Проекти рішень 36 сесі Червонослобідської сільської ради Печать
Автор: Оксана   
03.12.2019 11:58

                                                                                                                                                                ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

                              Про затвердження Програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства   

                                                                                  Червонослобідської сільської ради на 2020 рік

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве са-моврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою пок-ращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2020 рік згідно додатку №1 (додається).

2. При формуванні сільського бюджету на 2020 рік передбачити асигнування на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                                                                         В.М.Панова

с. Червона Слобода
__ грудня 2019
№ __ - 36 –VIІ

                                                                                                          Додаток
                                                                                                                    до рішення 36 сесії Червоносло-
                                                                                                       бідської сільської ради від
                                                                                      __.12.2019 № __

ПРОГРАМА
по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства
Червонослобідської сільської ради на 2020 рік.

1. Загальні положення.
Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля ;
територія-сукупність земельних ділянок, які використовують для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;
утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою ;
вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо – квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху ;
заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання території, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей її використання;
житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві за залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її проблеми. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у встановленні ринкових засад господарювання. Нестача власних та бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню технічного переоснащення галузі. Програма розроблена з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниження нераціональних витрат.
До об'єктів благоустрою відносяться:
1) території загального використання :
а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші ), рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики.
б) пам'ятники культурної та історичної спадщини ;
в) майдани, площі, бульвари ;
г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні, велосипедні доріжки ;
г) пляжі ;
д) кладовища ;
е) інші території загального користування ;
2) прибудинкові території ;
3) території будівель та споруд інженерного захисту території ;
4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору .
До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.
2. Мета програми .

Благоустрій населених пунктів передбачає :
1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів ;
2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення ;
3) створення умов для реалізації прав у сфері благоустрою населених пунктів.
4) програма визнає завдання, пріоритетні напрямки, етапи та можливі шля хи реалізації реформи. Реформування житлово-комунального розвитку села здійснюється з метою:
- захисту споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення села Червона Слобода житлово-комунальними послугами;
- ефективного використання всіх об'єктів житлово-комунального господарства .
5) передбачається здійснення заходів Програми у таких сферах:
- утримання будинків та прибудинкових територій;
- ремонту приміщень, під'їздів ( придбання господарських, будівельних товарів).

3. Фінансове забезпечення.

Для забезпечення виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів території Червонослобідської сільської ради та досягнення мети програми, виконавчим комітетом ради підготовлено та прийнято сесією сільської ради заходи, визначено джерела фінансування та терміни виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів ради на період 2020 року.

 

Заходи пріоритетних завдань

Державний бюджет

Місцевий

бюджет

Інші джерела

1

Придбання господ-дарських, будівельних товарів(вапно, фарба та інші)

 

2000

 

2

Розчистка доріг від снігу в зимовий період

 

7000

 

4

Оплата послуг по вивозу твердих побутових відходів

 

6000

 

5

Оплата електроенергії вуличного освітлення

 

30000

 

6

Транспортні послуги по благоустрою села

 

8000

 

7

 

 

 

 

 

Всього

 

53000

 

 Для фінансового забезпечення виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства кошти направлятимуться з місцевого бюджету, залишків коштів, коштів від перевиконання дохідної частини бюджету, а також за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом, коштів державного бюджету. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються :
заходи на виконання державних програм благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів;
роботи з утворення територій і об'єктів рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються :
1) заходи з виконанням місцевих програм благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів;
2) охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям ;
3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності ;
4) роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;
5) організація санітарного очищення території, які належать до комунальної власності.
За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на :
1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території , яка їм належить на праві власності або праві користуванні ;
2) усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.
Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

4. Очікувані результати реалізації програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів.

