Рішення 36 сесії Червонослобідської сільської ради Печать
Автор: Оксана   
19.12.2019 12:36

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2020 рік

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Логвиненко Є.Г., відповідно до Конституції України, підпункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, та з метою покращення благоустрою села , сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Червонослобідської сільської ради на 2020 рік згідно додатку №1 (додається).

2. При формуванні сільського бюджету на 2020 рік передбачити асигну-вання на фінансування заходів Програми в межах наявних коштів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                        В.М.Панова

с. Червона Слобода
17 грудня 2019
№ 189 - 36 -VIІ

Додаток
до рішення 36 сесії Червоносло-
бідської сільської ради від
17.12.2019 № 189

ПРОГРАМА
по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства
Червонослобідської сільської ради на 2020 рік.

1. Загальні положення.
Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля ;
територія-сукупність земельних ділянок, які використовують для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;
утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою ;
вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо – квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху ;
заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання території, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей її використання;
житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві за залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її проблеми. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у встановленні ринкових засад господарювання. Нестача власних та бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню технічного переоснащення галузі. Програма розроблена з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниження нераціональних витрат.
До об'єктів благоустрою відносяться:
1) території загального використання :
а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші ), рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики.
б) пам'ятники культурної та історичної спадщини ;
в) майдани, площі, бульвари ;
г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні, велосипедні доріжки ;
г) пляжі ;
д) кладовища ;
е) інші території загального користування ;
2) прибудинкові території ;
3) території будівель та споруд інженерного захисту території ;
4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору .
До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.
2. Мета програми .

Благоустрій населених пунктів передбачає :
1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів ;
2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення ;
3) створення умов для реалізації прав у сфері благоустрою населених пунктів.
4) програма визнає завдання, пріоритетні напрямки, етапи та можливі шля хи реалізації реформи. Реформування житлово-комунального розвитку села здійснюється з метою:
- захисту споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення села Червона Слобода житлово-комунальними послугами;
- ефективного використання всіх об'єктів житлово-комунального гос-подарства .
5) передбачається здійснення заходів Програми у таких сферах:
- утримання будинків та прибудинкових територій;
- ремонту приміщень, під'їздів ( придбання господарських, будівельних товарів).

3. Фінансове забезпечення.

Для забезпечення виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів території Червонослобідської сільської ради та досягнення мети програми, виконавчим комітетом ради підготовлено та прийнято сесією сільської ради заходи, визначено джерела фінансування та терміни виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів ради на період 2020 року.

 

Заходи пріоритетних завдань

Державний бюджет

Місцевий

бюджет

Інші джерела

1

Придбання господарських, будівельних товарів(вапно, фарба та інші)

 

2000

 

2

Розчистка доріг від снігу в зимовий період

 

7000

 

4

Оплата послуг по вивозу твердих побутових відходів

 

6000

 

5

Оплата електроенергії вуличного освітлення

 

30000

 

6

Транспортні послуги по благоустрою села

 

8000

 

7

 

 

 

 

 

Всього

 

53000

 

 Для фінансового забезпечення виконання програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства кошти направлятимуться з місцевого бюджету, залишків коштів, коштів від перевиконання дохідної частини бюджету, а також за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом, коштів державного бюджету. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються :
заходи на виконання державних програм благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів;
роботи з утворення територій і об'єктів рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються :
1) заходи з виконанням місцевих програм благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів;
2) охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям ;
3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності ;
4) роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;
5) організація санітарного очищення території, які належать до комунальної власності.
За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на :
1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території , яка їм належить на праві власності або праві користуванні ;
2) усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.
Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

4. Очікувані результати реалізації програми по благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів.

Виконання заходів по благоустрою сприятиме розвитку села Червона Слобода.
Реалізація даної програми забезпечить санітарне очищення вулиць, підвищення безпеки руху на дорогах внутрішньогосподарського та обласного значення, які пролягають через територію Червонослобідської сільської ради.
Будуть створені більш комфортні умови для жителів сіл, для проживання в сільській місцевості та пересування вулицями в нічний час.
Поліпшиться естетичний вигляд вулиць населених пунктів ради, місць громадського користування.
Поліпшиться санітарний стан сільських кладовищ.

