Зміни до місцевих зборів Печать
Автор: Оксана   
05.07.2011 10:44

                                                                                                                                                        ПРОЕКТ

                             ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                      ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

                                     МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                       КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              РІШЕННЯ

                           Про внесення змін до рішення сільської ради

                         № 29-05-УІ від 29.04.2011 року «Про встановлення

                                                   місцевих зборів» 

         Керуючись статтєю 143 Конституції України та відповідно до п.8.3. ст.8,ст.10, пунктів 12.3,122.4 і 12.5 ст.12 ,статтєй 266, 267 і 268 пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України який на-

брав чинності з 01.01.2011 року та з метою уникнення втрат місцевих бюдже-тів та зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічному розвитку села Червона Слобода сесія сільської ради

                                                     вирішила:

     1. Внести зміни в ставки збору за провадження деяких видів підприємни-цької діяльності , а саме:

     1.1.) за провадження торгівельної діяльності з розрахунку на календарний місяць (крім провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях ,заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг:

     - для провадження роздрібної торгівлі на території села Червона Слобода- 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

-         для провадження виїзної торгівлі на території села Червона Слобода -0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

     - для провадження діяльності з надання платних побутових послуг за переліком , визначеним Кабінетом Міністрів України на території села Червона Слобода – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року .

     2. Визнати такими , що втратили чинність підпункти 3.1 та 3.2. пункту 3 «Ставки збору».

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціально-економічного розвитку села, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                           В.М.Панова

 

Аналіз регуляторного впливу проекту        рішення Червонослобідської сільської ради “Про внесення змін до рішення сільської ради №29-05-УІ від 29.04.2011 року «Про встановлення місцевих зборів»    

      Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності», Методики проведення аналізу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 11 березня 2004р. №308 з метою одержання пропозицій і зауважень рпо вказаному проекту рішення.

         1. Визначена проблема, яку необхідно вирішити шляхом державного регулювання

У зв’язку прийняттям Податкового кодексу України, який набув чинності з 01.01.2011р., на виконання п.5 розділу ХІХ Податкового кодексу України, Червоносло-бідській сільській раді необхідно забезпечити у місячний термін з дня набрання чинності цим Кодексом прийняття рішення щодо внесення змін до встановлення місцевих зборів, визначених цим Кодексом. Розмір платежу в межах ставок, установлених пп.267.3.1 Податкового кодексу України, затверджує  Червонослобідська сільська рада. Проблема , яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення складається в збалансованості інтересів , прав і обов’язків нижче вказаних груп. А саме: органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання , які проводять підприємницьку діяльність .

         2. Визначені цілі державного регулювання.

Прийняття даного регуляторного акта дозволить встановити ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг , виду платних послуг у с.Червона Слобода та забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілі

     Способом досягнення зазначених цілей є тільки законодавчо встановлені вимоги щодо встановлення місцевих зборів .

       4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначених проблем                                     шляхом прийняття регуляторного акта

Запровадження нових ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у с.Червона Слобода приведе до створення нових та підтримки діючих робочих місць, забезпечить виконання планових показників доходної частини міського бюджету.

         5 . Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства, що регламентує розмір ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у с.Червона Слобода.

В разі необхідності сільська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин.

Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.

Позитивним фактором з прийняттям даного акту є збільшення надходжень до місцевого бюджету .

                                               6. Очікуваний результат дії акта

         Забезпечення надходжень до сільського бюджету .

         Забезпечення   належними умовами забезпечення життєдіяльності села.

               7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

                 Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки його прийняття необхідне для постійного дотримання суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами - підприємцями), їх відокремленими підрозділами, які отримують в установленому порядку торгові патенти. Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового або внесення змін в даний.

                                 8. Показники результативності регуляторного акта

Показники, за допомогою яких буде проводитись відстеження результативності регуляторного впливу – збільшення надходжень доходної частини бюджету по збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності.

Ознайомитися з проектом регуляторного акта буде можливо при публікації в газеті «Макарівські вісті» та безпосередньо в сільській раді с.Червона Слобода вулиця 70 річчя Жовтня 91 щоденно з 8.00  до 17.00 годин крім вихідних.

           9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів акта

Відстеження результатів акту буде здійснюватись шляхом проведення аналізів надходжень збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Базове відстеження буде проведено з дня вступу в силу регуляторного акту, а періодичне відстеження буде здійснюватись раз в три роки після проведення повторного відстеження.

 

 

 

             Сільський голова                                                 В.М.Панова