Виконання заходів по благоустрою сприятиме розвитку села Червона Слобода.
Реалізація даної програми забезпечить санітарне очищення вулиць, підвищення безпеки руху на дорогах внутрішньогосподарського та обласного значення, які пролягають через територію Червонослобідської сільської ради.
Будуть створені більш комфортні умови для жителів сіл, для проживання в сільській місцевості та пересування вулицями в нічний час.
Поліпшиться естетичний вигляд вулиць населених пунктів ради, місць громадського користування.
Поліпшиться санітарний стан сільських кладовищ.

Сільський голова                                                                                                  В.М. Панова 

 

                                                                                                                                                                           ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження структури апарату сільської ради і
витрат на її утримання та встановлення сільському голові
виплат передбачених діючим законодавством України

Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п 1, 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 9.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури ,суддів та інших органів» Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Затвердити структуру апарату Червонослобідської сільської ради на 2020 рік (додається).
2. Затвердити витрати на утримання апарату Червонослобідської сільської ради в сумі 701000 грн. , в тому числі на оплату праці в сумі 534300 грн.
3. Дозволити у межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату сільської ради виплачувати , Пановій В.М., сільському голові , ма-теріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, допомогу на оздоровлення, надбавку за інтенсивність праці та щомісячні премії у порядку і розмірах згідно з діючим законодавством .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                                                   В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ грудня 2019
№ __- 36 - УІІ

                                 

                                                                                                              Затверджено      

                                                                                                                          рішенням 36 сесії Червонос-

                                                                                                                  лобідської сільської ради

                                                                                                                                                    УІІ скл. від __.12.2019 р. № _                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               СТРУКТУРА

                                                                                      апарату Червонослобідської сільської ради

 

  

           1.   Сільський   голова                         - 1

            2. Секретар ради та виконкому           - 1

            3. Головний бухгалтер                         - 1

            4. Спеціаліст- землеупорядник           - 0,5

            5. Прибиральник службових

               приміщень                                         - 0,5

            6. Оператор газових котелень             - 0,5

                    Всього                                             4,5

 

  Секретар ради                                                                     О.І.Омельчук        

                                                                                                                 ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження штатного
розпису на 2020 рік
Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни та головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни про затвердження штатного розпису Закладу дошкільної освіти ясла-садок «Полуничка»,Будин-ку культури та бібліотеки, враховуючи те, що установа дитячого садка не забезпечена коштами до кінця року ,керуючись пп.23 ст.26 та п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постановою КМУ № 710 від 11.10.2016 року „Про ефективне використання державних коштів ", сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. По закладі дошкільної освіти ясла-садок «Полуничка» :
затвердити штатний розпис закладу на 2020 рік в кількості 6,47 штатних одиниць :
завідувач ДНЗ - 1
вихователь - 1.22
помічник вихователя - 1
кухар - 1
праля - 0,25
музичний керівник - 0,25
оператор газової котельні - 1,5
медичний працівник - 0.25
Здійснювати виплату надбавки за престижність педагогічним працівникам в розмірі 20% від окладу.
2. Затвердити штатний розпис на 2020 рік по будинку культури с.Червона Слобода 2 штатні одиниці:
Директор будинку культури – 1,0
Художній керівник - 0,75
Прибиральник службових приміщень – 0,25
3. Затвердити штатний розпис на 2019 рік по бібліотеці 0,75 штатна одиниця
Бібліотекар - 0,75
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                            В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ грудня 2019

№ __- 36- УІІ

                                                                                                                                                                                                  ПРОЕКТ

 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про бюджет села Червона Слобода
на 2020 рік

________________(_10314532000)________________
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» Червонослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:
доходи сільського бюджету у сумі 1607000 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1607000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки сільського бюджету у сумі 1607000 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1607000 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;
загальний та спеціальний фонди сільського бюджету є збалансованими, додаток № 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 2000,00гривень, що становить 0,12 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 53000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6 . Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:
6.1 до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

6.2 джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:
7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
7.2 у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету:

8.1 згідно з пунктом 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;
8.2 згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

8.3 згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;
8.4 згідно з пунктом 9 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду за їх економічною структурою на:
оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);
поточні трансферти населенню (код 2700).

10. Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Надати право сільському голові:
12.1 укладати в установленому порядку угоди з управлінням Державної казначейської служби України в Макарівському районі про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

13. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

13.1 затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

13.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

13.3 доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

13.4 у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, що споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
15. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
16. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
17. Інші положення, що регламентують процес виконання сільського бюджету:
затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток № 8 до цього рішення).
забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;
забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів і сільського голови Панову В.М.

Сільський голова                                                                                  В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ грудня 2019
№ __ - 36 – УІІ

                                                                                                                                                  ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про прогноз бюджету села
Червона Слобода на 2021-2022 роки

Відповідно до статей 75, 751 Бюджетного кодексу України, підпункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити прогноз бюджету села Червона Слобода на 2021-2022 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ грудня 2019
№ __ -36-VII

                                                                                                                                      ПРОЕКТ
                                                                                                                                    Додаток

                                                                                                                                       СХВАЛЕНО
                                                                                                                                         Рішення сесії
                                                                                                                                                 Червонослобідської
                                                                                                                                        сільської ради
                                                                                                                                                       № від __ грудня 2019 року

Прогноз бюджету села Червона Слобода на 2021 - 2022 роки

Загальна частина

Прогноз бюджету села Червона Слобода на 2021-2022 роки розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», листів Міністерства фінансів України
від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки», від 18.10.2019 № 05110-14-6/26381 «Про обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки у розрізі місцевих бюджетів», проекту Програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2021-2022 рр.
Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку села, сільського бюджету за основними видами доходів, видатків, фінансування, взаємовідносин сільського бюджету з районним бюджетом та іншими місцевими бюджетами району.
На середньострокову перспективу основними завданнями є:
здійснення подальших кроків в напрямі впровадження реформи місцевого самоврядування, децентралізації управління бюджетними коштами та підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування;
підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм;
забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;
вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;
запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;
визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку району з врахуванням їх пріоритетності.
Прогноз доходів сільського бюджету на 2021-2022 роки сформовано з урахуванням очікуваної активізації економічної діяльності на тлі створення сприятливих умов для надходження доходів.
Індикативні прогнозні показники сільського бюджету Червонослобідської сільської ради на 2021 та 2022 роки є основою для складання головним розпорядникам бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на середньострокову перспективу.

Основні індикативні прогнозні показники сільського бюджету
Прогноз сільського бюджету на 2021-2022 роки базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.
Під час розрахунку індикативних прогнозних показників видатків сільського бюджету на 2021 – 2022 роки враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, що впливають на видаткову частину сільського бюджету, підвищення розмірів державних соціальних стандартів тощо.

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти:

 

Показники

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Мінімальна заробітна плата:

– з 1 січня року (гривні)

4 723

5 003

5 290

– темпи росту (відсоток)

13,2

5,9

5,7

Посадовий оклад працівника І тарифного

розряду Єдиної тарифної сітки:

– з 1 січня року (гривні)

2 102

2 270

2 445

– темпи росту (відсоток)

9,4

8,0

7,7

 Середньострокове прогнозування сільського бюджету на 2021 — 2022 роки застосовується з метою досягнення наступних результатів:
- зміцнення фінансової спроможності сільського бюджету;
- поліпшення адміністрування місцевих податків i зборів та забезпечення позитивної динаміки їх надходжень;
- спрощення процесу управління бюджетними коштами;
- визначення i дотримання чітких пріоритетів у сфері видатків сільського бюджету з метою підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян;
- підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних pecypciв з урахуванням принципу гендерної рівності;
- удосконалення системи результативних показників у рамках застосування програмно-цільового методу під час складання та виконання сільського бюджету з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;
- підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету.