Сільський голова                                                                                                          В.М. Панова

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження структури апарату сільської ради і
витрат на її утримання та встановлення сільському голові
виплат передбачених діючим законодавством України

Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п 1, 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 9.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури ,суддів та інших органів» зі змінами та доповненнями сесія Червонослобідської сільської ради
ВИРІШИЛА :

1. Затвердити структуру апарату Червонослобідської сільської ради на 2020 рік (додається).
2. Затвердити витрати на утримання апарату Червонослобідської сільської ради в сумі 701000 грн. , в тому числі на оплату праці в сумі 534300 грн.
3. Дозволити у межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату сільської ради виплачувати , Пановій В.М., сільському голові , ма-теріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, допомогу на оздоровлення, надбавку за інтенсивність праці та щомісячні премії у порядку і розмірах згідно з діючим законодавством .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                                          В.М.Панова

с.Червона Слобода
17 грудня 2019
№ 190 - 36 - УІІ

                                                                                                                                                                рішенням 36 сесії Червонос-                                                                                                                                                                        лобідської сільської ради                                                                                                                                                                              УІІ скл. від 17.12.2019 р. №190 190                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                СТРУКТУРА

                                                                апарату Червонослобідської сільської ради

 

            1.   Сільський   голова                         - 1

            2. Секретар ради та виконкому           - 1

            3. Головний бухгалтер                         - 1

            4. Спеціаліст- землеупорядник           - 0,5

            5. Прибиральник службових

               приміщень                                         - 0,5

            6. Оператор газових котелень             - 0,5

                    Всього                                             4,5

 

 

 

Секретар ради                                                                    О.І.Омельчук        

 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про затвердження штатного розпису на 2020 рік


Заслухавши інформацію сільського голови Панової Валентини Миколаївни та головного бухгалтера Логвиненко Євгенії Георгіївни про затвердження штатного розпису закладу дошкільної освіти ясла-садок «Полуничка»,Будин-ку культури та бібліотеки, керуючись пп.23 ст.26 та п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Постановою КМУ № 710 від 11.10.2016 року „Про ефективне використання державних коштів ", сесія Червонослобідської сільської ради ВИРІШИЛА :

1. По закладі дошкільної освіти ясла-садок «Полуничка» :

затвердити штатний розпис закладу на 2020 рік в кількості 6,47 штатних одиниць :
завідувач ДНЗ - 1
вихователь - 1.22
помічник вихователя - 1
кухар - 1
праля - 0,25
музичний керівник - 0,25
оператор газової котельні - 1,5
медичний працівник - 0,25
Здійснювати виплату надбавки за престижність педагогічним працівникам в розмірі 20% від окладу.
2. Затвердити штатний розпис на 2020 рік по будинку культури с.Червона Слобода 2 штатні одиниці:
Директор будинку культури – 1,0
Художній керівник - 0,75
Прибиральник службових приміщень – 0,25
3. Затвердити штатний розпис на 2020 рік по бібліотеці 0,75 штатна одиниця
Бібліотекар - 0,75
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                          В.М.Панова
с.Червона Слобода

17 грудня 2019

№ 191- 36- УІІ

 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про бюджет села Червона
Слобода на 2020 рік

_______________(_10314532000)________________
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» Червонослобідська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:
доходи сільського бюджету у сумі 1607000 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1607000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки сільського бюджету у сумі 1607000 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1607000 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;
загальний та спеціальний фонди сільського бюджету є збалансованими, додаток № 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 2000,00гривень, що становить 0,12 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 53000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6 . Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:
6.1 до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

6.2 джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:
7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
7.2 у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету:
8.1 згідно з пунктом 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;
8.2 згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;
8.3 згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;
8.4 згідно з пунктом 9 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду за їх економічною структурою на:
оплату праці працівників бюджетних установ ;
нарахування на заробітну плату ;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів ;
забезпечення продуктами харчування ;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;
поточні трансферти місцевим бюджетам ;
поточні трансферти населенню .

10. Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Надати право сільському голові:
12.1 укладати в установленому порядку угоди з управлінням Державної казначейської служби України в Макарівському районі про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

13. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

13.1 затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

13.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

13.3 доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

13.4 у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, що споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

15. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
16. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Інші положення, що регламентують процес виконання сільського бюджету:
затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток № 8 до цього рішення).
забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;
забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів і сільського голову Панову В.М.

