Рішення 34 сесії Червонослобідської сільської ради Печать
Автор: Оксана   
05.09.2019 16:26

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про виконання бюджету Червонослобідської
сільської ради за І півріччя 2019 року

Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни та сільського голови Панової Валентини Миколаївни про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 2019 рік відповідно до підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Червонослобідської сільської ради за І півріччя 2019 року по доходах в сумі 754350,00 грн. і по видатках в сумі 797745,07 грн. (звіт додається) .

2. Інформацію щодо виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за І півріччя 2019 року прийняти до відома, надалі продовжувати працювати над збільшенням доходної частини бюджету.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                     В.М.Панова

с. Червона Слобода
05 вересня 2019
№ 175 - 34 - УІІ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                   рішенням сесії Червонослобідської

                                                                                                сільської ради від 05.09.2019

                                                                                                № 175-34 -УІІ    

        

     ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА   І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

 

Доходи:                                                           План     Надійшло    % вик.

                                                                  

18010500-Плата за землю з юридичних осіб               79000         60672               77

18010700-Плата за землю з фізичних осіб                                          9626               -

18010600-Орендна плата за землю з юридичних осіб   20500         22488             110

22130002-Орендна плата за водні об’єкти                                             237               -

18050400-Єдиний податок на підприємницьку

                 діяльність з фізичних осіб                             100000       159175           159

18050500-Єдиний податок з сільськогосподарських

                 товаровиробників                                              3000           1159             39    

22080402-Плата за оренду майна , що знаходиться

                 у комунальній власності                                     3000           3395           113

22090100-Державне мито                                                                              2             -

22012500-Адміністративні послуги                                     100             164           164

14040000-Акцизний податок з реалізації суб’єк-

                тами господарювання роздрібної тор-

                 гівлі підакцизних товарів                                 29500         43614           148

41053900-Інші субвенції                                                   509100       399700              78

18010400-Податок на нерухоме майно відмінне від       29000         40331           139

                 земельної ділянки (юр. ос.)

13030100-Рентна плата за користування надрами

                 для видобування корисних копалин

                загальнодержавного значення                                 -             3351             -

24060300-Інші надходження(кошти минулих рокив)             -               1830             -

18010200- Податок на нерухоме майно відмінне від зе-       -                8606             -  

                 мельної ділянки (фіз. ос.)

                 ВСЬОГО                                                                 773200     754350             98

          Доходи загального фонду за І півріччя 2019 року по сільській раді в сумі 754350 грн., виконання бюджету- 98 % ,в т.ч. отримано власні доходи (без субвенції) в сумі 354650 грн. при плані 264100 грн., виконання бюджету-134%.

 

 

Сільський голова                                                                      В.М.Панова

                 

                                                       

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

              Про внесення змін до комплексної програми «Турбота» на

                     2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради

 

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М. та головного бухгалтера Логвиненко Є. Г. щодо внесення змін до Програми «Турбота» Чер-вонослобідської сільської ради , відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до комплексної програми «Турбота» на 2016-2020 роки Червонослобідської сільської ради , а саме :

         1.1.) в розділ ІІ «Фінансове забезпечення заходів Програми на 2019 » пункти 1, 2 викласти в новій редакції :

 

№п/п

Назва заходу

         Джерела

     фінансування                              

Термін                                         виконання

 

 

Місцевий бюджет

Інші дже-рела фі-нансування

 

1

Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції

 

7000

 

Жовтень-листопад 2019 року

2

Надання продуктових пайків одиноким громадянам

1700

 

жовтень 2019 р.

    

 

               2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                       В.М.Панова

 

с. Червона Слобода

05 вересня 2019

№ 176- 34 - УІІ

              ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до програми по благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради
на 2019 рік

Заслухавши інформацію сільського голови Панової В.М., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою покращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2019 рік , а саме в розділ 3 «фінансове забезпечення» згідно додатку №1 (додається).

2. При перегляді сільського бюджету на 2019 рік передбачити асигну вання на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                           В.М.Панова

с. Червона Слобода
05 вересня 2019
№ 177 - 34 -VIІ

Додаток
до рішення 31 сесії Червоносло-
бідської сільської ради від
05.09.2019 № 177-34-УІІ

Зміни до Програми по благоустрою та розвитку житлово-кому-
нального господарства Червонослобідської сільської ради на 2019 рік

1. В розділі 3 «фінансове забезпечення» перший абзац викласти в новій редакції : «Для забезпечення виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів території Червонослобідської сільської ради та досягнення мети програми, вико-навчим комітетом ради підготовлено та прийнято сесією сільської ради заходи, визначено джерела фінансування та терміни виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів ради на період 2019 року.