Основні індикативні показники сільського бюджету
Червонослобідської сільської ради

Показник

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Загальний фонд

Доходи (з трансфертами)

1550100

1607000

1817600

1972300

Видатки (з трансфертами)

1655500

1607000

1817600

1972300

Кредитування усього, у тому числі:

0

0

0

0

- надання кредитів з бюджету

0

0

0

0

- повернення кредитів до бюджету

0

0

0

0

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-105400

-

-

-

Спеціальний фонд

Доходи (з трансфертами)

6100

0

0

0

Видатки (з трансфертами)

10500

0

0

0

Кредитування усього, у тому числі:

0

0

0

0

- надання кредитів з бюджету

0

0

0

0

- повернення кредитів до бюджету

0

0

0

0

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-31200

-

-

-

Разом

Доходи (з трансфертами)

1556200

1607000

1817600

1972300

Видатки (з трансфертами)

1666000

1607000

1817600

1972300

Кредитування усього, у тому числі:

0

0

0

0

- надання кредитів з бюджету

0

0

0

0

- повернення кредитів до бюджету

0

0

0

0

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-136600

-

-

-

 Дохідна спроможність сільського бюджету

Прогноз доходів сільського бюджету на 2021-2022 роки розроблено з урахуванням заходів, спрямованих на реалізацію бюджетно-податкової політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, оптимізацію інвестиційних процесів шляхом створення умов взаємодії інвесторів з районом, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки села на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням подальшої децентралізації.
Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на подальше економічне зростання, є:
- розширення бази оподаткування;
- забезпечення стабільності податкової системи, спрямованої на підвищення ефективності податкового адміністрування, в тому числі місцевих податків і зборів;
- мінімізація можливостей для зловживань.
Це може бути досягнуто, в тому числі в результаті запровадження податкового контролю за відповідністю доходів і витрат громадян; заходів, спрямованих на легалізацію виплати заробітної плати; подальше зниження податкового навантаження на заробітну плату з метою збільшення її розміру, в тому числі шляхом попередження випадків її свідомого заниження роботодавцями, надання податкової соціальної пільги.

Доходи сільського бюджету Червонослобідської сільської ради на 2019-2022 роки в розрізі основних показників

Показник

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:

1558538

1607000

1817600

1972300

міжбюджетні трансферти, усього з них:

829000

853000

980600

1037300

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

829000

853000

980600

1037300

податкові надходження, усього з них:

714600

747000

829400

926300

Акцизний податокз реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

70500

100000

111000

124000

Податок на нерухоме майно відмінне від     земельної ділянки (юр. ос.)

 

65000

95000

105500

118000

Земельний податок з юридичних осіб                

160000

120000

133000

149000

Орендна плата за землю з юридичних осіб    

43000

50000

55000

61500

Земельний податок з фізичних осіб                      

51100

75000

83300

93000

Єдиний податок на підприємницьку

діяльність з фізичних осіб                              

310000

280000

300000

335000

Єдиний податок з сільськогосподарських

товаровиробників                                                

15000

7000

11000

12500

Орендна плата за водні об»екти

 

 

600

600

Рентна плата за користування надрами

 

 

8000

9000

Податок на нерухоме майно з фіз. осіб

 

20000

22000

23700

неподаткові надходження, усього з них:

6500

7000

7600

8700

Плата за надання інших адміністративних послуг                                      

500

500

600

700

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває у комунальній власності                                    

6000

6500

7000

8000

Власні надходження бюджетних установ, усього з них:

 

8438

 

 

 

Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з іх основною діяльністю

8438,43

 

 

 

Усього доходів(без урахуванняміжбюджетних трансфертів)

727200

754000

837000

935000

 

На 2019 рік сільський бюджет Червонослобідської сільської ради з урахуванням внесених змін по доходах затверджений у обсязі 1556200 грн.,в т.ч. субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам –                                         829000 гривень.

 Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду затверджені в сумі 1550100 грн., спеціального фонду – 8438 гривень.

В проекті на 2020 рік сільський бюджет Червонослобідської сільської ради по доходах планується затвердити у обсязі 1607000 грн., що на 50800 грн., або на 3,3% більше ніж у 2019 році, у тому числі субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам в сумі 853000грн., що на 24000грн.. або на 2,9% більше ніж у 2019 році.
Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду планується затвердити в сумі 754000 грн., що на 32900 грн., або на
4,5 % більше ніж у 2019 році , спеціальний фонд не планується.

