Зміни до плану регуляторних актів 2011р Печать
Автор: Оксана   
28.12.2011 08:57

                                                                                             

                   ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

 

                                         ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

                                           МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

                                                                   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

                                         Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

 

               Про внесення змін до рішення сільської ради № 23-04-ІУ

 

           від 24.02.2011 року «Про затвердження плану діяльності з під-

 

           готовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2011 рік»

 

 

 

 

 

       Керуючись статтєю 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відповідно до пункту 1 підпункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Червонослобідської сільської ради

 

 

 

                                                     вирішила:

 

 

 

       1. Внести зміни до рішення сільської ради № 23-04-УІ від 24.02.2011 року «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2011 рік» згідно додатку (додається).

 

 

 

       2. Зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2011 рік опублікувати через мережу Інтернет.

 

 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку села , бюджету та фінансів та комісію з питань прискореного перегляду регуляторних актів.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                              В.М.Панова

 

 

 

 

 

с.Червона Слобода

 

14 грудня 2011 року

 

№ 71-10 -УІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

                                                                                        Рішенням сесії сільської

 

                                                                                         ради від 14.12.2011 року

 

                                                                                        № 71-10-УІ.

 

 

 

 

 

                                                   Зміни до ПЛАНУ

 

                         діяльності Червонослобідської сільської ради

 

                   з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

 

 

 

 

Види проек-

тів регуля-

торних

актів

 

Назва проекту

регуляторних актів

 

Ціль прий-

няття проекту

 

Строк

підготовки

проекту

 

Найменування органів та підрозді-

лів відповідальних

за розроблення

1

Рішення

сесії

Про встановлення ставок єдиного податку для фізич-

них осіб ,які здійс-нюють підприєм-ницьку діяльність

без створення юри-

дичної особи

 

 

 

поповнення

місцевого бюджету

 

ІУ квартал

Постійна комісія з

питань соціально-

економічного роз-витку села,

бюджету та фінан-сів Голова комісії

Руденко В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Секретар ради                                                               О.І.Омельчук