                          

 

Заходи пріоритетних завдань

Державний бюджет

Місцевий

бюджет

Інші джерела

1

Придбання господ-дарських, будівельних товарів(вапно, фарба та інші)

 

2250

 

2

Придбання електролічильників

 

3000

 

3

Розчистка доріг від снігу в зимовий період

 

11850

 

4

Оплата послуг по вивозу твердих побутових відходів

 

10200

 

5

Оплата електроенергії вуличного освітлення

 

36000

 

6

Поточний ремонт електролінії

 

15750

 

7

Транспортні послуги по благоустрою території села

 

25850

 

 

Всього

 

104900

 

  

Секретар сільської ради                                                                     О.І.Омельчук

            ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сесії Червонослобідської сільської ради
від 19.12.2018 року № 155-30-УІІ „ Про сільський бюджет на 2019 рік "

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні" , Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії Червонослобідської сільської ради від 19.12.2018 року №155-30-УІІ ,,Про сільський бюджет на 2019 рік " :

1.1.) збільшити доходну частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 86100 грн.,а саме:
-ККД 18010700 ,,Земельний податок з фізичних осіб" -16100 грн.
-ККД18050400 ,,Єдиний податок з фізичних осіб" -70000 грн.

1.2.) збільшити видаткову частину по загальному фонду сільського бюджету в сумі 86100 грн.,а саме:

код 0110150,,Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад " в сумі 25500 грн., а саме:
КЕКВ 2210 ,,Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -2500 грн.
КЕКВ 2240 ,,Оплата послуг (крім комунальних)" -23000 грн.

код 0113242",,Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забеспечення " в сумі 8700 грн., а саме:
КЕКВ 2282,,Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку" -1700 грн.
КЕКВ 2730,,Інші виплати населенню" -7000 грн.

код 0116030,,Організація благоустрою населених пунктів" в сумі
41900 грн., а саме:
КЕКВ 2240,,Оплата послуг(крім комунальних)" -26700 грн.
КЕКВ 2273 ,,Оплата електроенергії" -10000 грн.
КЕКВ 2275,,Оплата інших комунальних послуг " -5200 грн.

код 0119770,,Інші субвенції з місцевого бюджету" в сумі 10000 грн., а саме:
КЕКВ 2620,,Трансферти органам державного управління інших рівнів "
10000 грн. для ОЗНЗ ,,Червонослобідська ЗОШ I-III ступенів" для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар.

2. Направити вільні залишки коштів станом на 01.01.2019 року по спеціаль-ному фонду сільського бюджету, отриманих від плати за послуги, що надають-ся бюджетними установами згідно із іх основною діяльністю в сумі 4600 грн. на проведення видатків.

3. Збільшити доходну частину по спеціальному фонду сільського бюджету в сумі 6100 грн.,а саме:
ККД 25010100,,Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю" -6100 грн.
3.1.Збільшити видаткову частину по спеціальному фонду сільського бюджету в сумі 10700 грн.,а саме:
код 0111010 ,,Надання дошкільної освіти"
КЕКВ 2230 ,,Продукти харчування" -10700 грн.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів .

Сільський голова                                                                          В.М.Панова

с. Червона Слобода
05 вересня 2019
№178-34-УІІ      

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку господарських будівель та споруд учаснику бойових дій із числа АТО
гр. Чепіжко Ігорю Леонідовичу в межах Червонослобідської сільської ради

Розглянувши заяву учасника бойових дій із числа АТО Чепіжко Ігоря Леонідовича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в с. Червона Слобода керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,40,81,91,116,118,125, 126 Земельного кодексу України , враховуючи лист Держземагенства України щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками , Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою , щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд гр.України Чепіжко Ігорю Леонідовичу (учаснику бойових дій) в межах Червонослобідської сільської ради в с. Червона Слобода вул. Заводській Макарівського району Київської області, біля земельної ділянки Руденко В.М..

2. Остаточна площа земельної ділянки буде відома після розробки проекту землеустрою .
3. Проект землеустрою погодити відповідно до вимог ст. 118 Земельного кодексу України та подати для розгляду та затвердження в Червонослобідську сільську раду .

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                                   В.М.Панова

с. Червона Слобода
05 вересня 2019
№ 179 - 34 -VIІ

  ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                              РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність гр. Ренкасу Юрію Михайловичу в межах Червонослобідської сільської ради

Розглянувши заяву жителя села Червона Слобода , гр. України Ренкаса Юрія Михайловича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність, в с. Червона Слобода керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 81,91,116,125, 126 Земельного кодексу України , Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою , щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га. для ведення особистого селянського господарства гр.України Ренкас Юрію Михайловичу в межах Червонослобідської сільської ради в с.Червона Слобода ( на полі № 2) Макарівського району Київської області, біля земельної ділянки Кардаш М.І., Баранської Н.К..
2. Остаточна площа земельної ділянки буде відома після розробки проекту землеустрою .
3. Проект землеустрою погодити відповідно до вимог ст. 118 Земельного кодексу України та подати для розгляду та затвердження в Червонослобідську сільську раду .

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів законності та правопорядку.

Сільський голова                                                                  В.М.Панова

с. Червона Слобода
05 вересня 2019
№ 180 - 34 -VIІ