На 2021 рік сільський бюджет Червонослобідської сільської ради по доходах прогнозується у обсязі 1817600 грн., що на 210600 грн., або на 13 % більше ніж у 2020 році, у тому числі субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам – 980600 грн., що на 127600 грн., або на 15% більше ніж у 2020 році.
Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду прогнозуються в сумі 837000 грн., що на 83000 грн., або на 11% більше ніж у 2020 році, спеціальний фонд не прогнозується.

На 2022 рік сільський бюджет Червонослобідської сільської ради по доходах прогнозується у обсязі 1972300 грн., що на 154700грн., або на 8,5 % більше ніж у 2021 році, у тому числі субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам – 1037300 грн., що на 56700 грн., або на 5,8% більше ніж у 2021 році.
Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду прогнозуються в сумі ¬¬¬¬¬¬ 935000 грн., що на 98000 грн., або на 11,7 % більше ніж у 2021 році, спеціальний фонд не прогнозується.

Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Прогнозні показники видатків сільського бюджету на 2021 – 2022 роки розроблено на основі показників дохідної частини сільського бюджету та подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів.
В прогнозних показниках враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Видатки сільського бюджету Червонослобідської сільської ради за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

 

Код ТПКВК МБ

Найменування

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

0150

Управління

642900

701000

759000

847000

1010

Надання дошкільної освіти

622600

598100

709600

750600

3242

Соціальний захист та соціальне забезпечення

8700

0

0

0

4030

Забеспечення діяльності бібліотек

51100

58000

61300

63700

4060

Фiзична культура i спорт

191800

196900

209700

223000

4082

Інші заходи у галузі культури і мистецтва

9000

0

0

0

6030

Організація благоустроюнаселених пунктів

104900

53000

78000

88000

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

35000

0

0

0

Х

Усього

1666000

1607000

1817600

1972300

 На 2019 рік сільський бюджет Червонослобідської сільської ради з урахуванням внесених змін по видатках затверджений у обсязі 1666000 гривень.
Із загального обсягу бюджету видатки загального фонду затверджені в сумі 1655500 грн., спеціального фонду – 10500гривень.
На фінансування установ соціально-культурної сфери передбачено 855000 грн., в тому числі на утримання:
- установ освіти – 622600 грн.;
- установ культури і мистецтва – 232400 грн.;
-установ соціального захисту та соціального забезпечення –0 грн.

????? В проекті на 2020 рік сільський бюджет Червонослобідської сільської ради по видатках планується затвердити у обсязі 1607000 грн., що на 59000 грн., або на 3,54 % меньше ніж у 2019 році.
Із загального обсягу бюджету видатки загального фонду плануються в сумі 1607000 грн., що на 48500 грн., або на 2,93 % менше ніж у 2019 році, спеціальний фонд не планується
На фінансування установ соціально-культурної сфери планується передбачити 853000 грн., що на 12500грн., або на 1,4% меньше ніж у 2019 році, в тому числі на утримання:
- установ освіти – 598100 грн., що на 24500 грн., або на 3,94% меньше ніж у 2019 році;
- установ культури і мистецтва – 254900 грн., що на 12000 грн., або на 4,94 % більше ніж у 2019 році;

На 2021 рік сільський бюджет Червонослобідської сільської ради по видатках планується затвердити у обсязі 1817600 грн., що на 210600 грн., або на 13,1 % більше ніж у 2020 році.
Із загального обсягу бюджету видатки загального фонду плануються в сумі 1817600 грн., що на 210600 грн., або на 13,1 % більше ніж у 2020 році, спеціальний фонд не прогнозується
На фінансування установ соціально-культурної сфери планується передбачити 980600 грн., що на 127600 грн., або на 15% більше ніж у 2020 році, в тому числі на утримання:
- установ освіти – 709600 грн., що на 111500 грн., або на 18,6 % більше ніж у 2020 році;
- установ культури і мистецтва – 271000 грн., що на 16100 грн., або на 6,31% більше ніж у 2020 році;