Сільський голова                                                                                                  В.М.Панова

с. Червона Слобода
17 грудня 2019
№192-36-VII

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про прогноз бюджету села
Червона Слобода на 2021-2022 роки

Відповідно до статей 75, 751 Бюджетного кодексу України, підпункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити прогноз бюджету села Червона Слобода на 2021-2022 роки, що додається.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                                                 В.М.Панова

 

 

с.Червона Слобода

17 грудня 2019

№ 193 -36-VII

 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ     КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про  план  роботи Червоносло -

бідської сільської ради на 2020 рік

Відповідно до  підпункту 7  частини 1 статті 26  Закону України "Про місце-ве  самоврядування  в Україні » сесія  Червонослобідської   сільської  ради

ВИРІШИЛА :

1.     Затвердити   план  роботи Червонослобідської  сільської  ради на 2020 рік (додається).

2. Контроль  за  виконанням  плану  роботи   покласти на сільського голову Панову Валентину Миколаївну   та голів  постійних  комісій.

3. Дозволити сільському голові Пановій В.М. вносити зміни до плану роботи Червонослобідської  сільської  ради на 2020 рік в разі потреби.

Сільський  голова                                                                      В.М.Панова

с.Червона  Слобода

17 грудня 2019

№ 194- 36 – УІІ

                                                                                                       Додаток

                                                                                          до рішення 36 сесії Червонослобідської

                                                                                                                                     сільської ради УІІ скликання № 194

                                                                                                                                       від 17 грудня 2019 року

                                                                                     

                                     ПЕРСПЕКТИВНИЙ   ПЛАН

           РОБОТИ ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

   ПЛАН   РОБОТИ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА   2020 РІК

                                                                                        

             1. ПИТАННЯ ДО ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД:

 

         1.1. Про виконання бюджету Червонослобідської сільської ради за 2019 рік.

                                                                                Лютий-березень

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

         1.2. Про розгляд заяв.

                                                                               Лютий-березень

                                                                    Доповідає:

                                                                     Панова В.М.- сільський голова

                                                                     Доповідає:Руденко О.В.- голова комісії

                                                                   з питань земельних ресурсів законності

                                                                     та правопорядку.

 

       1.3. Про   затвердження Програми відзначення державних , професійних свят, ювілейних дат , заохочення за заслуги перед громадою Червоносло-бідської сільської ради та інших заходів на 2020 рік.

                                                                                 Лютий-березень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                    витку села , бюджету та фінансів

                                                                     Логвиненко Є.Г –головний бухгалтер

                                                                     с/р

       1.4. Про внесення змін до Програми «Турбота» Червонослобідської сільсь-кої ради

                                                                                 Лютий- березень

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                      Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер

                                                                     с/р

           1.5. Про виконання програми соціально-економічного розвитку села за 2019 рік та завдання на 2020 рік.

                                                                               Лютий- березень

                                                               Доповідає: Панова В.М.- сільський голова

                                                                      Субота І.О.- голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів    

   1.6. Звіт сільського голови про свою роботу за 2019 рік.

 

                                                                               Квітень-травень

                                                                           Доповідає: Панова В.М.- сільський

                                                                                               голова.  

   1.7. Про виконання бюджету сільської ради за І квартал 2020 року .

                                                                                Квітень- травень

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                     Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер с/р                                                                

   1.8. Повідомлення депутатів виборчого округу № 1,2,3,4,5.

                                                                                 Квітень- травень

                                                                      Доповідає:В.М.Панова –сільський

                                                                                         голова.

     1.9. Про передачу у приватну власність земельних ділянок.

                                                                                  Квітень- травень

                                                                   Доповідає:Руденко О.В.-голова комісії з

                                                                   питань земельних ресурсів законності

                                                                  та правопорядку.

     1.10. Про виконання бюджету сільської ради за ІІ квартал 2020 року .

                                                                                 Липень

                                                                    Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                    витку села , бюджету та фінансів

                                                                   Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер с/р                                                  

  

     1.11. Повідомлення депутатів виборчого округу № 6,7,8,9,10.

                                                                                 Липень

                                                                       Доповідає:В.М.Панова –сільський

                                                                                        голова

     1.12. Про встановлення місцевих зборів .

                                                                               Липень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                    Панова В.М.- сільський голова

     1.13. Про встановлення місцевих податків .

