого селянського господарства» на землі « для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» гр.Дядюрі Вячеславу Дмитровичу , яка розташована в с. Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області , кадастровий номер хххххххххххххххххх
2. Змінити цільове використання земельної ділянки площею 0,147 га. в с.Червона Слобода , яка перебуває у власності гр. України Дядюри Вячеслава Дмитровича та віднести вказану земельну ділянку до земель будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) /кадастровий номер хххххххххххххххххххх .
3. Громадянину Дядюрі Вячеславу Дмитровичу звернутися із заявою про внесення змін до відомостей про земельну ділянку .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова В.М.Панова
с.Червона Слобода
«_» жовтня 2019
№ __-35 - УІІ

 

                                                                                                                                                 ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                            РІШЕННЯ
        Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                                гр. України Захарченку Василю Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд                       (присадибна ділянка) на території с.Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області

 

Розглянувши заяву гр.Захарченка Василя Миколайовича та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд гр. Захарченко Василю Миколайовичу на території с.Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області, розроблену ТОВ «ТЕРРА-М», керуючись ст.144 Конституції України, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12, 40 ,81 ,116, 121,126, 186, пунктом 12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, площею 0,1907 га. ,кадастровий номер : ххххххххххххх для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд на території с.Червона Слобода по вул.Лесі Українки ,127,на території Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області .
2. Передати у власність гр. Захарченко Василю Миколайовичу земельну ділянку площею 0,1907 га. кадастровий номер : ххххххххххххххххххх для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд ,що розташована в с.Червона Слобода по вул.Лесі Українки №127 Червонослобідської сільської ради , Макарівського району Київської області.
3. Попередити гр. Захарченка В.М., що право власності на земельні ділянки виникає з моменту їх державної реєстрації; про обов'язок справляння плати за землю відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

 

Сільський голова                                                                                  В.М.Панова

 

с.Червона Слобода
«__» жовтня 2019
№ __ - 35 - УІІ

                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


      Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 15.11.2013 року № 165-29-УІ «Про надання дозволу на розробку         проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель                і споруд гр. Єфімовій Наталії Вікторівні в межах Червонослобідської сільської ради»

Розглянувши заяву гр. Єфімової Наталії Вікторівни щодо внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 15.11.2013 року № 165-29-УІ «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку гос-подарських будівель і споруд гр. Єфімовій Наталії Вікторівні в межах Черво-нослобідської сільської ради» а також керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україн» Земельним Кодек-сом України Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 15.11.2013 року № 165-29-УІ «Про надання дозволу на розробку проекту зем-леустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслугову-вання житлового будинку господарських будівель і споруд гр. Єфімовій Ната-лії Вікторівні в межах Червонослобідської сільської ради» в пункт 1, а саме:
- змінити площу землі з 0,0093 на 0,045 га.;
- змінити цільове призначення земельної ділянки з «для будівництва та обслуго-вування житлового будинку господарських будівель і споруд» на « ведення особистого селянського господарства» ;
- змінити адресу земельної ділянки з «с.Червона Слобода вул.70-річчя Жовтня № 46-г кв.1» на «с.Червона Слобода вул.Лесі Українки».

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                                     В.М.Панова

с.Червона Слобода
«_» жовтня 2019
№ __– 35- УІІ