На 2022 рік сільський бюджет Червонослобідської сільської ради по видатках планується затвердити у обсязі 1972300 грн., що на 154700 грн., або на 8,51% більше ніж у 2021 році.
Із загального обсягу бюджету видатки загального фонду плануються в сумі 1972300 грн., що на 154700 грн., або на 8,51% більше ніж у 2021 році, спеціальний фонд не прогнозується
На фінансування установ соціально-культурної сфери планується передбачити 1037300 грн., що на 56700 грн., або на 5,78 % більше ніж у 2021 році, в тому числі на утримання:
- установ освіти – 750600 грн., що на 41000 грн., або на 5,77 % більше ніж у 2021 році;
- установ культури і мистецтва – 286700 грн., що на 15700 грн., або на 5,79 % більше ніж у 2021 році;

               

Видатки головного розпорядника коштів сільського бюджету         на 2019-2022 роки

грн.

КВК

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

01

Червонослобідська сільська рада

1666000

1607000

1817600

1972300

Х

Усього

1666000

1607000

1817600

1972300

       

Міжбюджетні відносини

 

Пріоритетом бюджетної політики у 2021-2022 роках стане реформування міжбюджетних відносин з метою запровадження середньострокового бюджетного планування та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

                        Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів сільському  бюджету з районного бюджету на 2021 та 2022 роки

Показник

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Міжбюджетні трансферти, з них:

 

 

980600

1037300

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

980600

1037300

  

Сільський голова                                                                      В.М.Панова

                                                                                                                               ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про план роботи Червонослобідської сільської ради на 2020 рік

Відповідно до підпункту 7 частини 1 статті 26 Закону України "Про місце-ве самоврядування в Україні » сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА :

1. Затвердити план роботи Червонослобідської сільської ради на 2020 рік (додається).

2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на сільського голову Панову Валентину Миколаївну та голів постійних комісій.

3. Дозволити сільському голові Пановій В.М. вносити зміни до плану роботи Червонослобідської сільської ради на 2020 рік в разі потреби.

Сільський голова                                                                                                 В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ грудня 2019
№ __ - 36 – УІІ

                                                                                                                  Додаток
                                                                                                                         до рішення 36 сесії Червонослобідської
                                                                                                              сільської ради УІІ скликання № __
                                                                                            від __ грудня 2019 року

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
РОБОТИ ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ПЛАН РОБОТИ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2020 РІК

1. ПИТАННЯ ДО ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД:  

         1.1. Про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 2019 рік.

                                                                                                   Лютий-березень

                                                                                       Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                                    витку села , бюджету та фінансів

         1.2. Про розгляд заяв.

                                                                                            Лютий-березень

                                                                                   Доповідає:

                                                                               Панова В.М.- сільський голова

                                                                               Доповідає:Руденко О.В.- голова комісії

                                                                            з питань земельних ресурсів законності

                                                                               та правопорядку.

 

       1.3. Про   затвердження Програми відзначення державних , професійних свят, ювілейних дат , заохочення за заслуги перед громадою Червонослобідської сільської ради та інших заходів на 2020 рік.

                                                                                 Лютий-березень

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                      Логвиненко Є.Г –головний бухгалтер

                                                                     с/р

       1.4. Про внесення змін до Програми «Турбота» Червонослобідської сільської ради

                                                                                Лютий- березень

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                    з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                     Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер

                                                                     с/р

           1.5. Про виконання програми соціально-економічного розвитку села за 2019 рік та завдання на 2020 рік.

                                                                              Лютий- березень

                                                               Доповідає: Панова В.М.- сільський голова

                                                                       Субота І.О.- голова комісії

                                                                    з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів    

   1.6. Звіт сільського голови про свою роботу за 2019 рік.