                                                                             Липень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                    витку села , бюджету та фінансів

                                                                     Панова В.М.- сільський голова                                                                            

     1.14. Про підсумки соціально-економічного розвитку села за перше півріччя   2020 року.

                                                                               Липень

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                      з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                      Панова В.М.- сільський голова

     1.15.Про передачу у приватну власність земельних ділянок.

                                                                                 Липень    

                                                                  Доповідає:Руденко О.В.-голова комісії з

                                                                   питань земельних ресурсів законності

                                                                   та правопорядку.                                                              

     1.16. Про виконання бюджету сільської ради за ІІІ квартал 2020 року

                                                                             Жовтень-листопад                                                                

                                                                     Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                    витку села , бюджету та фінансів

                                                                     Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер

                                                                    с/р        

     1.17. Повідомлення депутатів виборчих округів 11,12,13,14

                                                                               Жовтень- листопад

                                                               Доповідає: Панова В.М.- сільський голова

     1.18. Звіт голів постійних комісій про свою роботу.

                                                                                       Грудень

                                                                      Доповідають: голови постійних

                                                                                     комісій  

       1.19. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуля-торних актів сільської ради на 2021 рік.

                                                                                       Грудень

                                                                     Доповідає: Панова В.М.- сільський

                                                                    голова

       1.20. Про план роботи Червонослобідської сільської ради на 2021 рік.

                                                                                     Грудень

                                                                              Доповідає: Панова В.М.

       1.21. Про бюджет Червонослобідської сільської ради на 2021 рік.

                                                                                       Грудень

                                                                      Доповідає: Субота І.О.-голова комісії

                                                                     з питань соціально-економічного роз-

                                                                     витку села , бюджету та фінансів

                                                                   Логвиненко Є.Г. –головний бухгалтер с/р  

    

             ІІ. ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ :

 

       2.1. Питання пов’язані з підготовкою тридцять сьомої сесії сільської ради

                                                                                       Лютий-березень  

                                                                   Доповідають: голови постійних комісій.

       2.2. Питання пов’язані з підготовкою тридцять восьмої сесії сільської ради.

                                                                                       Квітень-травень

                                                                   Доповідають: голови постійних комісій.

     2.3. Питання пов’язані з підготовкою тридцять дев’ятої  сесії сільської ради.

                                                                                           Липень

                                                                  Доповідають: голови постійних комісій.

     2.4. Питання пов’язані з підготовкою сорокової сесії сільської ради.                                              

                                                                                     Жовтень-листопад

                                                                   Доповідають: голови постійних комісій.

 

     2.6. Питання пов’язані з підготовкою сорок першої сесії сільської ради

                                                                                            грудень

                                                                   Доповідають: голови постійних комісій.

 

  Секретар ради                                                                   О.І.Омельчук

 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ     КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про  погодження меж  земельних  ділянок  у складі  проекту   землеустрою щодо відведення п'ятнадцяти земельних ділянок у користування  на умовах оренди  для розміщення , будівництва , експлуатації  та обслуговування  будівель і споруд  об'єктів передачі електричної  та теплової енергії , під опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею  0,0094 га. в с.Червона Слобода Червонослобідської сільської  ради Макарівського району Київської області

Розглянувши клопотання ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» щодо погодження  меж земельної ділянки  у складі проекту землеустрою   щодо відведення  п'ятнадцяти земельних ділянок у користування  на умовах оренди  для розміщення , будівництва , експлуатації  та обслуговування  будівель і споруд  об'єктів передачі електричної  та теплової енергії , під опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею  0,0094 га. в с.Червона Слобода, Макарівського  району Київської області, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12,65 76, 116 , 123, 125,126, 198 та розділом Х  перехідних  положень  Земельного Кодексу України, Червонослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Погодити межі земельних  ділянок  у складі  проекту   землеустрою щодо відведення п'ятнадцяти земельних ділянок у користування  на умовах оренди  для розміщення , будівництва , експлуатації  та обслуговування  будівель і споруд  об'єктів передачі електричної  та теплової енергії , під опорами ПЛЗ-10 кВ та ТП-10/0,4кВ, загальною орієнтовною площею  0,0094 га.