 

                                                                               Квітень-травень

                                                                           Доповідає: Панова В.М.- сільський

                                                                                              голова.  

   1.7. Про виконання бюджету сільської ради за І квартал 2019 року .

                                                                                 Квітень- травень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                     Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер с/р                                                                

   1.8. Повідомлення депутатів виборчого округу № 1,2,3,4,5.

                                                                                 Квітень- травень

                                                                     Доповідає:В.М.Панова –сільський

                                                                                        голова.

     1.9. Про передачу у приватну власність земельних ділянок.

                                                                                   Квітень- травень

                                                                  Доповідає:Руденко О.В.-голова комісії з

                                                                   питань земельних ресурсів законності

                                                                   та правопорядку.

     1.10. Про виконання бюджету сільської ради за ІІ квартал 2020 року .

                                                                                 Липень

                                                                   Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                  Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер с/р                                                          

        

     1.11. Повідомлення депутатів виборчого округу № 6,7,8,9,10.

                                                                                Липень

                                                                       Доповідає:В.М.Панова –сільський

                                                                                       голова

     1.12. Про встановлення місцевих зборів .

                                                                               Липень

                                                                       Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                    з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                    Панова В.М.- сільський голова

     1.13. Про встановлення місцевих податків .

                                                                             Липень

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                      Панова В.М.- сільський голова                                                                            

     1.14. Про підсумки соціально-економічного розвитку села за перше півріччя   2019 року.

                                                                              Липень

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                     Панова В.М.- сільський голова

     1.15.Про передачу у приватну власність земельних ділянок.

                                                                                 Липень    

                                                                   Доповідає:Руденко О.В.-голова комісії з

                                                                  питань земельних ресурсів законності

                                                                   та правопорядку.                                                            

     1.16. Про виконання бюджету сільської ради за ІІІ квартал 2020 року

                                                                             Жовтень-листопад                                                                

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                     Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер с/р        

     1.17. Повідомлення депутатів виборчих округів 11,12,13,14

                                                                               Жовтень- листопад

                                                               Доповідає: Панова В.М.- сільський голова

     1.18. Звіт голів постійних комісій про свою роботу.

                                                                                       Грудень

                                                                       Доповідають: голови постійних

                                                                                    комісій  

       1.19. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуля-торних актів сільської ради на 2021 рік.

                                                                                      Грудень

                                                                     Доповідає: Панова В.М.- сільський

                                                                     голова

       1.20. Про план роботи Червонослобідської сільської ради на 2021 рік.

                                                                                     Грудень

                                                                               Доповідає: Панова В.М.

       1.21. Про бюджет Червонослобідської сільської ради на 2021 рік.

                                                                                       Грудень

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                    Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер с/р  

    

 

 

             ІІ. ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ :

 

       2.1. Питання пов’язані з підготовкою тридцять сьомої сесії сільської ради

                                                                                      Лютий-березень  

                                                                   Доповідають: голови постійних комісій.

       2.2. Питання пов’язані з підготовкою тридцять восьмої сесії сільської ради.

                                                                                      Квітень-травень

                                                                   Доповідають: голови постійних комісій.

     2.3. Питання пов’язані з підготовкою тридцять дев’ятої   сесії сільської ради.

                                                                                           Липень

                                                                   Доповідають: голови постійних комісій.

     2.4. Питання пов’язані з підготовкою сорокової сесії сільської ради.                                              

                                                                                     Жовтень-листопад

                                                                  Доповідають: голови постійних комісій.

 

     2.6. Питання пов’язані з підготовкою сорок першої сесії сільської ради

                                                                                             грудень

                                                                    Доповідають: голови постійних комісій.