( 0,0022 га. під ТП-10/0,4кВ та 10 земельних ділянок  по 0,0004 га., 4 земельні ділянки  по 0,0008 га під опорами) в с.Червона Слобода Червонослобідської сільської  ради Макарівського району Київської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань земельних ресурсів  законності  та правопорядку та сільського голову Панову В.М.

Сільський голова                                                                         В.М.Панова

с.Червона Слобода

17 грудня  2019

№ 195 -36 - УІІ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ     КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про  затвердження  проекту внесення змін до  Детального плану території  виробничої зони  ТОВ «СЛОБОДА КО»  в  с. Червона Слобода  Макарівського району Київської області ( в межах населеного пункту)

Розглянувши проект  внесення змін  до Детального плану території виробничої зони ТОВ «СЛОБОДА КО»   в с.Червона Слобода Макарівського району Київської області, керуючись ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», п.4.12 Наказу Міністерства регіонального роз­витку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р.№ 290  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Рецензію ТОВ «Цернт архітектурного проектування та ландшафтного дизайну» протокол № 1 громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  при внесенні змін до  детального плану території ТОВ «СЛОБОДА КО» від 16.12.2019 року  сесія  Червонослобідської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект внесення  змін до Детального плану території  виробничої зони ТОВ «СЛОБОДА КО» в с.Червона Слобода  Макарівського  району  Київської області ( в межах населеного  пункту)   .

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію  з питань з питань земельних ресурсів законності  та правопорядку.

Сільський голова                                                                   В.М.Панова

с.Червона Слобода

17 грудня 2019

№ 196 - 36 -VIІ

 

 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ     КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про  затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. України Орлюк Юрію Ана-

толійовичу , Пляц Леоніду Олексійовичу  для будівництва і обслуговування

житлового будинку ,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

в с.Червона Слобода  вул. Дружби № 4,  Червонослобідської сільської ради

Макарівського району  Київської  області

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд гр.України Орлюк Юрію Анатолійовичу, Пляц Леоніду Олексійовичу на території с.Червона Слобода по вул.Дружби № 6, в межах Червонослобідської сільської ради Макарівського  району Київської області, розроблений землевпорядною організацією ФОП «Кравчук Ю.В.»,враховуючи позитивні висновки «Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, керуючись ст.144 Конституції України,  керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні» статтями 12,33 (35,40)  ,118, 121,186,186-1,пунктом 12 Перехідних  положень  Земельного Кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити технічну документацію із  землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, площею 0,2500 га. ,кадастровий номер :     3222788201:01:009:0028  для будівництва та обслуговування  житлового будинку  господарських будівель та споруд на території с.Червона Слобода по вул. Дружби , 4,на території Червонослобідської сільської ради Макарівського району Київської області .

2. Передати   у власність гр. Орлюк Юрія  Анатолійовича, Пляц Леоніда Олексійовича земельну ділянку площею 0,2500 га. кадастровий номер : 3222788201:01:009:0028  для будівництва та обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд, що розташована    в с.Червона Слобода по вул.Дружби №4   Червонослобідської сільської ради , Макарівського району  Київської  області.

3.Попередити гр. Орлюк Юрія  Анатолійовича, Пляц Леоніда Олексійовича , що право власності на земельну ділянку  виникає з моменту її державної реєстрації; про обов'язок справляння плати за землю відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань земельних ресурсів  законності  та правопорядку.

Сільський голова                                                                  В.М.Панова

с.Червона Слобода

17 грудня 2019

№ 197- 36 - УІІ

 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ     КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про  покладання обов'язків по

вчиненню нотаріальних дій

Відповідно до   статті 25  Закону України "Про місцеве  самоврядування  в Україні » статті 37, 40 Закону України «Про нотаріат»  сесія  Червонослобідсь-кої   сільської  ради

ВИРІШИЛА :

1. Покласти обов'язки  по вчиненню  нотаріальних дій  на секретаря  сільської ради та виконкому  Омельчук Оксану Іванівну , а на  період її відпустки чи хвороби  сільського голову  Панову Валентину Миколаївну.

2. Покласти  обов'язки  по посвідченню  довіреностей  прирівняних до нотаріально- посвідчених  на секретаря сільської ради та виконкому  Омельчук Оксану Іванівну , а на період її відпустки чи хвороби на сільського голову Панову Валентину  Миколаївну.

Сільський  голова                                                                      В.М.Панова

с.Червона  Слобода

17 грудня 2019

№ 198- 36 – УІІ