  

Секретар ради                                                                   О.І.Омельчук

                                                                                                                          ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про погодження меж земельних ділянок у складі проекту землеустрою щодо відведення п'ятнадцяти земельних ділянок у користування на умовах оренди для розміщення , будівництва , експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії , під опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею 0,0094 га. в с.Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області

Розглянувши клопотання ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» щодо погодження меж земельної ділянки у складі проекту землеустрою щодо відведення п'ятнадцяти земельних ділянок у користування на умовах оренди для розміщення , будівництва , експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії , під опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею 0,0094 га. в с.Червона Слобода, Макарівського району Київської області, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12,65 ,76, 116 , 123, 125,126,198 та розділом Х перехідних положень Земельного Кодексу України, Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Погодити межі земельних ділянок у складі проекту землеустрою щодо відведення п'ятнадцяти земельних ділянок у користування на умовах оренди для розміщення , будівництва , експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії , під опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею 0,0094 га.
( 0,0022 га. під ТП-10/0,4кВ та 10 земельних ділянок по 0,0004 га., 4 земельні ділянки по 0,0008 га під опорами) в с.Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                                                   В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ грудня 2019
№ __ -36 - УІІ

                                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту внесення змін до Детального плану території виробничої зони ТОВ «СЛОБОДА КО» в с. Червона Слобода Макарівського району Київської області ( в межах населеного пункту)

Розглянувши проект внесення змін до Детального плану території виробничої зони ТОВ «СЛОБОДА КО» в с.Червона Слобода Макарівського району Київської області, керуючись ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», п.4.12 Наказу Міністерства регіонального роз¬витку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р.№ 290 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Рецензію ТОВ «Цернт архітектурного проектування та ландшафтного дизайну» протокол № 1 громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при внесенні змін до детального плану території ТОВ «СЛОБОДА КО» від 16.12.2019 року сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект внесення змін до Детального плану території виробничої зони ТОВ «СЛОБОДА КО» в с.Червона Слобода Макарівського району Київської області ( в межах населеного пункту) .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                                                 В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ грудня 2019
№ __ - 36 -VIІ

                                                                                                                          ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. України Орлюк Юрію Ана-
толійовичу , Пляц Леоніду Олексійовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
в с. Червона Слобода вул. Дружби № 4, Червонослобідської сільської ради
Макарівського району Київської області

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд гр.України Орлюк Юрію Анатолійовичу, Пляц Леоніду Олексійовичу на території с.Червона Слобода по вул.Дружби № 6, в межах Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області, розроблений землевпорядною організацією ФОП «Кравчук Ю.В.»,враховуючи позитивні висновки «Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, керуючись ст.144 Конституції України, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12,33 (35,40) ,118, 121,186,186-1,пунктом 12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, площею 0,2500 га. ,кадастровий номер : ХХХХХХХХХХХХХ для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд на території с.Червона Слобода по вул. Дружби , 4,на території Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області .

2. Передати у власність гр. Орлюк Юрія Анатолійовича, Пляц Леоніда Олексійовича земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер : хххххххххххххххх для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, що розташована в с.Червона Слобода по вул.Дружби №4 Червонослобідської сільської ради , Макарівського району Київської області.

3.Попередити гр. Орлюк Юрія Анатолійовича, Пляц Леоніда Олексійовича , що право власності на земельну ділянку виникає з моменту її державної реєстрації; про обов'язок справляння плати за землю відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                                                     В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ грудня 2019
№ __ - 36 - УІІ

                                                                                                                                                    ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про покладання обов'язків по
вчиненню нотаріальних дій

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні » статті 37, 40 Закону України «Про нотаріат» сесія Червонослобідсь-кої сільської ради
ВИРІШИЛА :

1. Покласти обов'язки по вчиненню нотаріальних дій на секретаря сільсь-кої ради та виконкому Омельчук Оксану Іванівну , а на період її відпустки чи хвороби сільського голову Панову Валентину Миколаївну.
2. Покласти обов'язки по посвідченню довіреностей прирівняних до нотаріально- посвідчених на секретаря сільської ради та виконкому Омельчук Оксану Іванівну , а на період її відпустки чи хвороби на сільського голову Панову Валентину Миколаївну.
3. Рішення виконавчого комітету

Сільський голова                                                                                                                                      В.М.Панова

с.Червона Слобода
__ грудня 2019
№ __- 36 – УІІ